Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardandır?

 • Simgeler
 • Coğrafi konum
 • İklim özellikleri
 • Hukuk kuralları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk Kültürü’nü etkileyen faktörlerden biri değildir?

 • Denizcilik faaliyetleri
 • Tarım toplumu olmaları
 • Komşu medeniyetlerle ilişkileri
 • Coğrafi konumu
Soru 3

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Türk Kültürü’nün izlerine rastlanır?

 • Şili
 • Yunanistan
 • Finlandiya
 • Kolombiya
Soru 4

Yukarıdaki şemada ülkeler ve bu ülkelerde bulunan ham maddeler eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi eşleştirme doğru değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

Kuzey Kutbu’na yakın ülkelerde 25 Mayıs’ta hava kararmaz. 22 Haziran’da Güneş gökyüzünde 19 saat kalıp yılın rekorunu kırar. Bu zamanlar “Beyaz Geceler” olarak adlandırılır. Beyaz gecelerde İskandinav ülkeleri büyülü bir hal alır. Şehirlerde şölenler, festivaller düzenlenir.
Yukarıdaki metinde turizmin hangi etkisinden söz edilmiştir?

 • Politik
 • Ekonomik
 • Doğal çekicilik
 • Tarihsel çekicilik
REKLAM
Soru 6

Dünya miras alanlarını belirleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 • UNICEF
 • Greenpeace
 • WWF
 • UNESCO
Soru 7

Bu yaz yaptığım gezi bana başka bir dünyanın kapılarını araladı. İrili ufaklı volkanik adalardan oluşan bu ülkenin, ham maddesi az olmasına rağmen teknolojisi ve sanayisi gelişmiş. Nüfusu oldukça yaşlı. Kiraz mevsiminde kiraz ağaçlarının çiçek açışını festivallerle kutluyorlar.
Bir turistin gezi anılarını anlattığı bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hollanda
 • Japonya
 • Hindistan
 • İngiltere
Soru 8

İngiltere’de sanayi devrimi hangi sanayi kolu ile başlamıştır?

 • Gıda sanayi
 • Demir – Çelik sanayi
 • Petro – Kimya sanayi
 • Pamuklu dokuma sanayi
Soru 9

Hindistan 210 milyonu aşan büyükbaş hayvan sayısı ile dünya birincisidir. Ancak bu hayvanlardan yeterli et ve süt üretimini sağlayamamaktadır.
Bu durumun temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dini inanışları
 • Muson iklimi görülmesi
 • Yüzölçümünün geniş olması
 • Nüfus yoğunluğunun fazla olması
Soru 10

Hollanda’nın yüz ölçümünün kü çüklüğüne, iş gücünün yalnızca%6’sının tarımda çalışıyor olması na rağmen tarım sektöründe dünyanın ileri gelen ülkelerinden biri olmasının sebebi nedir?

 • AB ülkeleri içinde nüfus yoğunlu ğu en fazla olan ülke olması
 • Tarımın büyük oranda makineleş meye ve modern tekniklere dayanıyor olması
 • Ülke topraklarının yaklaşık %40’ının deniz seviyesinin altında olması
 • Topraklarının %77’sinin tarım, hayvancılık ve ormancılıkta kullanılması
Soru 11

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1949’da Avrupa’nın güvenliğini sağlamak için kurulan, 1952 yılında Türkiye’nin de üye olduğu örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • NATO
 • OPEC
 • IMF
 • NAFTA
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarından değildir?

 • Güneş
 • Nükleer
 • Jeotermal
 • Hidrojen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi petrolün tüketim aşamasında ortaya çıkan bir çevre sorunudur?

 • Hava kirliliği ve küresel ısınmaya sebep olması
 • Tanker kazalarının ekolojik dengeye zarar vermesi
 • Boru hattında patlama olduğunda deniz suyunu kirletmesi
 • Sondaj sırasında kara ve okyanusların doğal ortamının bozulması
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen enerji kaynaklarının çevreye yaptığı etkilerinden hangisi olumsuzdur?

 • Jeotermal enerji – Evleri ve seraları ısıtma
 • Hidroelektrik enerji – Taşkınlardan koruma
 • Güneş enerjisi – Sera etkisini engelleme
 • Rüzgar enerjisi – Elektromanyetik alan oluşturma
Soru 15

Batman’da 1948’den sonra nüfus artışının hızlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etrafındaki su kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi
 • Tarım faaliyetlerinin yoğunluk kazanması
 • Petrolün bulunarak çıkarılmaya başlanması
 • Güneydoğu Anadolu’da yeni yapılan yolların kavşağında bulunması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi arazi planlaması yapılırken dikkate alınacak hususlar arasında en az etkili olanıdır?

 • Alt yapı çalışmaları yapılmalıdır.
 • Bölgenin cinsiyet yapısı belirlenmelidir.
 • Arazi kullanım hedefi tespit edilmelidir.
 • Arazi yetenek sınıflandırması yapılmalıdır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

 • Bitki ve hayvan türlerinin azalması
 • Deniz suyu seviyesinin yükselmesi
 • Atmosferde azot miktarının artması
 • Temiz su kaynaklarının azalması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif kirlenmeye örnektir?

 • İtalya’da volkanik püskürme sonucunda oluşan hava kirliliği
 • Los Angeles’ta egzoz gazlarının oluşturduğu hava kirliliği
 • Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen patlamadan oluşan kirlenme
 • Aral Gölü’nde pamuk tarlalarını sulamak için açılan kanallardan dolayı gölün kuruması ile oluşan kirlilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi katı atık yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

 • Az atık üretilmesi
 • Atıkların geri kazanılması
 • Atıkların bertaraf edilmesi
 • Atıkların geri kalmış ülkelere satılması
Soru 20

Aşağıdaki kentlerin hangisinde hava kirliliği daha çok endüstri kuruluşlarından kaynaklanmaktadır?

 • Kocaeli
 • Erzurum
 • Niğde
 • Bayburt
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCCDBDABABADCBCCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?