Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

 • Almanya
 • Rusya
 • Fransa
 • İngiltere
Soru 2

I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyabarışını sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • Adalet Divanı
 • Avrupa Zirvesi
 • Milletler Cemiyeti
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
Soru 3

I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

 • Versay Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Sen Jermen Antlaşması
 • Nöyyi Antlaşması
Soru 4

XIX. yüzyılda Rusya’da sanayileş me faaliyetlerinin başlaması hangi sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur?

 • İşçi
 • Burjuva
 • tüccar
 • Sanatçı
Soru 5

Basmacı Hareketi’nin en temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orta Doğu’yu ele geçirmek
 • Millî Mücadele’ye destek vermek
 • Rusya’nın himayesine girmek
 • Türkistan’ı Ruslardan kurtarmak
REKLAM
Soru 6

ABD Başkanı Wilson’un yayımladığı ve I. Dünya Savaşı’ndaki gizli antlaşmaları tanımayacağını belirttiği karar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kellog Paktı
 • Monroe Politikası
 • Wilson İlkeleri
 • Meiji Restorasyonu
Soru 7

I. Dünya Savaşı sürerken İngiltere ile yaptığı antlaşmaya dayanarak 1916 da kendisini “Arap ülkelerikralı” ilan eden Hicaz emiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Faysal
 • Abdullah
 • Şerif Hüseyin
 • Gazi
Soru 8

1919 yılında nüfusunun tamamı Arap olan Filistin’de bir “Yahudi yurdu” kurma çalışmaları başlatan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • SSCB
 • Fransa
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 9

XIX. yüzyılda Uzak Doğu’da yayılmacı bir politika izleyerek dünyanın bu bölgesinde büyük bir güç olarak ortaya çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Japonya
 • Kore
 • SSCB
 • İngiltere
Soru 10

ABD Dış işleri Bakanının önerisiyle hazırlanan, savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı ve devletler arası ilişkilerde barışçı yollara başvurulmasını esas alan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Locarno Antlaşması
 • Kellogg Paktı
 • Balkan Antantı
 • Sadabat Paktı
Soru 11

10 Ocak 1920’de kurulan Milletler Cemiyeti’nin merkezi aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Cenevre
 • Paris
 • Berlin
 • Münih
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hitler Almanya’sının talep edeceği dış politika esaslarından biri değildir?

 • Versay Antlaşması’nın kısıtlamalarından kurtulmak
 • Almanya dışında yaşayan tüm Almanları birleştirmek
 • Almanya için yeni hayat sahaları bulmak
 • Sosyal demokratların iktidara gelmesini sağlamak
Soru 13

Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan Antantı’na katılmamıştır?

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • Romanya
 • Arnavutluk
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ile Türkiye, boğazlar üzerinde tam hâkimiyetini sağlamıştır?

 • Lozan Barış Antlaşması
 • Sevr Barış Antlaşması
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi
 • Paris Barış Konferansı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lu yıllarda Almanya ve İtalya’nın izlediği saldırgan politikaların sonuçları arasında gösterilemez?

 • Balkan Antantı’nın imzalanması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
 • Sadabat Paktı’nın imzalanması
 • Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması
Soru 16

I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine dair fikirle ortaya çıkan kavrama ne ad verilmiştir?

 • Hayat sahası politikası
 • Ültimatom
 • Uydu devlet
 • Halk toplumu
Soru 17

1930’larda Fransızların muhtemel bir Alman saldırısına karşı kurdukları savunma hattına ne isim verilmiştir?

 • Çakmak hattı
 • Siegfried hattı
 • Kartal hattı
 • Maginot hattı
Soru 18

Hiroşima ve Nagazaki’de 150 bin kişinin ölümüne neden olan atom bombasını kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • ABD
 • İngiltere
 • Almanya
 • İtalya
Soru 19

Çok zengin ham madde kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika’da dünyanın en fakir ülkelerinin yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarım alanlarının yetersiz olması
 • Avrupalıların emperyalist uygulamaları
 • Ham madde ihtiyaçlarını karşılayamaması
 • Farklı kültürlerin bir arada bulunması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkilerinden biri değildir?

 • Enflasyonun yükselmesi
 • Üretim ve ticaretin azalması
 • Temel gıda maddelerinin karneye bağlanması
 • Balkanlardaki toprakların işgal edilmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADCCCABADDCBADABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?