Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Basınç ile ilgili olarak;
I. Birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvetin büyüklüğüne basınç denir.
II. Basınç skaler bir büyüklüktür.
III. Basınç dinamometre ile ölçülür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Sınıfta dik olarak ayakta duranAyla’nın sınıf zemininde oluşturduğu basınç P’dir.
Ayla ayaklarından birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda zemine uyguladığı basınç kaç P olur?

 • 2P
 • p
 • P/2
 • P/3
Soru 3

Şekildeki K, L ve M kaplarının kütleleri eşittir.
Kapların yatay zemine uyguladıkları basınç kuvvetleri FK, FL ve FM nin büyüklük sıralaması nasıldır?

 • FK > FM > FL
 • FK = FL = FM
 • FM > FL > FK
 • FL = FK > FM
Soru 4

Şekildeki 2 m kütleli özdeş küp biçimindeki cisimler yolun yatay ve eğimli bölümünde durmaktadır.
Cisimlerin dayanma yüzeylerinde oluşan basınçlar Pyatay ve Peğik’tir?
Buna göre Pyatay / Peğik oranı kaçtır?
(sin60° = 0,8; cos60° = 0,5)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
Soru 5

Vücudumuzdaki kan basıncı tansiyon olarak adlandırılır.
Buna göre;
I. Kan dolaşımının sağlanması için basınç gerekir.
II. Vücudumuzdaki kan basıncının normalden fazla olmasına yüksek tansiyon denir.
III. Vücudumuzdaki kan basıncının normalden düşük olmasına düşük tansiyon denir.
tansiyon ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Özkütlesi 1,1 g/cm3 olan bir göldeki suyun yüzeyinden 5 m aşağıdaki su basıncı kaç pascaldır?
(g = 10 N/kg)

 • 1100
 • 22000
 • 55000
 • 88000
Soru 7

Bir çiftçi traktör lastiklerinin basıncını ölçmek için aşağıdaki hangi ölçüm aracını kullanmalıdır?

 • Dinamometre
 • Altimetre
 • Manometre
 • Barometre
Soru 8

Kesit alanı 3A olan kabın içinde su dolu iken tabanda oluşan basınç P’dir. 2A kesit alanına sahip kap ise boştur.
K musluğu açılıp denge sağlandığında tabandaki basınç kaç P olur?
(Bağlantı borusunun hacmi önemsizdir.)

 • 1/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 7/5
Soru 9

Yüksek yapılı binalarda, elektriklenme sonucu oluşan yıldırımın zararlarını önlemek için yapılan sisteme ne ad verilir?

 • Paratoner
 • Mıknatıs
 • Paralel
 • Paramanyetik
Soru 10

Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;
I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık protondur.
II. Doğada artı ve eksi olmak üzere iki cins elektrik yükü vardır.
III. Elektrik yükleri korunumludur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Pozitif elektrik yüklü K cismi şekildeki asılı yüksüz (nötr) metal küreye dokunduruluyor.
Buna göre dokundurulduktan sonra;
I. Metal küre pozitif yüklü olur.
II. K cismi negatif yüklü olur.
III. K cismi ve metal küre nötr olur.
ifadelerinden hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?

 • Porselen
 • Teflon
 • Kâğıt
 • Tuzlu su
Soru 13

Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvet;
I. Yük miktarına
II. Yükler arası uzaklığa
III. Yüklerin bulunduğu ortama
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve II
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
I. Elektriksel alan çizgileri birbirlerini kesmez.
II. Yüklü iletkenlerin elektriksel alan çizgileri iletken yüzeyine her noktada diktir.
III. Elektriksel alan çizgilerinin sayısının arttığı yerde elektrik alan şiddeti artar.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Metal iletken bir telin direnci ile ilgili;
I. Telin boyu ile doğru orantılıdır.
II. Telin kesiti ile doğru orantılıdır.
III. Metal telin türüne bağlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Gerilimi 220 Volt olan bir prize direnci 55 Ω olan ütü takıldığında ütüden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

 • 2
 • 4
 • 5
 • 8
Soru 17

Şekildeki elektrik devresinde K – L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohm’dur?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 18

200 Voltluk gerilim uygulandığında 4 amperlik akım geçen bir metal telin yarısına 75 votluk gerilim uygulandığında kaç amperlik akım geçer?

 • 2
 • 3
 • 6
 • 12
Soru 19

Şekildeki devreye 18 V’luk potansiyel uygulandığında devreden 5 A’lik akım geçmektedir.
Buna göre devredeki lambanın gücü kaç Watt’tır?

 • 30
 • 60
 • 90
 • 180
Soru 20

Aşağıdaki araçların hangisi elektrik akımının manyetik etkisi ile çalışmaz?

 • Eşit kollu terazi
 • Çamaşır makinesi
 • Televizyon
 • Bilgisayar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AABBDCCBACADDDCBCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?