Matematik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

x2 - 5x + a = 0 denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre a’nınalabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 2

i2 = -1 olduğuna göre
f(x) = x8 + x6 - x4 + x3 - x2 + 1 için f(i) aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1 - i
 • 2 - i
 • -1 + i
 • -2 -2i
Soru 3

eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 3 + i
 • 2 - 3i
 • 3 - 2i
 • -2 -3i
Soru 4

f(x) = xx - 6x +1 fonksiyonunun grafiğinin tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • (6,1)
 • (3,-8)
 • (1,-4)
 • (0,1)
Soru 5

ax2 - 4x + a + 3 = 0 denkleminin kökler toplamı 2 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır?

 • -5
 • -5/2
 • 5/2
 • 5
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi polinomdur?

 • P(x) = 2x4 - 4x3 -3x-1+ 1
 • Q(x) = 2x3 + 3√x + 4
Soru 7

P(x) = 4x4 -8x3 + 3x + 1 polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • 9
 • 10
 • 12
 • 15
Soru 8

P(x) = 2x4 -5x3 + x + 4 ve
Q(x) = x3 + 3x + 2 polinomları veriliyor.
Buna göre P(x) -2 . Q(x) polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5x3 - 5x + 4
 • 3x3 - 5x + 2
 • 2x4 - 7x3 - 5x
 • 2x4 - 5x3 + 2
Soru 9

 • 138
 • 140
 • 142
 • 146
Soru 10

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

x4 - 4x2 + 3 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • x2 + 3
 • x2 + 1
 • x - 3
 • x - 1
Soru 12

Şekilde K ve L noktaları O merkezli çember üzerindedir.
Çemberin yarıçapının uzunluğu 17 cm ve merkezinin [KL] kirişine uzaklığı 8 cm olduğuna göre |KL| kaç santimetredir?

 • 20
 • 24
 • 30
 • 34
Soru 13

 • 50
 • 55
 • 60
 • 65
REKLAM
Soru 14

 • 8
 • 6√3
 • 12
 • 8√3
Soru 15

Şekilde O merkezli çember KLM üçgeninin iç teğet çemberidir.
N noktası çember üzerinde ve
[KL]⊥[KM], |KM| = 9 cm, |ML| = 15 cm ’dir.
Buna göre |LN| kaç santimetredir?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Soru 16

Ayrıntılarının uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 104
 • 120
 • 144
 • 184
Soru 17

Taban ayrıntılarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?

 • 640
 • 720
 • 800
 • 900
Soru 18

Hacmi 256 cm3 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? ( π yerine 3 alınız.)

 • 2
 • 4
 • 8
 • 16
Soru 19

Şekildeki dik koninin taban dairesinin merkezi O noktasıdır. |TB| = 8 cm ve |OB| = 4 cm ’dir.
Buna göre dik koninin hacmi kaç santimetreküptür? ( π yerine 3 alınız.)

 • 36√3
 • 48√3
 • 64√3
 • 72√3
Soru 20

Taban çapının uzunluğu 6 cm ve yüksekliği 4 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? ( π yerine 3 alınız.)

 • 126
 • 132
 • 138
 • 144
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACBCDBCDADCABCDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?