GİRİŞ/KAYIT

Kimya 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Simya bilim olarak kabul edilmiştir.
 • B) Simyacıların kimya bilimine katkısı olmamıştır.
 • C) Simyacılar bütün metalleri bakıra dönüştürmeye çalışmıştır.
 • D) Simya, sınama ve yanılmaya dayalı çalışmalardan oluşmuştur.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer almaz?

 • A) Toprak
 • B) Hava
 • C) Güneş
 • D) Su
SORU 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Biyokimya
 • B) Fizikokimya
 • C) Analitik kimya
 • D) Organik kimya
SORU 4

Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin adları / sembolleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin sembolü yanlış yazılmıştır?

 • A) Sodyum
 • B) Kükürt
 • C) Fosfor
 • D) Azot
SORU 5

“Karbon tetraklorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) CCl4
 • B) CaCl2
 • C) KCl
 • D) HCL
SORU 6

Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin geleneksel adı yanlış yazılmıştır? Bileşik Formülü -- > Geleneksel Adı

 • A) HCl -- > Zaç yağı
 • B) NaOH -- > Sud kostik
 • C) HNO3 -- >  Kezzap
 • D) CaCO3 -- > Kireç taşı
SORU 7

Bir kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki güvenlik işareti yer almaktadır.
Buna göre bu kimyasal maddenin taşıdığı tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çevreye zararlıdır.
 • B) Tahriş edicidir.
 • C) Yanıcıdır.
 • D) Yakıcıdır.
SORU 8

24 gram karbonun oksijen ile tepkimesinden sadece 88 gram karbon dioksit oluşmaktadır.
Buna göre tepkimede harcanan oksijenin kütlesi kaç gramdır?

 • A) 24
 • B) 44
 • C) 54
 • D) 64
SORU 9

“Atomlar bölünemez” görüşü aşağı daki bilim insanlarından hangisine aittir?

 • A) Dalton
 • B) Thomson
 • C) Bohr
 • D) Rutherford
SORU 10

Atom altı tanecikler:
I. Proton
II. Nötron
III. Elektron olarak adlandırılır.
Buna göre bu taneciklerden hangileri atom çekirdeğinde bulunur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 11

Nötron sayısı 20, elektron sayısı 19 olan nötr bir element atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 39
 • B) 20
 • C) 19
 • D) 18
SORU 12

izotopları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • A) Proton sayıları aynıdır.
 • B) Nötron sayıları aynıdır.
 • C) Elektron sayıları aynıdır.
 • D) Atom numaraları aynıdır.
SORU 13

Yukarıda nötr bir element atomuna ait katman elektron dağılımı verilmiştir.
Buna göre:
I. Birinci enerji düzeyinde 2 elektron bulunur.
II. Katman sayısı 3’tür.
III. Atom numarası 11’dir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

13AI ve 17CI elementleri için verilen:
I. Aynı periyotta bulunurlar.
II. Grup numaraları farklıdır.
III. Al ametal, Cl metal özellik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 15

Bir atomun katman elektron dizilimi yazılırken son katmana en fazla kaç elektron yazılabilir?

 • A) 8
 • B) 6
 • C) 4
 • D) 1
SORU 16

I 2He II 10Ne III. 18Ar
Yukarıda verilen elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I > II > III
 • B) III > II > I
 • C) I > III > II
 • D) II > III > I
SORU 17

19K elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 4. periyot 1A grubu
 • B) 3. periyot 2A grubu
 • C) 2. periyot 3A grubu
 • D) 1. periyot 4A grubu
SORU 18

Atom numarası 17 olan elementin nötr halinin katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1 - 8 - 8
 • B) 1 - 7 - 8
 • C) 2 - 8 - 7
 • D) 2 - 9 - 6
SORU 19

Yandaki şekilde, periyodik sistemden bir kesit verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) F’nin elektronegatiflik değeri en yüksektir.
 • B) Cl’nin atom numarası en büyüktür.
 • C) Br’nin kütle numarası en küçüktür.
 • D) F, Cl, Br aynı periyotta bulunur.
SORU 20

Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe,
I. Atom yarıçapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom numarası
özelliklerinden hangileri artar?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBAACDACCBDBABACAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler