Kimya 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen madde / kimyasal tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Madde -- > Kimyasal Tür

 • H2O -- > Molekül
 • Fe -- > Atom
 • O2 -- > Atom
 • NH3 -- > Molekül
SORU 2

Yukarıda verilen şemada ⋆ ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Hidrojen bağı
 • Metalik bağ
 • London kuvvetleri
 • Dipol-dipol etkileşimi
SORU 3

I. 8O
II. 11Na
III. 12Mg
IV. 16S
Yukarıda verilen atomlardan hangi ikisi arasında kovalent bağ oluşur?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 4

CO2 molekülünün Lewis elektron nokta formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? ( 6C, 8O)

SORU 5

Yukarıdaki şekilde a ve b ile gösterilen kimyasal etkileşim türleri aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 17CI) a -- > b

 • Polar kovalent bağ -- > Hidrojen bağ
 • Apolar kovalent bağ -- > Apolar kovalent bağ
 • Apolar kovalent bağ -- > Polar kovalent bağ
 • Polar kovalent bağ -- > Dipol-dipol etkileşimi
SORU R
SORU 6

N2 molekülünün oluşumuna ilişkin Lewis gösterimi aşağıdaki gibidir.
Buna göre:
I. Azot molekülü apolardır.
II. Azot atomları arasında polar kovalent bağ oluşmuştur.
III. Azot atomları arasında üç elektron çifti ortaklaşa kullanılmıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur? (7N)

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Yukarıdaki tabloda bazı fiziksel / kimyasal değişim örnekleri verilmiştir.
Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 8

‘‘Magnezyum metalinin yeteri kadar oksijen gazı ile yanması sonucu magnezyum oksit katısı oluşur.’’
Bu yanma olayında gerçekleşen tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? ( 8O, 12Mg)

 • Mg(k)+ 2O2(g) → MgO2(k)
 • Mg(k)+ O(g) → MgO(k)
 • Mg(k)+O2(g) → MgO2(k)
 • Mg(k)+ 1/2O2(g) → MgO(k)
SORU 9

I. N2(g)+3H2(g) → 2NH2(g)
II. HCI(suda)+NaOH(suda) → NaCI(suda)+H2O(s)
III. 6HCI(suda)+2AI(k) → 2AICI3(suda)+3H2(g)
Yukarıdaki tepkimelerden hangileri asit-baz tepkimesidir?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 10

Yukarıda maddenin sıvı ve gaz halleri arasındaki geçişler numaralarla gösterilmiştir.
Buna göre I ve II ile gösterilen yerlere hangileri yazılmalıdır?
I -- > II

 • Yoğuşma -- > Buharlaşma
 • Donma -- > Erime
 • Buharlaşma -- > Yoğuşma
 • Erime -- > Donma
SORU 11

T(K) = t ( °C) + _________
Verilen sıcaklık dönüşümünde boş bırakılan yere (_______) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • 0
 • 32
 • 127
 • 273
SORU 12

6,02.1023 tane O2 molekülü kaç moldür?

 • 2
 • 1
 • 0,5
 • 0,1
SORU 13

Sabit hacimli bir kapta 200 K sıcaklıkta belirli miktardaki bir gazın basıncı 3 atm’dir. Gazın sıcaklığı 600 K’e çıkarıldığında basıncı kaç atm olur?

 • 9
 • 6
 • 4
 • 1
SORU 14

I. Kükürt oksitler
II. Azot oksitler
III. Kloroflorokarbonlar
Verilenlerden hangileri atmosferi kirleten gazlardır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 15

‘‘Civada ....I.... kuvvetleri çok güçlü olduğu için, civa cam yüzeylerde damla oluşturur ve yüzeyi .....II....’’
Yukarıdaki cümlede I ve II ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I -- > II

 • Kohezyon -- > Islatır
 • Adezyon -- > Islatmaz
 • Kohezyon -- > Islatmaz
 • Adezyon -- > Islatır
SORU 16

Yollardaki asfalt çalışmalarının sıcak asfalt (zift) ile yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcak asfaltın viskozitesi fazladır.
 • Sıcak asfaltın vizkositesi azdır.
 • Sıcak asfaltın akmaya karşı gösterdiği direnç fazladır.
 • Sıcak asfaltın molekülleri arasındaki çekim kuvveti fazladır.
SORU 17

‘‘Coğrafi bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğinin metre cinsinden ifadesine rakım denir.’’
Rakım değerleri;
Erzurum>Kayseri>Ankara>Çanakkale
şeklinde olan şehirlerde, özdeş kaplarda bulunan aynı miktardaki sular, özdeş ısıtıcılar kullanılarak aynı anda ısıtılmaya başlanıyor.
Buna göre; bu şehirlerden hangisindeki su daha önce kaynamaya başlar?

 • Çanakkale
 • Ankara
 • Kayseri
 • Erzurum
SORU R
SORU 18

‘‘Bir bölgede ölçülen hava sıcaklığı 38°C iken, hissedilen sıcaklık 42°C’tur.’’
Buna göre, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bölgedeki rüzgârın hızı yüksektir.
 • Havanın bağıl nem oranı yüksektir.
 • Bölgedeki rüzgârın hızı düşüktür.
 • Havanın bağıl nem oranı düşüktür.
SORU 19

Yukarıda fiziksel hali bilinmeyen saf bir maddeye ait sıcaklıkzaman grafiği verilmiştir.
Buna göre bu saf madde:
I. a bölgesinde katı hâlinde olabilir.
II. b bölgesinde sıvı hâlinde olabilir.
III. c bölgesinde gaz hâlinde olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıda kristal katı türlerine verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Kristal katı türü -- > Örnek

 • İyonik -- > Yemek tuzu
 • Metalik -- > Çinko
 • Kovalent -- > Elmas
 • Moleküler -- > Cam
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBBADBADACDBADCBDBCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Kimya 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Kimya 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Kimya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Kimya 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Kimya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Kimya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Kimya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Kimya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Kimya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Kimya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Kimya 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Kimya 2 dersi için geçme notu nedir ?

Kimya 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Kimya 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Kimya 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Kimya 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Kimya 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Kimya 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Kimya 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Kimya 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Kimya 2 testinin başarı yüzdesi %40. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Kimya 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Kimya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler