Matematik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

A = { x|x > -7, x ∈ Z-} kümesinin eleman sayısı kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 2

A ve B kümeleri için s
s(B) = 3 . s(A ∩ B), s(A - B) = 9 ve s(A ∪ B) = 45’tir.
Buna göre s(B - A) kaçtır?

 • 26
 • 24
 • 16
 • 12
Soru 3

L = {1,3,5,7} kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

 • 64
 • 32
 • 16
 • 8
Soru 4

Venn şemasında boyalı olarak gösterilen küme aşağıdakilerden hangisidir?

 • (A ∪ C ) - B
 • (A ∩ C) ∪ C
 • B - ( A ∪ C)
 • (A ∪ C) ∩ B
Soru 5

İspanyolca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 32 kişilik bir sınıfta, İspanyolca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının iki katıdır.
Yalnız Fransızca bilenlerin sayısı 4 olduğuna göre her iki dili bilenlerin sayısı kaçtır?

 • 12
 • 10
 • 8
 • 6
REKLAM
Soru 6

A = {1,2,3,4,5} ve B = {2,5,8} olduğuna göre s(A x B) kaçtır?

 • 9
 • 12
 • 15
 • 18
Soru 7

(4x,x + y) = (12,2) olduğuna göre (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ( - 3, 1)
 • ( 3, -1 )
 • ( 1, 3)
 • (3, 3)
Soru 8

kümesinin elemanlarından kaç tanesi irrasyonel sayıdır?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 9

| x + 1 | < 4 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

 • -7
 • -8
 • -9
 • -10
Soru 10

denklemini sağlayan x kaçtır?

 • 23/45
 • 3/5
 • 5/3
 • 45/23
Soru 11

82 sayısının yarısı kaçtır?

 • 4
 • 8
 • 16
 • 32
Soru 12

√18 + √50 + √32 işleminin sonucu kaçtır?

 • 13√2
 • 12√2
 • 11√2
 • 10√2
Soru 13

denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • {(3,-1)}
 • {(2,-1)}
 • {(-1,3)}
 • {(3,1)}
REKLAM
Soru 14

Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4/5 ’tir.
Bu sınıfta 25 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

 • 50
 • 45
 • 40
 • 35
Soru 15

Bir kumbarada bulunan 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk 26 tane madeni paranın toplamı 9 liradır.
Buna göre bu kumbaradaki madeni paraların kaç tanesi 25 kuruştur?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 16

Tuz oranı % 20 olan 30 kg’lık tuz-su karışımına 20 kg-tuz eklenirse yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

 • 56
 • 52
 • 46
 • 44
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi birebir fonksiyon grafiğidir?

Soru 18

f:R → R,
f(x) = (a-5)x2 + (b-2)x + c - 7
fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a + b + c kaçtır?

 • 15
 • 12
 • 9
 • 7
Soru 19

f:R → R, f(x) = 4x + 1 olduğuna göre f(x -1) aşağıdakilerden hangisidir?

 • 4x
 • 4x -1
 • 4x -2
 • 4x -3
Soru 20

f:R → R, f(x) = x3 - 1 fonksiyonunda f(-1) + f(2) kaçtır?

 • 5
 • 7
 • 9
 • 10
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCABCBDACDBDBCBDADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?