GİRİŞ/KAYIT

Matematik 2 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

 • A) 45
 • B) 40
 • C) 35
 • D) 30
SORU 2

Şekilde verilenlere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) [CB]
 • B) [BA]
 • C) [AD]
 • D) [DC]
SORU 3

Şekildeki KLM üçgeninde
|KL| = 4 cm ve |KM| = 9 cm ’dir.
Buna göre |LM| ’nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir?

 • A) 4
 • B) 5
 • C) 6
 • D) 7
SORU 4

|BC| = (3x + 5) cm ve
|KM| = (5x - 3) cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 15
 • B) 17
 • C) 20
 • D) 21
SORU 5

Buna göre |CE| kaç santimetredir?

 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
SORU 6

|NL| = 3 cm, |NR| 6 cm, |LM| = 12cm ve |RK| = 5 cm ’dir.
Buna göre |RM| kaç santimetredir?

 • A) 5
 • B) 7
 • C) 9
 • D) 11
SORU 7

Şekildeki ABC üçgeninde
[DB]//[BC] ve |AD| = 4cm
|DB|=|DE|= 6 cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 15
 • B) 12
 • C) 10
 • D) 8
SORU 8

Buna göre ADE üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • A) 13
 • B) 11
 • C) 10
 • D) 9
SORU 9

Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir.
D ∊[AC],[GD]= 4 cm ve [GB]//[BC]’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
SORU 10

Şekildeki ABC üçgeninde
[BA]⊥[AC], [AD]⊥[BC], |AC| = 12cm ve |DC| = 6 cm ’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • A) 18
 • B) 15
 • C) 12
 • D) 9
SORU 11

Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • A) 11
 • B) 12
 • C) 14
 • D) 15
SORU 12

tan135° + cos120° işleminin sonucu kaçtır?

 • A) -3/2
 • B) -1/2
 • C) 1/2
 • D) 3/2
SORU 13

Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • A) 6√3
 • B) 6√2
 • C) 3√3
 • D) 3√2
SORU 14

 • A) 7√3
 • B) 8√3
 • C) 10√3
 • D) 12√3
SORU 15

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 16

 • A) 11
 • B) 10
 • C) 2
 • D) 1
SORU 17

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 18

4, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 5, 6 veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 5
 • D) 6
SORU 19

Bir dersten geçmek için 4 sınavdan alınan notların ortalaması en az 50 olmalıdır. İlk 3 sınavdan aldığı notların ortalaması 45 olan bir öğrencinin bu dersten geçebilmesi için
4. sınavdan alması gereken not en az kaç olmalıdır?

 • A) 60
 • B) 65
 • C) 70
 • D) 75
SORU 20

Havaya atılan hilesiz bir zarın üstyüzüne gelecek sayının 3’ten bü yük veya çift sayı olma olasılığı kaçtır?

 • A) 1/6
 • B) 1/3
 • C) 2/3
 • D) 5/6
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBDCABDACABCDADABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
1 kişi oy kullandı
Online Testler