Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi politikalarından biri değildir?

 • Anlaşmazlıkların müzakereler yoluyla çözümlenmesi
 • Ticari ilişkilerin sınırlandırılması
 • Nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri
 • Devletler arasında barışı sağlayacak yakınlaşma
Soru 2

Vietnam Savaşı aşağıdaki hangi devletler arasında gerçekleşmiştir?

 • Kuzey Vietnam – ABD
 • İngiltere – İtalya
 • Kuzey Kore – Güney Kore
 • Doğu Almanya – Batı Almanya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde yaşanan silahlı mücadelelerden biri değildir?

 • Vietnam Savaşı
 • Keşmir Meselesi
 • Arap-İsrail Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türkiye ekonomisinde sıkıntılar yaşanmasının nedenlerinden biri değildir?

 • 1973 petrol krizi
 • İşçi dövizlerindeki azalma
 • İstikrarsız koalisyon hükümetleri
 • Nükleer silahların sınırlandırılması
Soru 5

27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi sonucunda yargılanarak idam edilen dönemin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Celal Bayar
 • İsmet İnönü
 • Adnan Menderes
 • Cemal Gürsel
REKLAM
Soru 6

SSCB’nin dağılmasından sonra 1991’de bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rusya
 • Türkiye
 • İran
 • Mısır
Soru 7

Dünyaca ünlü Kırgız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Aytmatov
 • Adil Yakubov
 • Saparmurad Niyazov
 • Cengiz Dağcı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (TİKA) temel amacıdır?

 • SSCB’ye karşı birlik olmak
 • Avrupa Birliğine tam üye olmak
 • Türkmen gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya satmak
 • Üye devletlerle ekonomi, teknik ve eğitimde işbirliğini geliştirmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Ermeni diasporasının amaçlarından biri değildir?

 • İddialarını Türkiye’ye kabul ettirmek
 • Türkiye’den tazminat almak
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kapatmak
 • Büyük Ermenistan hayalini ger çekleştirmek
Soru 10

Avrupa Birliği’ne üye olabilmek için aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılamaları gereken kriterler aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

 • Cenevre Sözleşmesi
 • Kopenhag Kriterleri
 • Monroe Doktrini
 • Marshall Planı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türk sinemasının ünlü oyuncularından biri değildir?

 • Münir Özkul
 • Cüneyt Arkın
 • Cem Yılmaz
 • Adile Naşit
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye, oy birliği ile Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmiştir?

 • Helsinki Zirvesi
 • Ankara Antlaşması
 • Maastricht Kriterleri
 • Münih Konferansı
Soru 13

Aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında Dağlık Karabağ sorunu yaşanmıştır?

 • Türkiye - Yunanistan
 • Türkiye - Bulgaristan
 • Yunanistan - Bulgaristan
 • Azerbaycan - Ermenistan
REKLAM
Soru 14

Yunanistan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Ege Denizi’nin tümünü tehlikeli bölge ilan ederek Ege semalarını uluslararası hava trafiğine kapatmasıyla ortaya çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kıta sahanlığı
 • FIR hattı
 • Kara Suları
 • Ege Adaları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1969 1980 yılları arasında Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatında yaşanan değişimlerden biri değildir?

 • Köyden kente göç
 • Gecekondulaşma
 • İşçi sayısındaki artış
 • İnternetin yaygınlaşması
Soru 16

1996 yılında Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan’ın kurdukları iş birliği yapılanması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şanghay Beşlisi
 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Ekonomik Topluluğu
 • Varşova Paktı
Soru 17

Aşağıdaki akarsulardan hangisinin paylaşımı Orta Doğu’daki su sorununda etkili olmamıştır?

 • Nil
 • Sakarya
 • Dicle
 • Fırat
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türkiye’de cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

 • Turgut Özal
 • Necmettin Erbakan
 • Mesut Yılmaz
 • Bülent Ecevit
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dünyadaki açlık sorununun giderek büyü mesine neden olan gelişmelerden biri değildir?

 • İsraf
 • Kuraklık
 • Bölgesel çatışmalar
 • Ticaretin gelişmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kanatlı hayvanlarda toplu ölümlere yol açan ve H5N1 virüsünün insanlara bulaşmasıyla ortaya çıkan salgın hastalıktır?

 • Sıtma
 • Verem
 • Kuş Gribi
 • Veba
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDCBADCBCADBDABADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?