GİRİŞ/KAYIT

Matematik 4 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

x2 - 5x + a = 0 denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre a’nınalabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 • A) 5
 • B) 6
 • C) 7
 • D) 8
SORU 2

i2 = -1 olduğuna göre
f(x) = x8 + x6 - x4 + x3 - x2 + 1 için f(i) aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 1 - i
 • B) 2 - i
 • C) -1 + i
 • D) -2 -2i
SORU 3

eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 3 + i
 • B) 2 - 3i
 • C) 3 - 2i
 • D) -2 -3i
SORU 4

f(x) = xx - 6x +1 fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) (6,1)
 • B) (3,-8)
 • C) (1,-4)
 • D) (0,1)
SORU 5

ax2 - 4x + a + 3 = 0 denkleminin kökler toplamı 2 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır?

 • A) -5
 • B) -5/2
 • C) 5/2
 • D) 5
SORU 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi polinomdur?

 • A) P(x) = 2x4 - 4x3 -3x-1+ 1
 • B) Q(x) = 2x3 + 3√x + 4
 • C)
 • D)
SORU 7

P(x) = 4x4 -8x3 + 3x + 1 polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • A) 9
 • B) 10
 • C) 12
 • D) 15
SORU 8

P(x) = 2x4 -5x3 + x + 4 ve
Q(x) = x3 + 3x + 2 polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) -2 . Q(x) polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 5x3 - 5x + 4
 • B) 3x3 - 5x + 2
 • C) 2x4 - 7x3 - 5x
 • D) 2x4 - 5x3 + 2
SORU 9

 • A) 138
 • B) 140
 • C) 142
 • D) 146
SORU 10

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 11

x4 - 4x2 + 3 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) x2 + 3
 • B) x2 + 1
 • C) x - 3
 • D) x - 1
SORU 12

Şekilde K ve L noktaları O merkezli çember üzerindedir.
Çemberin yarıçapının uzunluğu 17 cm ve merkezinin [KL] kirişine uzaklığı 8 cm olduğuna göre |KL| kaç santimetredir?

 • A) 20
 • B) 24
 • C) 30
 • D) 34
SORU 13

 • A) 50
 • B) 55
 • C) 60
 • D) 65
SORU 14

 • A) 8
 • B) 6√3
 • C) 12
 • D) 8√3
SORU 15

Şekilde O merkezli çember KLM üçgeninin iç teğet çemberidir.
N noktası çember üzerinde ve
[KL]⊥[KM], |KM| = 9 cm, |ML| = 15 cm ’dir.
Buna göre |LN| kaç santimetredir?

 • A) 7
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 10
SORU 16

Ayrıntılarının uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • A) 104
 • B) 120
 • C) 144
 • D) 184
SORU 17

Taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

 • A) 640
 • B) 720
 • C) 800
 • D) 900
SORU 18

Hacmi 256 cm3 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? ( π yerine 3 alınız.)

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 8
 • D) 16
SORU 19

Şekildeki dik koninin taban dairesinin merkezi O noktasıdır. |TB| = 8 cm ve |OB| = 4 cm ’dir.
Buna göre dik koninin hacmi kaç santimetreküptür? ( π yerine 3 alınız.)

 • A) 36√3
 • B) 48√3
 • C) 64√3
 • D) 72√3
SORU 20

Taban çapının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( π yerine 3 alınız.)

 • A) 126
 • B) 132
 • C) 138
 • D) 144
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBCDBCDADCABCDABCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
2 kişi oy kullandı
Online Testler