Seçmeli Coğrafya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en zengin doğal yaşam alanıdır?

 • Çöller
 • Çayırlar
 • Tundralar
 • Yağmur omanları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenlerden değildir?

 • Yağış
 • Rüzgâr
 • Bitkiler
 • Sıcaklık
Soru 3

Eğitim faaliyetleri ile ön plana çıkıp etki alanını genişleten, farklı ülkelerden öğrencilerin yüksek düzeyde eğitim almak için geldiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Essen
 • Lizbon
 • Oxford
 • Marsilya
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisi nü fus artış hızını yükseltmeye yönelik politika uygulamaktadır?

 • Fransa
 • Hindistan
 • Venezuella
 • Endonezya
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?

 • Nil Vadisi
 • Akdeniz Havzası
 • Asya’nın güneydoğusu
 • Amerika’nın kuzeybatısı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde ekonomik faaliyetler üzerinde doğal unsurların etkisinden söz edilmiştir?

 • İhtiyaç fazlası ürünlerin pazarlara götürülmesi
 • Bazı yıllarda kuraklık nedeni ile tarımsal verimin düşmesi
 • Pazarda talep gören ürünlerin üretiminin artması
 • Tarım ürünlerinden elde edilen gelirle modern araçlar alınması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?

 • Moda
 • Ulaşım
 • İletişim
 • Teknoloji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır?

 • Dalga
 • Petrol
 • Orman
 • Rüzgâr
Soru 9

Tüketimin üretimi doğrudan etkilemesine aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

 • Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması
 • Domuz gribi nedeni ile hijyen ürünlerine talebin artması
 • Kuş gribinden dolayı kümes hayvanlarına talebin azalması
 • Gemilerde balıkları muhafaza edecek soğutucuların bulunması
Soru 10

Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakı­mından yetersiz oldukları için yeterince gelişmemişlerdir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bu duruma örnek verilebilir?

 • Rusya
 • Nijerya
 • Japonya
 • Moğolistan
Soru 11

Anadolu’nun tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmasına aşağıdakilerden hangisi en az etki yapmıştır?

 • Su kaynakları
 • İklim koşulları
 • Verimli toprakları
 • Yeraltı zenginlikleri
Soru 12

Yukarıdaki görselde arazi eğim değerlerine göre ayrılmıştır.
Buna göre bu arazide hangi eğim değerinde, toprak örtüsü incedir ve erozyon daha etkilidir?

 • %2
 • %5
 • %10
 • %20
Soru 13

Ülkemizde arazilerin büyük kısmının dağlık ve engebeli olması aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisini olumlu etkiler?

 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Ulaşım
 • Sanayi
REKLAM
Soru 14

Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en elverişli yerlerinden birinde ya­şıyorum. Yaşadığım yerde ılıman iklim koşulları hakim olduğu için yılda birden fazla ürün alıyoruz. Buğdayı hasat ettikten sonra yerine mısır, soya fasulyesi gibi ürünler ekiyoruz. Hayvancılık alanında ise kıl keçisi başta olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriyoruz.
Yukarıdaki metinde sözü edilen çiftçi aşağıdaki tarım alanlarından hangisinde yaşıyor olabilir?

 • Çukurova
 • Yüksekova
 • Erzurum Ovası
 • Konya Ovası
Soru 15

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerden hangisi ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği alandır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 16

İpek böcekçiğinin yapıldığı yerlerde aşağıdakilerden hangisi yaygındır?

 • Kızılağaç
 • Dut ağacı
 • Akçaağaç
 • Meşe ağacı
Soru 17

Ülkemizde Artvin (Murgul), Kastamonu (Küre), Elazığ (Maden), Rize (Çayeli)’den çıkarılan, işlenmesi kolay olan, iletkenliği fazla olduğu için elektrik-elektronik sektörünün vazgeçilmezi olan maden aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bor
 • Bakır
 • Barit
 • Boksit
Soru 18

En güvenilir ve en temiz enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Su gücü
 • Doğal gaz
 • Nükleer enerji
 • Biyomas enerjisi
Soru 19

Enerji kaynaklarından kömürün uzak yerlere taşınması maliyeti arttırdığından kömürle çalışan sanayi işletmeleri genellikle kaynağa yakın yerlere kurulmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?

 • Soma – Termik santral
 • Elbistan – Termik santral
 • Ereğli – Demir-çelik fabrikası
 • İskenderun – Demir-çelik fabrikası
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi heyelanın en çok yaşandığı yerlerden biridir?

 • Niğde
 • Muğla
 • Trabzon
 • Konya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCCADBACDBDDBAABBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?