Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Simya bilim olarak kabul edilmiştir.
 • Simyacıların kimya bilimine katkısı olmamıştır.
 • Simyacılar bütün metalleri bakıra dönüştürmeye çalışmıştır.
 • Simya, sınama ve yanılmaya dayalı çalışmalardan oluşmuştur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer almaz?

 • Toprak
 • Hava
 • Güneş
 • Su
Soru 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Analitik kimya
 • Organik kimya
Soru 4

Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin adları / sembolleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin sembolü yanlış yazılmıştır?

 • Sodyum
 • Kükürt
 • Fosfor
 • Azot
Soru 5

“Karbon tetraklorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CCl4
 • CaCl2
 • KCl
 • HCL
REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin geleneksel adı yanlış yazılmıştır? Bileşik Formülü -- > Geleneksel Adı

 • HCl -- > Zaç yağı
 • NaOH -- > Sud kostik
 • HNO3 -- > Kezzap
 • CaCO3 -- > Kireç taşı
Soru 7

Bir kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki güvenlik işareti yer almaktadır.
Buna göre bu kimyasal maddenin taşıdığı tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çevreye zararlıdır.
 • Tahriş edicidir.
 • Yanıcıdır.
 • Yakıcıdır.
Soru 8

24 gram karbonun oksijen ile tepkimesinden sadece 88 gram karbon dioksit oluşmaktadır.
Buna göre tepkimede harcanan oksijenin kütlesi kaç gramdır?

 • 24
 • 44
 • 54
 • 64
Soru 9

“Atomlar bölünemez” görüşü aşağı daki bilim insanlarından hangisine aittir?

 • Dalton
 • Thomson
 • Bohr
 • Rutherford
Soru 10

Atom altı tanecikler:
I. Proton
II. Nötron
III. Elektron olarak adlandırılır.
Buna göre bu taneciklerden hangileri atom çekirdeğinde bulunur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 11

Nötron sayısı 20, elektron sayısı 19 olan nötr bir element atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 39
 • 20
 • 19
 • 18
Soru 12

izotopları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Proton sayıları aynıdır.
 • Nötron sayıları aynıdır.
 • Elektron sayıları aynıdır.
 • Atom numaraları aynıdır.
Soru 13

Yukarıda nötr bir element atomuna ait katman elektron dağılımı verilmiştir.
Buna göre:
I. Birinci enerji düzeyinde 2 elektron bulunur.
II. Katman sayısı 3’tür.
III. Atom numarası 11’dir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

13AI ve 17CI elementleri için verilen:
I. Aynı periyotta bulunurlar.
II. Grup numaraları farklıdır.
III. Al ametal, Cl metal özellik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 15

Bir atomun katman elektron dizilimi yazılırken son katmana en fazla kaç elektron yazılabilir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 1
Soru 16

I 2He II 10Ne III. 18Ar
Yukarıda verilen elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • I > II > III
 • III > II > I
 • I > III > II
 • II > III > I
Soru 17

19K elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4. periyot 1A grubu
 • 3. periyot 2A grubu
 • 2. periyot 3A grubu
 • 1. periyot 4A grubu
Soru 18

Atom numarası 17 olan elementin nötr halinin katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 - 8 - 8
 • 1 - 7 - 8
 • 2 - 8 - 7
 • 2 - 9 - 6
Soru 19

Yandaki şekilde, periyodik sistemden bir kesit verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • F’nin elektronegatiflik değeri en yüksektir.
 • Cl’nin atom numarası en büyüktür.
 • Br’nin kütle numarası en küçüktür.
 • F, Cl, Br aynı periyotta bulunur.
Soru 20

Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe,
I. Atom yarıçapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom numarası
özelliklerinden hangileri artar?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBBAACDACCBDBABACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?