GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 5 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Öğretici metinler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) Bilgi vermek için yazılır.
 • B) Gerçeklik değil, kurmaca ön plandadır.
 • C) Dil göndergesel işlevde kullanılır.
 • D) Dil sade ve anlaşılırdır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi göstermeye dayalı metinlerden biridir?

 • A) Fıkra
 • B) Masal
 • C) Gezi yazısı
 • D) Komedi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi anı tü rünün konu ve içerik bakımından benzerlik gösterdiği türlerden değildir?

 • A) Sohbet
 • B) Günlük
 • C) Gezi yazısı
 • D) Otobiyografi
SORU 4

Geçen gün bir dergide yazınızı okudum. Ne çok üzüldüm bilseniz! Yoksa sizi de mi kaybettik? Nerede o eski güzelim öz Türkçe sözler, nerede o yazınızdaki edebiyat, ahlak, hak, sanat, merak, şiir gibi tatsız tuzsuz Osmanlıca sözler? Niçin şunun bunun sözüne bakıp da düşüncelerinizi değiştiriyorsunuz? O yeni sözleri beğenmeyenler var diye mi yazmak istemiyorsunuz?
Bu parçanında aşağıdaki anlatım özelliklerinden hangileri görülür?

 • A) Nesnel – doğrudan – somut
 • B) Öznel – dolaylı – somut
 • C) Öznel – doğrudan – soyut
 • D) Nesnel – dolaylı – soyut
SORU 5

Bilimsel bir konuyu veya bir kimsenin hayatını ve kişiliğini, eserlerini geniş olarak inceleyen ve bunları romantarzında işleyen edebî yazılara __________ veya _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) biyografi – otobiyografi
 • B) biyografik roman – monografi
 • C) bibliyografya – kaynakça
 • D) bilimsel roman – makale
SORU 6

Varlık Yayınlarından küçük bir kitap daha çıktı: Orhan Veli’nin Bütün Şiirleri. Yaşar Nabi iyi etmiş bunu düşündüğüne, zaten bu işle uğraşmak en çok ona düşerdi. Orhan Veli’yi de arkadaşlarını da Varlık dergisinde o tanıtmıştı. Ancak tamam değil o kitap. Orhan Veli’nin bir defteri vardır; on yıldan çok oluyor, bir gün kendisi vermişti. Şimdi nerede bilmiyorum, kolayca da bulamam. O defterdeki şiirlerinin birkaçı bu kitapta yok gibi geliyor bana.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Eleştiriye
 • B) Makaleye
 • C) Sohbete
 • D) Fıkraya
SORU 7

İnsan, elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor; iyi ve güzel şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Makaleye
 • B) Gezi yazısına
 • C) Haber yazısına
 • D) Denemeye
SORU 8

Hacivat: Vay Karagöz’üm, iki gözüm merhaba.
Karagöz: Hoş geldin suda pişmiş bal kaba...
Hacivat: Aman Karagöz’üm beni gelir gelmez darp etmenizin sebebi mucibesi?
Karagöz: Bizim bekçinin ne poturu var ne de cübbesi!
Hacivat: Yazıklar olsun sana Karagöz! Adam olmamışsın; haşahuzurdan, şu dünyaya eşek gelmişsin eşek gideceksin!
Karagöz: Ona ya Rabbi şükür!
Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmıştır?

 • A) Mukaddime
 • B) Sonuç
 • C) Muhavere
 • D) Fasıl
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir?

 • A) Makale
 • B) Günlük
 • C) Deneme
 • D) Fıkra
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türü için söylenemez?

