Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 11/120
 • 1/11
 • 1/12
 • 9/110
Soru 2

A = {1,2,3,4,5} kümesinin elemanlarıyla üç basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

 • 64
 • 80
 • 100
 • 125
Soru 3

C(n,2) + C(n,0) + C(n,n,) = 17 olduğuna göre n kaçtır?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 4

(2x - y)6 açılımı x’in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan 3. terim aşağıdakilerden hangisi olur?

 • 160x3y3
 • 240x3y3
 • 160x4y2
 • 240x4y2
Soru 5

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi çift fonksiyondur?

 • k(x) = 5x + 3
 • h(x) = 2x2 + x
 • g(x) = 3x2 - 1
 • f(x) = 4x3 + x
REKLAM
Soru 6

Düzgün iki madeni para ve bir çift hilesiz zar havaya atılıyor.
Madeni paraların yazı veya zarların üst yüzlerindeki sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır?

 • 3/8
 • 5/12
 • 1/2
 • 2/3
Soru 7

f:R → R, f(x) = 6x -3 olduğuna göre f-1(15) kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
Soru 8

f, g:R →R, f(x) = 5x - 3 ve
g(x) = x2 - 2x + 5 olduğuna göre (fog)(2) kaçtır?

 • 22
 • 28
 • 36
 • 40
Soru 9

 • -26
 • -4
 • 18
 • 24
Soru 10

Köşelerinin koordinatları A(-2,1), B(3,0) ve C(2,-4) olan bir ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • G(3,-1)
 • G(1,-3)
 • G(1, 0)
 • G(1,-1)
Soru 11

Denklemi ax - 2y + 5 = 0 olan doğrunun eğimi 3 olduğuna göre a kaçtır?

 • -10
 • -6
 • 6
 • 10
Soru 12

Denklemleri 3x - 4y + 1 = 0 ve 6x + my - 1 = 0 olan doğruların ortak noktası olmadığına göre m kaçtır?

 • 8
 • 6
 • -6
 • -8
Soru 13

A(3,-2) noktasının 3x - 4y -2 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
REKLAM
Soru 14

Şekildeki KLMN dörtgeninde A(NKR) = 15 cm², ,A(KRL) = 10 cm²
ve A(RLM) = 4 cm² dir.
Buna göre A(RMN) kaç santimetrekaredir?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 15

Şekildeki ABCD yamuğunda
[DA]⊥[AB],[AD]⊥[DC],
|AD| = 9cm, |DC| = 4cm ve
|CB| = 15 cm’dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
Soru 16

Şekildeki ABCD paralelkenarında m(CDE) = m(EDA),
m(DAE) = m(EAB),
|AD| = 8cm, |EF| = 7cm ve
|BF| = |FC| 'tir. Buna göre ABCD paralelkenarının çevresi kaç santimetredir?

 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
Soru 17

Şekildeki ABCD karesinde
m(ECB) = 67,5° dir.
Buna göre AE/ED kaçtır?

 • 2
 • √2
 • 1
 • √2/2
Soru 18

Şekildeki ABCD deltoidinde
|AB| = |AD|, [AD]⊥[DC],
|AD| = 9cm, |DH| = 6 cm ’dir.
Buna göre ABCD deltoidinin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 54
 • 72
 • 78
 • 91
Soru 19

Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 5 katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 20

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde [BE]⊥[DC],|FE| = 3cm,
|EC| = 6cm ve A,F,C noktaları doğrusaldır.
Buna göre |DE| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCDCABACDCDBBADBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?