Seçmeli Biyoloji 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsan iskelet sistemine ait aşağı daki yapılardan hangisi sadece uzun kemiklerde bulunur?

 • Periost
 • Sarı kemik iliği
 • Kırmızı kemik iliği
 • Süngerimsi kemik doku
Soru 2

Yukarıda insana ait bir çizgili kas şematize edilmiştir.
Buna göre çizgili kasın I numaralı durumdan II numaralı duruma geçmesi sırasında aşağıdaki değişimlerden hangisi gözlenmez?

 • H bandının kısalması
 • Sarkomerin boyunun kısalması
 • I bandının kısalması
 • A bandının kısalması
Soru 3

Karaciğerin görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Yaşlanan alyuvarları parçalama
 • Kanın damar içerisinde pıhtılaş­masını engelleyen heparin üretme
 • Provitamin D’den D vitamini sentezleme
 • Proteinlerin metabolizması sonucu açığa çıkan ve zehirli olan amonyağı üreye dönüştürme
Soru 4

Yukarıda sindirime yardımcı organlar şematize edilmiştir.
Buna göre X (karaciğerden çıkan kanal) ve Y (pankreastan çıkan kanal) ile ilgili;
I. X koledok, Y wirsung kanalıdır.
II. X ile on iki parmak bağırsağına gelen safra, yağların kimyasal sindirimini sağlar..
III. Y’den bikarbonat iyonları, amilaz, lipaz, nükleaz, tripsinojen, kimotiripsinojen gibi enzimler taşınır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Aşağıda sindirim sistemi ile ilgili bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir.
I. Karaciğer üstü toplardamarı
II. Kapı toplardamarı
III. Alt ana toplardamar
IV. Sağ kulakçık
Karbonhidrat ağırlıklı besinlerle beslenen bir insanda sindirim sonucunda açığa çıkan monomerlerin ince bağırsaktan geri emilmesiyle başlayan yol hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • I – II – III – IV
 • II – I – III – IV
 • III – II – IV – I
 • IV – II – I – III
REKLAM
Soru 6

Yukarıda bir çizgili kasa uyarı verilmesi ile meydana gelen kasılma şiddeti grafiklenmiştir.
Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen zaman dilimlerinin hangisi kasılma evresidir?

 • Yalnız X
 • Yalnız Y
 • Yalnız Z
 • X ve Y
Soru 7

Yukarıda sindirim olayını gözlemlemek için yapılan bir deney düzeneği şematize edilmiştir.
Verilen koşullar haricindeki diğer tüm koşullar optimum (en uygun değer) ise numaralandırılmış tüplerden hangilerinde monomere rastlanmaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 8

Aşağıda verilen maddelerden hangisi kimyasal sindirimde görev almadığı ve sindirim kanalında bulunmadığı halde sindirimi düzenler?

 • Gastrin
 • Amilaz
 • Dipeptidaz
 • Lipaz
Soru 9

Aşağıda dolaşım sistemine ait yapılardan hangisinde oksijen bakımından zengin, karbondioksit bakımından fakir kan bulunur?

 • Sağ kulakçık
 • Kapı toplardamarı
 • Akciğer toplardamarı
 • Sağ karıncık
Soru 10

Yukarıda bir doku kılcalındaki kan basıncı ve kanın osmotik basıncının değişimi grafiklenmiştir.
Buna göre,
I. X aralığında damardan doku sıvı­ sına madde çıkışı gözlenir.
II. Y aralığında damara giren madde miktarı, X aralığında damardan çıkan madde miktarından azdır.
III. Her iki aralıkta da gerçekleşen madde alışverişi sırasında enerji harcanmaz.
yorumlarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Yukarıda atardamardan toplardamara doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
Buna göre grafiklenen bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanın osmotik basıncı
 • Kanın akış hızı
 • Toplam damar çapı
 • Kan basıncı
Soru 12

Alyuvarında A ve B antijenlerini taşıyan fakat kan plazmasında antikor bulunmayan bir kişinin kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A
 • B
 • AB
 • O
Soru 13

Solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak verilmiştir.
I. Hb + O2 → HbO2
II. HbO2 → Hb + O2
III. Hb + CO2 → HbCO2
IV. CO2 + H2 O → H2 CO3
V. H+ + HCO3 → H2 CO3
Buna göre olaylarından hangileri doku kılcallarında gerçekleşir?

 • I, II ve III
 • II, III ve IV.
 • I, III ve V.
 • II, IV ve V.
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen faktörlerden hangisi solunum hızını artırmaz?

 • Kandaki karbondioksit miktarının artması
 • Kandaki adrenalin miktarının artması
 • Kan pH değerinin azalması
 • Kandaki oksijen miktarının azalması
Soru 15

Yukarıda bir damardan geçmekte olan kandaki oksihemoglobin (HbO2 ) konsantrasyonu verilmiştir.
Buna göre bu değişimin gerçekleştiği damar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Böbrek kılcalı
 • Karaciğer kılcalı
 • Alveol kılcalı
 • Beyin kılcalı
Soru 16

Nefronlarda (böbrek birimleri) idrar oluşumu sırasında gerçekleşen,
I. süzülme,
II. geri emilim,
III. salgılama
olaylarından hangilerinde nefron kanallarından kana madde geçişi gerçekleşir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • II ve III
Soru 17

Uzun süre susuz kalan bir kişide aşağıda verilen durumlardan hangisi gerçekleşmez?

 • ADH (vazopressin) miktarı artar.
 • Kanın osmotik basıncı artar.
 • İdrarla dışarı atılan su miktarı artar.
 • Böbreklerden suyun geri emilimi artar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel bir davranıştır?

 • Yeni doğan bebeklerin biberonu emmesi
 • Aşırı ışıkta gözbebeğinin küçülmesi
 • Örümceklerin ağ örmesi
 • Diz kapağına vurulduğunda diz kapağının sekmesi
Soru 19

I. Çizgili kas
II. Kalp kası
III. Düz kas
Yukarıda verilen kas çeşitlerinden hangileri isteğimiz dışında (istemsiz) çalışır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Yabani hayatta insanları gördüklerinde kaçan birçok hayvan türü, hayvanat bahçeleri ve şehirlerde insan gördüklerinde aynı hareketi göstermezler (insanlardan kaçmazlar).
Yukarıda anlatılan durum hangi öğrenme şekli ile açıklanabilir?

 • Alışma yolu ile
 • İzlenim yolu ile
 • Birleşik öğrenme (koşullanma) yolu ile
 • İçgörü (kavrama) yolu ile
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBBBAACDBCBDCACCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?