Sağlık Bilgisi 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek ailenin bireylerindendir?

 • Anne
 • Hala
 • Teyze
 • Nine
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarının bakımı konusunda iş birliği içerisinde olan ebeveynlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Birbirlerinin annelik ve babalık haklarına saygı duyarlar.
 • Çocuklarıyla ilgili neyin iyi olduğuna beraberce karar verirler.
 • Çocuklarına sergileyecekleri ebeveynlik yaklaşımı konusunda hemfikirdirler.
 • Birbirlerine karşı öfke ve gücenmişlik duygularını, çocuklarının bakımıyla ilgili görev ve sorumluluklarına yansıtırlar.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının amaçlarından biri değildir?

 • Yüksek riskli ve istenilmeyen gebelikleri önlemek
 • Bireyleri ve aileleri üreme sağlığı konusunda eğitmek
 • Çiftlerin istedikleri cinsiyette çocuk sahibi olmalarını sağlamak
 • Ailelerin kendi iradeleriyle istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlamak
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi genel koruma yöntemlerinden “rahim içi araçların” özelliklerindendir?

 • Döllenmeyi önlememesi
 • Bakır ve hormon içeren tiplerinin olması
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan koruması
 • Anne sütünün yapısını değiştirdiği için emzirirken kullanılmaması
SORU 5

I. İdrar testi
II. Solunum testi
III. Kan testi (Beta HCG)
Yukarıdakilerden hangileri gebelik tanısı için kullanılan testlerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, gebelik döneminde annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesinin bebek üzerindeki etkilerindendir?

 • Yorgunluk
 • Diş kayıpları
 • Düşük ağırlıklı doğum
 • Tansiyon problemleri
SORU 7

“Yetersiz beslenmenin de içinde bulunduğu birçok nedene bağlı olarak gebeliğin son döneminde, kan basıncının artması, idrarla protein kaybı sonucu el ve ayaklarda ağır ödemlerle ortaya çıkmaktadır.”
Yukarıdaki açıklama, gebelik döneminde görülen sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 • İshal
 • Osteomalasia
 • Lohusa humması
 • Gebelik zehirlenmesi
SORU 8

Kan uyuşmazlığı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Anne Rh(–), bebek Rh(–) oldu­ğunda kan uyuşmazlığı yoktur.
 • Kan uyuşmazlığı olmadığında anneye anti D immun globulin verilmesi gerekir.
 • Anne Rh(–), eşi Rh(+) olduğu durumlarda doğacak bebeğin kan grubu Rh(–) olamaz.
 • Anne ve eşi Rh(–) kan grubuna sahipse genetik olarak bebekleri Rh(+) kan grubuna sahip olur.
SORU 9

D vitamini hangi maddenin kemiklere taşınmasını sağlar?

 • Posa
 • Kalsiyum
 • Kolesterol
 • Hemoglobin
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre “2. ayın sonunda” yapılması gereken aşılardan biri değildir?

 • BCG
 • KPA
 • OPA
 • DaBT-IPA-Hib
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda ve gençlerde en çok görülen kanser türlerindendir?

 • Yumurtalık kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Rahim kanseri
 • Kan kanseri
SORU 12

Akdeniz anemisi kan aktarımına bağ­ lı bir hastalık olduğundan tedavisinde, 3-4 haftada bir yapılan konsantre alyuvar aktarımı ve düzenli ________ ilaç­ lar kullanılır.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • demir bağlayıcı
 • tansiyon düşürücü
 • kan şekerini yükseltici
 • solunum yollarını daraltıcı
SORU 13

I. Kişide ateş ataklarının yanı sıra karın, göğüs ve eklem ağrısı da görülür.
II. Hastalığın ortaya çıkması için anne ve babasının taşıyıcı ya da hasta olması gerekir.
Yukarıda Akdeniz ateşinin temel özellikleriyle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • I. doğru, II. yanlış
 • I. yanlış, II. doğru
 • Her ikisi de doğru
 • Her ikisi de yanlış
SORU 14

Kronik akciğer hastalığı ile ilgiliolarak verilenlerden hangisi doğ rudur?

 • Geriye dönüşlüdür, ilerlemez.
 • Yağışlı, sisli ve soğuk havalar bu hastalığa sahip kişilerin şikâyetlerini azaltır.
 • Alerjen maddelerin yetersizliğine bağlı olarak morarma, aşırı yorgunluk, güçsüzlük ve kalp yetersizliği görülebilir.
 • Doğru beslenmek, düzenli uyumak ve sigaradan uzak ortamlarda bulunmak bu hastaların yaşam kalitesini yükseltir.
SORU 15

Bulaşıcı bir hastalığın, bir bölgede aniden ortaya çıkıp hızla yayılarak çok sayıda insanda görülmesine ne ad verilir?

 • Tecrit
 • Epidemi
 • Toksemi
 • karantina
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi sağlam kişilerin hastalıklardan korunması için alınacak önlemlerdendir?

 • Bağışıklama
 • Filiasyon arama
 • Dezenfekte etme
 • Portörleri saptama
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi su ve besinlerle bulaşan hastalıklardandır?

 • Astım
 • Talasemi
 • Brusella
 • Hemofili
SORU 18

Vektörlerle bulaşan hastalıkların genel özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Vektörlerin ve hastalığın mevcudiyeti, hastalığın yayılmasını engeller.
 • Korunmanın en önemli ilkesi, bulaşma aracı olan vektörün ortadan kaldırılmasıdır.
 • Bulaşma için ara canlıya ihtiyaç yoktur.
 • Dağılımı bölgesel özellik göstermez.
SORU 19

• Aşırı kilo kaybı, ağız ve deride sık tekrarlanan uçuk ve lenf bezlerinin büyümesi gibi belirtiler ortaya çıkar.
• Belirtiler, kişinin vücut direncine göre virüs bulaştıktan 10-15 yıl sonra da görülebilir.
• Kişinin bu hastalığa ait virüsü ta­ şıyıp taşımadığını saptamak için Eliza testi yapılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve cinsel yolla bulaşan hastalık hangisidir?

 • AIDS
 • Frengi
 • Hepatit B
 • Bel soğukluğu
SORU 20

I. Kusma
II. Ense sertliği
III. Anlamsız konuşmalar
IV. Solunum problemleri
3 ay-3 yaş arası çocuklarda, 24 saatten uzun süreli ateş varlığının yanında yukarıdaki belirtilerden hangilerinin görülmesi hâlinde zaman geçirilmeden hekime başvurulmalıdır?

 • I ve II
 • I, III ve IV.
 • II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBBCDABCDACDBACBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Sağlık Bilgisi 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Sağlık Bilgisi 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Sağlık Bilgisi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Sağlık Bilgisi 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Sağlık Bilgisi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Sağlık Bilgisi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Sağlık Bilgisi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Sağlık Bilgisi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Sağlık Bilgisi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Sağlık Bilgisi 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Sağlık Bilgisi 2 dersi için geçme notu nedir ?

Sağlık Bilgisi 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Sağlık Bilgisi 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Sağlık Bilgisi 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Sağlık Bilgisi 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Sağlık Bilgisi 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Sağlık Bilgisi 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Sağlık Bilgisi 2 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Sağlık Bilgisi 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Sağlık Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?