GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Bir duygunun, tasarımın veya gü zelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?

 • A) Spor
 • B) Bilim
 • C) Sanat
 • D) Hukuk
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar (görsel biçimsel) sınıfına girmez?

 • A) Resim
 • B) Heykel
 • C) Mimari
 • D) Müzik
SORU 3

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek biçimlendirilen üç boyutlu eserlere ne ad verilir?

 • A) Dans
 • B) Tiyatro
 • C) Heykel
 • D) Resim
SORU 4

İnsanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tarih
 • B) Coğrafya
 • C) Arkeoloji
 • D) Epigrafi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi “Taç Mahal” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • A) Afganistan’dadır.
 • B) Şah Cihan tarafından yaptırılmış tır.
 • C) Dünyanın Yedi Harikasından biridir.
 • D) Beyaz mermerden yapılmıştır.
SORU 6

Tarihçiler yazının bilinmediği dönemleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamışlardır?

 • A) Orta Çağ
 • B) Yakın Çağ
 • C) Tarih Öncesi Çağlar
 • D) Tarihi Çağlar
SORU 7

Tunçtan silah, heykel ve mühürlerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleolitik Çağ
 • B) Mezolitik Çağ
 • C) Neolitik Çağ
 • D) Maden Çağı
SORU 8

Aşağıdaki bölgelerden hangisi “Irmaklar arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır?

 • A) Anadolu
 • B) Mezopotamya
 • C) Mısır
 • D) Roma
SORU 9

Sümer ülkesinde çok fazla taş bulunmadığı için yapılar genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?

 • A) Kerpiç
 • B) Ahşap
 • C) Beton
 • D) Maden
SORU 10

Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüğü olan piramitler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

 • A) Sümer
 • B) Roma
 • C) Mısır
 • D) Anadolu
SORU 11

Roma sanatında vahşi hayvan dövüşleri, tarihi savaşların sahneye konulması, avcılık yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığı mekânlara ne ad verilmiştir?

 • A) Tapınak
 • B) Bazilika
 • C) Forum
 • D) Amfitiyatro
SORU 12

Trabzon Maçka’da Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalığa Meryem Ana adına inşa edilmiş manastır aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sümela Manastırı
 • B) Aya Nikola Manastırı
 • C) Gümüşler Manastırı
 • D) Deyrulzafaran Manastırı
SORU 13

Roma İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanat hangi döneme aittir?

 • A) İkonoklazma Dönemi
 • B) Erken Hristiyan Dönemi
 • C) Orta Bizans Dönemi
 • D) Son Bizans Dönemi
SORU 14

El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere ne ad verilir?

 • A) ikona
 • B) Minyatür
 • C) Bazilika
 • D) Rölyef
SORU 15

Eğri çan kulesi ve vaftizhanesi ile dünyanın gözde yapılarından biridir. Kulenin eğriliği inşaatın ileri bir safhasında zemindeki çökmeden oluşmuştur.
Hakkında bilgi verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Speyer Katedrali
 • B) Modena Katedrali
 • C) St Albans Katedrali
 • D) Pisa Katedrali
SORU 16

İtalya’da 15. yüzyılda başlayan “yeniden doğuş” anlamına gelen edebiyat, bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ne ad verilmiştir?

 • A) Reform
 • B) Fransız ihtilali
 • C) Rönesans
 • D) Fetret Dönemi
SORU 17

18. yüzyılın sonlarında barok ve rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Neoklasizm
 • B) Romantizm
 • C) Realizm
 • D) Empresyonizm
SORU 18

Realizmin önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gustave Courbet
 • B) Henry Matisse
 • C) Pablo Picasso
 • D) Paul Gauguin
SORU 19

Rembrandt’ın cerrahlar loncası tarafından sipariş edilen ve tablosunda tıp öğrencileriyle bir kadavrayı incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Gece Bekçileri
 • B) Akşam yemeği
 • C) Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi
 • D) Proserpina’nın Kaçırılışı
SORU 20

Savaşın yarattığı umutsuzluk içinde eserlerinde anlamsızlık ve hiçliğin ön planda olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Soyut Resim
 • B) Dadaizm
 • C) Fütürizm
 • D) Pop Art
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCBACDBACDABBDCAACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?