Sağlık Bilgisi 1 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel değişikliklerin doğurduğu hâle ne ad verilir?

 • Sağlık
 • Hastalık
 • Ortopedik
 • Antiseptik
SORU 2

Ülkemizde, unlu gıdalara ağırlık veren beslenme tarzı ve bebeklerin kundaklanması gibi alışkanlıklar sağlığa etki eden çevresel etmenlerden hangisinin içinde değerlendirilir?

 • Biyolojik etmenler
 • Kimyasal etmenler
 • Psikolojik etmenler
 • Sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmetleri kapsamında değerlendirilen resmî sağlık kurumlarından biri değildir?

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri
 • Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri
 • Üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri
SORU 4

Bir yıl içinde toplumda görülen gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı ana ölüm sayısının, aynı yılda görülen canlı doğumlara bölümünün on bin ya da yüz bin ile çarpımına ________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Kaba ölüm hızı
 • Ana ölüm hızı
 • Nüfus artış hızı
 • Bebek ölüm hızı
SORU 5

I.Sadece fiziksel değişim vardır.
II. Niceliksel ve niteliksel değişiklikler beraber olur.
Yukarıda “büyüme” ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU R
SORU 6

Çocuklar kaç yaşından itibaren oyun çağına girerler?

 • 3
 • 6
 • 9
 • 12
SORU 7

• 21-65 yaşlar arasındaki dönemdir.
• Bu dönemde kişiler eğitimini tamamlar, bir meslek ve iş sahibi olurlar.
• Meslek yaşamında üretkenlerdir ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirirler.
Yukarıdaki özellikler hangi büyüme ve gelişme dönemine aittir?

 • Yaşlılık
 • Ergenlik
 • Yetişkinlik
 • Okul çağı
SORU 8

“Sağlıklı dünyaya gelen bebeklerin büyüme ve gelişmesi için hava, su ve yaşanan ortamın sağlık koşulları yeterli olmalıdır. Kirli hava ve sigara dumanı çocuklarda akciğer hastalıklarına yol açabilir.”
Yukarıdaki açıklama, büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden hangisine aittir?

 • Genetik
 • Beslenme
 • Hormonal
 • Fiziki çevre
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin sahip olduğu özelliklerdendir?

 • Normal zihinsel gelişim
 • Şişman veya zayıf vücut yapısı
 • Sağlam ve sağlıklı bir görünüş
 • Sık sık hasta olmayan bir yapı
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi şişmanlığın tedavisinde uygulanan yöntemlerden biri değildir?

 • Fiziksel aktivitenin azaltılması
 • Davranış değişikliği
 • Cerrahi girişimler
 • Diyet
SORU 11

I. İç çamaşırlarının sık sık değiştirilmesi
II. Çamaşırların cildi tahriş etmeyecek malzemelerle yıkanması
III. Banyo yapıldıktan sonra giyilen kıyafetlerin yıkanmış ve ütülü olması
Yukarıda giyecek temizliğiyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 12

Ağız ve diş sağlığının korunması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Diş ipi kullanılması
 • Dişlerin sert cisimlerle karıştırılması
 • Kabuklu yiyeceklerin dişlerle kırılması
 • Aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi
SORU 13

Deprem sonrasında yaşanan durumlardan hangisi, depremzedelerin şaşkınlık ve çaresizlik duygularının artmasına sebep olur?

 • Üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşıldığında sağduyulu davranılması
 • Rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinden yardım istenmesi
 • Birbirini tutmayan haber ve söylentilerin duyulması
 • Bireylerin düzenli bir organizasyonla yönlendirilmesi
SORU 14

Sınav kaygısının çeşitli belirtileri vardır. Bu belirtiler; fizyolojik, duygusal ve bilişsel belirtilerdir.
Buna göre verilenlerden hangisi sınav kaygısının fizyolojik belirtilerinden biri değildir?

 • Titreme
 • Unutkanlık
 • Baş dönmesi
 • Solunumun hızlanması
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 • Kullanılan dilin açık ve sade olması
 • En uygun iletişim kanalının ve aracının seçilmesi
 • İletilerin, ses tonu ve beden dili ile tutarlı olması
 • Gönderilen iletinin, alıcının düzeyinin üstünde olması
SORU 16

• Özellikle yaşlıların maruz kaldığı şiddet türüdür.
• Kişinin parasını yönetmek, şahsa ait paraya veya kazanç sağlanmasına izin vermemektir.
Yukarıda özellikleri verilen aile içi şiddet davranışı hangisidir?

 • Cinsel şiddet
 • Fiziksel şiddet
 • Ekonomik istismar
 • Duygusal istismar
SORU 17

Küçük dozlarda madde kullanımı na bağlı olarak kişinin bedeninde ortaya çıkan etkiyi yakalayabilmek için maddenin dozunu zaman içerisinde artırma gereksinimine ne ad verilir?

 • Tolerans gelişimi
 • Fiziksel bağımlılık
 • Psikolojik bağımlılık
 • Yoksunluk sendromu
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki telefon numaralarından hangisi, sigarayı bırakmak isteyen kişilere 7 gün 24 saat hizmet sunan “Sigarayı Bırakma Danışma Hattı” na aittir?

 • 112
 • 155
 • 171
 • 183
SORU 19

I. Zayıf karakterli olmak
II. Bağımlı karakterli olmamak
III. Sorunlarını çözme gücüne sahip olmamak
Yukarıdakilerden hangileri alkol bağımlılığına yol açan nedenlerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi sigara bağımlılığında tedavinin daha geç sonuç vermesine neden olur?

 • Fiziki aktiviteyi artırmak
 • En yakın hissedilen kişilerin desteğini almak
 • Sigara içmeye sebep olan yerlere gitmeyi bırakmak
 • Sigarayı azaltarak bırakmaya çalışmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCBAACDBADACBDCACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Sağlık Bilgisi 1 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Sağlık Bilgisi 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Sağlık Bilgisi 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi 1 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi 1 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler