Kimya 1 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Simya bilim olarak kabul edilmiştir.
 • Simyacıların kimya bilimine katkısı olmamıştır.
 • Simyacılar bütün metalleri bakıra dönüştürmeye çalışmıştır.
 • Simya, sınama ve yanılmaya dayalı çalışmalardan oluşmuştur.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun belirttiği dört element içerisinde yer almaz?

 • Toprak
 • Hava
 • Güneş
 • Su
SORU 3

Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji-iş dönüşümlerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Analitik kimya
 • Organik kimya
SORU 4

Yukarıdaki tabloda bazı elementlerin adları / sembolleri verilmiştir.
Buna göre hangi elementin sembolü yanlış yazılmıştır?

 • Sodyum
 • Kükürt
 • Fosfor
 • Azot
SORU 5

“Karbon tetraklorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CCl4
 • CaCl2
 • KCl
 • HCL
SORU 6

Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin geleneksel adı yanlış yazılmıştır? Bileşik Formülü -- > Geleneksel Adı

 • HCl -- > Zaç yağı
 • NaOH -- > Sud kostik
 • HNO3 -- >  Kezzap
 • CaCO3 -- > Kireç taşı
SORU 7

Bir kimyasal maddenin etiketinde aşağıdaki güvenlik işareti yer almaktadır.
Buna göre bu kimyasal maddenin taşıdığı tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çevreye zararlıdır.
 • Tahriş edicidir.
 • Yanıcıdır.
 • Yakıcıdır.
SORU 8

24 gram karbonun oksijen ile tepkimesinden sadece 88 gram karbon dioksit oluşmaktadır.
Buna göre tepkimede harcanan oksijenin kütlesi kaç gramdır?

 • 24
 • 44
 • 54
 • 64
SORU 9

“Atomlar bölünemez” görüşü aşağı daki bilim insanlarından hangisine aittir?

 • Dalton
 • Thomson
 • Bohr
 • Rutherford
SORU 10

Atom altı tanecikler:
I. Proton
II. Nötron
III. Elektron olarak adlandırılır.
Buna göre bu taneciklerden hangileri atom çekirdeğinde bulunur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 11

Nötron sayısı 20, elektron sayısı 19 olan nötr bir element atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 39
 • 20
 • 19
 • 18
SORU 12

izotopları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Proton sayıları aynıdır.
 • Nötron sayıları aynıdır.
 • Elektron sayıları aynıdır.
 • Atom numaraları aynıdır.
SORU 13

Yukarıda nötr bir element atomuna ait katman elektron dağılımı verilmiştir.
Buna göre:
I. Birinci enerji düzeyinde 2 elektron bulunur.
II. Katman sayısı 3’tür.
III. Atom numarası 11’dir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 14

13AI ve 17CI elementleri için verilen:
I. Aynı periyotta bulunurlar.
II. Grup numaraları farklıdır.
III. Al ametal, Cl metal özellik gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 15

Bir atomun katman elektron dizilimi yazılırken son katmana en fazla kaç elektron yazılabilir?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 1
SORU 16

I 2He II 10Ne III. 18Ar
Yukarıda verilen elementlerin atom yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

 • I > II > III
 • III > II > I
 • I > III > II
 • II > III > I
SORU 17

19K elementinin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4. periyot 1A grubu
 • 3. periyot 2A grubu
 • 2. periyot 3A grubu
 • 1. periyot 4A grubu
SORU 18

Atom numarası 17 olan elementin nötr halinin katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 - 8 - 8
 • 1 - 7 - 8
 • 2 - 8 - 7
 • 2 - 9 - 6
SORU 19

Yandaki şekilde, periyodik sistemden bir kesit verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • F’nin elektronegatiflik değeri en yüksektir.
 • Cl’nin atom numarası en büyüktür.
 • Br’nin kütle numarası en küçüktür.
 • F, Cl, Br aynı periyotta bulunur.
SORU 20

Periyodik sistemde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe,
I. Atom yarıçapı
II. İyonlaşma enerjisi
III. Atom numarası
özelliklerinden hangileri artar?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBAACDACCBDBABACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 1 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 1 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 1 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 1 soruları toplamda 3 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 1 testinin başarı yüzdesi %39. Sınava katılan 3 öğrenci arasından sadece 2 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 85.71 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?