 • A) Sanatçının veya eserin gerçek değerinin ortaya çıkarılması amaçlanır.
 • B) Temeli düşünce olan bir yazı türüdür.
 • C) Giriş, gelişme, sonuç olmak üzere üç bölümden oluşur.
 • D) Eserlerin sadece olumsuz yönü ortaya konur.
SORU 11

1881 yılında Selanik’te üç katlı pembe bir evde dünyaya gelmişim. Annem bana baharda, mayısın herhangi bir günü doğduğumu söylerdi. Benim doğum günüm niye 19 Mayıs olmasın? Çocukluğuma ilişkin ilk anımsadığım şey, okula gitme konusudur. Önce annemin istediği mahalle mektebine, daha sonra babamın tercih ettiği Şemsi Efendi Okuluna yazıldım.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • A) Otobiyografiye
 • B) Günlüğe
 • C) Biyografiye
 • D) Monografiye
SORU 12

“Konuşup görüşme” anlamına gelir. Yazarın herhangi bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini okuyucuyla konuşur gibi bir anlatımla yazdığı metinlere _________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Deneme
 • B) Sohbet
 • C) Fıkra
 • D) Makale
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarından değildir?

 • A) Falih Rıfkı Atay
 • B) Yusuf Ziya Ortaç
 • C) Halide Edip Adıvar
 • D) Ahmet Kabaklı
SORU 14

Cahit Sıtkı Tarancı’dan Ziya Osman Saba’ya
Diyarbakır, 15.09.1935
Sevgili Ziyacığım,
Annem, babam ve kardeşlerim, yani bir kelimeyle sevdiklerim arasında olduğum hâlde, senin gibi, dostluğuna en fazla güvendiğim ve önem verdiğim bir arkadaşın bu muhabbet çemberinin dışında, şimdilik camlar ötesinde kalmasına gönlüm razı olmuyor. Seni çok arıyorum.
Bu parçanın aşağıdaki mektup türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Açık mektup
 • B) İş mektubu
 • C) Edebî mektup
 • D) Resmî mektup
SORU 15

15. Babakale, Anadolu’nun zeytin ağaçlarıyla kaplı batı ucunda küçük bir balıkçı köyü. Renk renk teknelerin sıralandığı, küçük bir limanın yamacına kurulan bir köy, zamanın uzun yıllardır değiştiremediği eski zaman fotoğraflarını yansıtıyor.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • A) Günlüğe
 • B) Makaleye
 • C) Mektuba
 • D) Gezi yazısına
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun yazımında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

 • A) Bu mektuplarda içtenlik aranır.
 • B) Mektubun gönderildiği kurumun ismi başa yazılır.
 • C) Sol alt tarafa adres yazılır.
 • D) Sağ alt köşeye imza atılır.
SORU 17

Gezi yazılarında genellikle aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılır?

 • A) Destansı
 • B) Açıklayıcı
 • C) Kanıtlayıcı
 • D) Tartışmacı
SORU 18

Aşağıdaki parçalardan hangisi öğretici bir metinden alınmıştır?

 • A) Derinden derine ırmaklar ağlar, Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
 • B) Karagöz: Geçen gün çeşme başına gittim; orada bir eşek duruyordu, imrendim suratını yaladım. Hacivat: Tu Allah iyiliğini versin!
 • C) İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu.“Bey’e haber verin!..” diye bağrı şıyorlardı. İhtiyarın koluna girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Sandala koydular.
 • D) Deneme: Bir insanın herhangi bir konuda içini dökmek, paylaşmak amaçlı; kesin hükümlere varmadan samimi üslupla yazdığı yazılardır.
SORU 19

Savaşın son günleriydi. Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi ve İsmet Paşaları Uşak’ta bir masanın etrafında bulduk. General Trikopis ile General Dionis Türklere teslim olmuştu. Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna Nurettin Paşa’nın arkasında geldiler. Eğer korunmasalardı, Uşak halkı iki Yunan komutanı parçalayacaktı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • A) Anıdan
 • B) Biyografiden
 • C) Eleştiriden
 • D) Sohbetten
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk biyografi örneği kabul edilir?

 • A) Gazel
 • B) tezkire
 • C) Mesnevi
 • D) Kaside
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDACBADCBDABDCDABDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?