Sağlık Bilgisi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu hâle ne ad verilir?

 • Sağlık
 • Hastalık
 • Ortopedik
 • Antiseptik
Soru 2

Ülkemizde, unlu gıdalara ağırlık veren beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar sağlığa etki eden çevresel etmenlerden hangisinin içinde değerlendirilir?

 • Biyolojik etmenler
 • Kimyasal etmenler
 • Psikolojik etmenler
 • Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilen resmî sağlık kurumlarından biri değildir?

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri
 • Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri
 • Üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri
Soru 4

Bir yıl içinde toplumda görülen gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı ana ölüm sayısının, aynı yılda görülen canlı doğumlara bölümünün on bin ya da yüz bin ile çarpımına ________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Kaba ölüm hızı
 • Ana ölüm hızı
 • Nüfus artış hızı
 • Bebek ölüm hızı
Soru 5

I.Sadece fiziksel değişim vardır.
II. Niceliksel ve niteliksel değişiklikler beraber olur.
Yukarıda “büyüme” ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
REKLAM
Soru 6

Çocuklar kaç yaşından itibaren oyun çağına girerler?

 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
Soru 7

• 21-65 yaşlar arasındaki dönemdir.
• Bu dönemde kişiler eğitimini tamamlar, bir meslek ve iş sahibi olurlar.
• Meslek yaşamında üretkenlerdir ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirler.
Yukarıdaki özellikler hangi büyüme ve gelişme dönemine aittir?

 • Yaşlılık
 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
 • Okul çağı
Soru 8

“Sağlıklı dünyaya gelen bebeklerin büyüme ve gelişmesi için hava, su ve yaşanan ortamın sağlık koşulları yeterli olmalıdır. Kirli hava ve sigara dumanı çocuklarda akciğer hastalıklarına yol açabilir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?

 • Genetik
 • Beslenme
 • Hormonal
 • Fiziki çevre
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin sahip olduğu özelliklerdendir?

 • Normal zihinsel gelişim
 • Şişman veya zayıf vücut yapısı
 • Sağlam ve sağlıklı bir görünüş
 • Sık sık hasta olmayan bir yapı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri değildir?

 • Fiziksel aktivitenin azaltılması
 • Davranış değişikliği
 • Cerrahi girişimler
 • Diyet
Soru 11

I. İç çamaşırlarının sık sık değiştirilmesi
II. Çamaşırların cildi tahriş etmeyecek malzemelerle yıkanması
III. Banyo yapıldıktan sonra giyilen kıyafetlerin yıkanmış ve ütülü olması
Yukarıda giyecek temizliğiyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Ağız ve diş sağlığının korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Diş ipi kullanılması
 • Dişlerin sert cisimlerle karıştırılması
 • Kabuklu yiyeceklerin dişlerle kırılması
 • Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
Soru 13

Deprem sonrasında yaşanan durumlardan hangisi, depremzedelerin şaşkınlık ve çaresizlik duygularının artmasına sebep olur?

 • Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşıldığında sağduyulu davranılması
 • Rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinden yardım istenmesi
 • Birbirini tutmayan haber ve söylentilerin duyulması
 • Bireylerin düzenli bir organizasyonla yönlendirilmesi
REKLAM
Soru 14

Sınav kaygısının çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtiler; fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtilerdir.
Buna göre verilenlerden hangisi sınav kaygısının fizyolojik belirtilerinden biri değildir?

 • Titreme
 • Unutkanlık
 • Baş dönmesi
 • Solunumun hızlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Kullanılan dilin açık ve sade olması
 • En uygun iletişim kanalının ve aracının seçilmesi
 • İletilerin, ses tonu ve beden dili ile tutarlı olması
 • Gönderilen iletinin, alıcının düzeyinin üstünde olması
Soru 16

• Özellikle yaşlıların maruz kaldığı şiddet türüdür.
• Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemektir.
Yukarıda özellikleri verilen aile içi şiddet davranışı hangisidir?

 • Cinsel şiddet
 • Fiziksel şiddet
 • Ekonomik istismar
 • Duygusal istismar
Soru 17

Küçük dozlarda madde kullanımı na bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine ne ad verilir?

 • Tolerans gelişimi
 • Fiziksel bağımlılık
 • Psikolojik bağımlılık
 • Yoksunluk sendromu
Soru 18

Aşağıdaki telefon numaralarından hangisi, sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunan “Sigarayı Bırakma Danışma Hattı” na aittir?

 • 112
 • 155
 • 171
 • 183
Soru 19

I. Zayıf karakterli olmak
II. Bağımlı karakterli olmamak
III. Sorunlarını çözme gücüne sahip olmamak
Yukarıdakilerden hangileri alkol bağımlılığına yol açan nedenlerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sigara bağımlılığında tedavinin daha geç sonuç vermesine neden olur?

 • Fiziki aktiviteyi artırmak
 • En yakın hissedilen kişilerin desteğini almak
 • Sigara içmeye sebep olan yerlere gitmeyi bırakmak
 • Sigarayı azaltarak bırakmaya çalışmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBAACDBADACBDCACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler