Seçmeli Coğrafya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Herhangi bir doğa olayının eksterm olarak adlandırılabilmesi için o hava olayının ________ gerekir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 • Normal seyrinde ve sıklıkta ya­şanması
 • Ara ara ve aşırı olmayan şiddette yaşanması
 • Aşırı ve sıra dışı ölçüde gerçekleşmesi
 • İnsan hayatını tehlikeye sokmayacak şiddette yaşanması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınlar sırasında ve sonrasında yaşanan durumlardan biri değildir?

 • Yeraltı su seviyesinin azalması
 • Yol, köprü ve binaların yıkılması
 • Kirli suların temiz sulara karışması
 • Tarım alanlarının sular altında kalması
Soru 3

İnsanların doğaya müdahalesi aşağıdaki olayların hangisiyle en üst seviyeye ulaşmıştır?

 • Madenlerin işlenmesi
 • Yazının icat edilmesi
 • Tarımın başlaması
 • Sanayi devrimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulduğu yerlerin ortak özelliğidir?

 • Gür ormanların bulunması
 • Av hayvanlarının bol olması
 • Su kaynaklarına yakın olması
 • Maden bakımından zengin olması
Soru 5

Mısır medeniyetinin çevresine göre gelişmiş, güçlü yapıda bir uygarlık olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • Nil Nehrinin varlığı
 • Çöllerle kaplı olması
 • Madenlerin varlığı
 • Ormanların varlığı
REKLAM
Soru 6

Sanayisi büyüyen bir şehirde buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinin en az düzeyde gelişmesi beklenir?

 • Ulaşım
 • Turizm
 • Ticaret
 • Eğitim
Soru 7

Avrupa ve Amerika’da 150-200 yılda tamamlanan sanayileşme ülkemizde çok daha kısa zamanda gerçekleşmiş bunun sonunda da özellikle kentlerde önemli sorunlar ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin kentlerdeki sonuçlarından değildir?

 • Kentlerin hızlı göç alması
 • Altyapı hizmetlerinin aksaması
 • Arazi değerlerinin hızlı değişmesi
 • Nadasa bırakılan arazilerin artması
Soru 8

Dünya nüfusunun geleceği ile ilgili aşağıda varılan yargılardan hangisi doğrudur?

 • Yaşlı nüfus oranı artacaktır.
 • Kentsel nüfus oranı azalacaktır.
 • Tarımda çalışan sayısı artacaktır.
 • Ailelerde çocuk sayısı artacaktır.
Soru 9

I. İş alanları artıp çeşitlenecek
II. Uluslararası pazarların önemi azalacak
III. Tarımsal üretim artarak devam edecek
IV. Daha kısa sürede daha kaliteli ve çok üretim yapılacak
Dünya ekonomisinin geleceğinde karşılaşılacak durumlardan bazıları hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

 • Yalnız I
 • I, II ve IV.
 • I, III ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bölgeler oluşturulurken göz önüne alınan doğal (fiziki) etmenlerden biridir?

 • Su kaynakları
 • Nüfus yoğunluğu
 • Sanayi kuruluşları
 • Turizm faaliyetleri
Soru 11

Ulaşım ağının sıklığı, kalitesi ile ülkenin gelişmişlik derecesi arasında bağlantı olduğunu iddia eden biri bunu aşağıdakilerin hangisine dayandırır?

 • Dağlık ülkelerde yol ağının seyrek olması
 • Kalabalık ülkelerde daha sık yol ağının olması
 • Yol yapımının masraflı olması ve teknolojik bilgi istemesi
 • Kara yolu, demir yolu, liman ve havaalanlarının bakım istemesi
Soru 12

Türkiye’de kara ve demiryollarının çoğunlukla batı-doğu istikametindeuzanmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki örtüsü
 • İklim özellikleri
 • Nüfus yoğunluğu
 • Dağların uzanışı
Soru 13

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin limanı ekonomik olarak diğerleri kadar önemli değildir?

 • Sinop
 • İzmit
 • İzmir
 • Samsun
REKLAM
Soru 14

Türkiye, rekabetin ve zamanın önem kazandığı günümüzde turizm sektö­ rünün çok hızlı geliştiği ülkelerin ba­ şında gelmekte, Dünya’nın çok uzak noktalarından turist ağırlamakta ve döviz kazanmaktadır.
Buna göre ülkemizde hangi ulaşım sistemi daha çok geliştirilmelidir?

 • Kara yolu
 • Deniz yolu
 • Demir yolu
 • Hava yolu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da ulaşım ağının gelişmiş olduğuna kanıt olamaz?

 • İniş kalkış yapan uçak sayısı
 • Şehrin toplam kıyı uzunluğu
 • Şehir içi taşınan yolcu sayısı
 • İhracatında gemilerin taşıma payı
Soru 16

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde iç ve dış ticaret daha çok gelişmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Bir yerde ticaretin gelişmesi için aşağıdakilerden hangisinin de öncelikli olarak gerçekleşmesi gerekir?

 • Nüfusun artması
 • Üretimin artması
 • Enerjinin ucuzlaması
 • Madenlerin keşfedilmesi
Soru 18

Yukarıdaki haritada taranarak verilen yerde hangi turizm zenginliğimiz bulunmaktadır?

 • Aspendos
 • Palandöken dağları
 • Nemrut dağı heykelleri
 • Pamukkale Travertenleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin geleceğe yönelik turizm stratejilerinden biridir?

 • Turizm gelirlerini arttırırken gelecek turist sayısını azaltmak
 • Kültürel ve doğal zenginliklere sahip şehirlerimizi markalaştırmak
 • Deniz turizmini alternatif turizm türlerinden daha fazla desteklemek
 • Ulusal tanıtım ve pazarlama giderlerini alt düzeye çekmek
Soru 20

Avrupa’dan tıptaki son gelişmeleri paylaşmak için İstanbul’a gelen bilim insanları, 5 günlük konferansın ardından Batı Karadeniz dağlarında iki gün süren dağ tırmanışı ve yürüyüşü yaptıktan sonra Yalova kaplıcalarından yaralanıp ülkelerine döndüler.
Buna göre bu bilim insanları hangi turizm türünü yapmamışlardır?

 • Yayla
 • Deniz
 • Termal
 • Kongre
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCABDACACDADBABCBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?