Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi fosil yakıttır?

 • Doğal gaz
 • Jeotermal
 • Güneş
 • Biyogaz
Soru 2

Kömürleşme süreci en uzun ve bileşiminde bulunan karbon (C) yüzdesi en yüksek olan kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taş kömürü
 • Antrasit
 • Linyit
 • Turba
Soru 3

• Sıvıdır.
• Yanıcıdır.
• Organik maddedir.
• Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi petrole ait özelliklerdendir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 4

Benzen halkasındaki bir hidrojen (H) atomunun yerine amin grubu (-NH2) geçtiğinde oluşan bileşik, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toluen
 • Piridin
 • Naftalin
 • Anilin
Soru 5

I. Rüzgâr
II. Hidroelektrik
III. Doğal gaz
Yukarıdakilerden hangileri temiz enerji kaynağıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

Fotovoltaik piller (hücreler), güneş enerjisini hangi enerji türüne dönüştürürler?

 • Elektrik
 • Kimyasal
 • Işık
 • Isı
Soru 7

• Maltoz
• Glikoz
• Fruktoz
• Sakkaroz
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi disakkarittir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi insan vücudunda enerji kaynağı olarak kullanılmaz?

 • Karbonhidrat
 • Protein
 • Yağ
 • Su
Soru 9

Besin maddeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Karbonhidratların yapı birimi olan glikoz ihtiyaçtan fazla alındığında karaciğerde glikojen olarak depolanır.
 • Yağlar, vücutta yeterli glikoz (şeker) bulunmadığında enerji elde etmek için kullanılır.
 • Proteinler, 1 gramı yandığında en fazla enerji veren besin grubudur.
 • Proteinler, aminoasit polimeridir.
Soru 10

Yeşil bitkilerin fotosentez olayı ile havadan aldıkları karbondioksit ve topraktan aldıkları suyu birleştirerek ürettikleri besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yağ
 • Vitamin
 • Protein
 • Karbonhidrat
Soru 11

I. Dünyadaki su miktarının büyük çoğunluğunu tuzlu sular oluşturur.
II. İnsanlar tarafından içilmeye ve kullanılmaya en elverişli sular tatlı sulardır.
III. Tatlı suların büyük çoğunluğunu buzullar ve yeraltı suları oluşturur.
Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

İçme sularının dezenfeksiyonu amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Havalandırma
 • Dinlendirme
 • Klorlama
 • Damıtma
Soru 13

Hazır gıdaların ambalaj etiketinde bulunan katkı maddesi kodu hangi harf ile başlar?

 • K
 • G
 • E
 • H
REKLAM
Soru 14

I. Yapısında yüzey aktif madde bulunur.
II. Bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilir.
III. Kir çıkarma özelliği vardır.
Yukarıda verilenlerden hangileri deterjanlara ait özelliklerdendir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

• Kauçuk
• Protein
• Polietilen
• Polistiren
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi polimerdir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 16

Aşağıda verilenlerden hangisi ilaç formlarından biri değildir?

 • Tablet
 • Şeker
 • Şurup
 • Merhem
Soru 17

I. Antimikrobiyal maddeler
II. Nemlendiriciler
III. Çözücüler
Verilenlerden hangileri kozmetik ürün bileşenlerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Üreticiler tarafından ‘‘şeker gübresi’’ olarak adlandırılan gübre, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Diamonyum fosfat
 • Sodyum karbonat
 • Amonyum sülfat
 • Kalsiyum oksit
Soru 19

SiO2 (Kum) hangi yapı malzemesinin ana maddesidir?

 • Cam
 • Kireç
 • Seramik
 • Porselen
Soru 20

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Küresel ısınma sonucunda denizlerdeki su seviyesi yükselmektedir.
 • Artan sera etkisiyle dünyanın ortalama sıcaklığı azalmaktadır.
 • Fabrika bacalarına filtre takılması hava kirliliğini azaltmaktadır.
 • Ağır metaller, suların kirlenmesine sebep olmaktadır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDCABDCDDCCBABDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?