Fizik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Sabit bir noktaya bağlı ip periyodik olarak titreşim yaptırıldığında şekildeki gibi görünüm elde ediliyor.
X ve Y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
X -- > Y

 • Dalga boyu -- > Genlik
 • Genlik -- > Dalga boyu
 • Frekans -- > Periyot
 • Dalga boyu -- > Frekans
Soru 2

Bir noktaya sabitlenmiş yay ucundan tutularak 2 saniyede 10 periyodik tam dalga oluşturuluyor.
Buna göre kaynağın frekansı ve periyodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Frekans(Hz) -- > Periyot (s)

 • 0,2 -- > 5
 • 5 -- > 0,2
 • 20 -- > 0,25
 • 0,25 -- > 20
Soru 3

Aynı sürate sahip iki atmanın ilerleme yönleri şekildeki gibidir.
Atmaların uçlardan ilk yansımaları aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?

Soru 4

Oluşturulan dalgaların titreşim ve ilerleme yönleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre hangi dalgalar enine dalgadır?

 • Yalnız K
 • K ve L
 • K ve M
 • L ve M
Soru 5

Kalın ve ince iplerin birbirine bağlanması ile oluşan ip sabit bir yere bağlanarak kalın ip üzerinde şekildeki gibi bir atma oluşturuluyor.
Atma sabit uca doğru ilerlerken;
I. Atmanın bir kısmı kalın ipten geri dönerken bir kısmı ince ip üzerine geçer.
II. İnce ipe iletilen atma gelen atma ile aynı yönlüdür.
III. Gelen atmanın hızı, ince ipe iletilen atmanın hızına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Kalınlıkları farklı iplerde ki aynı genlikteki atmalar şekildeki gibi ilerlemektedir.
Buna göre V1 , V2 ve V3 hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • V33 > V2 > V1
 • V1 > V2 > V3
 • V1 = V2 = V3
 • V2 > V1 > V3
Soru 7

Engel ile 30°lik açı yapan doğrusal su dalgaları şekildeki gibi engelle gönderiliyor.
Dalgalar engelden kaç derecelik yansıma açısıyla yansır?

 • 30
 • 40
 • 60
 • 70
Soru 8

Doğrusal su dalgaları şekildeki gibi tümsek yüzeye gönderiliyor.
Buna göre dalgaların tümsek engelden yansıması aşağıdakilerin hangisinde doğru çizilmiştir?

Soru 9

Derinliği her yerde aynı olan bir kaptaki suyun bir köşesindeki kaynaktan 0.25 saniye periyotlu su dalgaları üretiliyor.
Bu dalgalara yarık sayısı n=4 olan stroboskop ile bakıldığında dalgaların duruyormuş gibi görüldüğü anda stroboskobun periyodu kaç saniyedir?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
Soru 10

Bir odadan sesin yankı yapmasını azaltmak için;
I. Odaya eşya koymak
II. Duvarları kalın kumaş ile kaplamak
III. Duvarları tahta ile kaplamak
eylemlerinden hangileri yapılmalıdır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Işığın bir yüzeye gelip yansımasında;
I. Gelen ve yansıyan ışın aynı düzlem içindedir.
II. Gelme açısı, daima yansıma açısına eşittir.
III. Normal, gelen ışın ile yansıyan ışın arasında değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Işık kaynağından d kadar uzağa bir ekran konularak, ekran üzerine şekildeki gibi ışık düşürüldüğünde ekranda aydınlanma oluşuyor.
Buna göre ekranda oluşan aydınlanma şiddetini artırmak için;
I. Ekran ışık kaynağından uzaklaştırılmalı
II. Ekran ışık kaynağına yaklaştırılmalı
III. Kaynağın ışık şiddeti arttırılmalı
eylemlerinden hangileri ayrı ayrı yapıldığında artar?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
Soru 13

Küresel ışık kaynağından daha büyük küresel cisim ışık kaynağının önüne konulduğunda şekildeki gibi ekran üzerinde gölgeler oluşuyor.
Buna göre ekran üzerinde ifade edilen X ve Y bölgeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X -- > Y

 • Yarı gölge -- > Tam gölge
 • Yarı gölge -- > Yarı gölge
 • Tam gölge -- > Tam gölge
 • Tam gölge -- > Yarı gölge
REKLAM
Soru 14

Günlük yaşamda tanık olunan bazı dalga çeşitleri aşağıda verilmiştir.
I. Yay dalgaları
II. Su dalgaları
III. Deprem dalgaları
Bu dalgalardan hangileri ilerledikçe enerjisi azalarak yayılır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Şekildeki gibi eşit bölmelendirilmiş sisteme bir düzlem ayna yerleştiriliyor.
na X O Y Düzlem ayZ Düzlem aynaya O noktasından bakan bir göz X, Y ve Z noktalarından hangilerini görebilir?

 • Yalnız X
 • Yalnız Y
 • Y ve Z
 • X ve Y
Soru 16

K, L ve N küresel aynalarının asal eksenlerine paralel ışınlar şekildeki gibi gönderiliyor.
Buna göre aynalardan yansıyan ışınların hangileri doğru yansıma yapmıştır?
(M: merkez noktası, F: odak noktası)

 • Yalnız K
 • Yalnız N
 • K ve L
 • K, L ve N
Soru 17

Birbirine paralel saydam X, Y ve Z ortamlarında I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir.
Açılar arasında θ > α olduğuna göre I ışınının ortamlardaki süratleri ϑX, ϑY ve ϑZ arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • ϑX > ϑY > ϑZ
 • ϑX > ϑY = ϑZ
 • ϑX = ϑZ > ϑY
 • ϑX = ϑY = ϑZ
Soru 18

K ışık ışını M ortamından L ortamına gönderildiğinde şekildeki gibi bir yol izliyor.
Buna göre gelen K ışığı I, II, III ve IV yollarından hangisi doğrultusunda gönderilseydi L ortamına geçebilirdi?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 19

Beyaz ışık, cam prizma üzerine düşü rüldüğünde, ışık prizma içinde kırılarak şekildeki gibi renklerine ayrılıyor.
Buna göre
I. En az kırmızı en çok mor ışık kırılır.
II. Beyaz ışık tüm renkleri içerir.
III. Cam prizma yerine elmas prizma kullanılsaydı ışık renklerine yine ayrılırdı.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

İnce kenarlı (yakınsak) merceğin 2f noktasında bulunan bir cismin mercekteki görüntüsü ile ilgili;
I. Sanaldır.
II. Cisimle aynı boydadır.
III. Cisme göre terstir. yargılarından hangileri doğrudur?
( f = odak noktası )

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABACBACBADBDADBCCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?