Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

 • 45
 • 40
 • 35
 • 30
Soru 2

Şekilde verilenlere göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?

 • [CB]
 • [BA]
 • [AD]
 • [DC]
Soru 3

Şekildeki KLM üçgeninde
|KL| = 4 cm ve |KM| = 9 cm ’dir.
Buna göre |LM| ’nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 4

|BC| = (3x + 5) cm ve
|KM| = (5x - 3) cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 15
 • 17
 • 20
 • 21
Soru 5

Buna göre |CE| kaç santimetredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
REKLAM
Soru 6

|NL| = 3 cm, |NR| 6 cm, |LM| = 12cm ve |RK| = 5 cm ’dir.
Buna göre |RM| kaç santimetredir?

 • 5
 • 7
 • 9
 • 11
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde
[DB]//[BC] ve |AD| = 4cm
|DB|=|DE|= 6 cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 15
 • 12
 • 10
 • 8
Soru 8

Buna göre ADE üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 13
 • 11
 • 10
 • 9
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir.
D ∊[AC],[GD]= 4 cm ve [GB]//[BC]’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde
[BA]⊥[AC], [AD]⊥[BC], |AC| = 12cm ve |DC| = 6 cm ’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 18
 • 15
 • 12
 • 9
Soru 11

Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
Soru 12

tan135° + cos120° işleminin sonucu kaçtır?

 • -3/2
 • -1/2
 • 1/2
 • 3/2
Soru 13

Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 6√3
 • 6√2
 • 3√3
 • 3√2
REKLAM
Soru 14

 • 7√3
 • 8√3
 • 10√3
 • 12√3
Soru 15

Soru 16

 • 11
 • 10
 • 2
 • 1
Soru 17

Soru 18

4, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 5, 6 veri grubunun tepe değeri kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
Soru 19

Bir dersten geçmek için 4 sınavdan alınan notların ortalaması en az 50 olmalıdır. İlk 3 sınavdan aldığı notların ortalaması 45 olan bir öğrencinin bu dersten geçebilmesi için
4. sınavdan alması gereken not en az kaç olmalıdır?

 • 60
 • 65
 • 70
 • 75
Soru 20

Havaya atılan hilesiz bir zarın üstyüzüne gelecek sayının 3’ten bü yük veya çift sayı olma olasılığı kaçtır?

 • 1/6
 • 1/3
 • 2/3
 • 5/6
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBDCABDACABCDADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?