Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mülakat ile röportajın ortak özelliklerinden değildir?

 • Sözlü anlatım türleri olmaları
 • Gazete ve dergilerde yayımlanmaları
 • Kişisel yorumlara yer verilmesi
 • Öncesinde araştırma ve ön hazırlık gerektirmeleri
Soru 2

Bilimsel toplantılarda konunun uzmanları tarafından belli bir konuda yapılan coşkulu konuşmalara ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Akademik söylev
 • Hukuksal söylev
 • dinî söylev
 • İktisadi söylev
Soru 3

İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini ve töresini tutuvermiş, düzene sokuvermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.
Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 • Konferansa
 • söyleve
 • Mülakata
 • Röportaja
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser vermemiştir?

 • Mustafa Baydar
 • Nurullah Berk
 • Necmi Onur
 • Osman Bölükbaşı
Soru 5

Bir söylevcinin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • Yöresel ifadelere sıkça yer vermelidir.
 • Gereksiz ve abartılı sözler kullanmalıdır.
 • Dinleyicilerin kültür düzeylerini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Kelimelerin anlamından çok vurguya önem vermelidir.
REKLAM
Soru 6

― Mısır’da nasıl vakit geçirdiniz?
― Kahire’nin yirmi beş kilometre cenubunda Helvan vardır. Sakin, asude bir köşedir. Orada oturdum. Zaten münzevi bir adamım. Gürültüyü sevmem.
― Sevdiniz mi Mısır’ı?
― Var, güzel tarafları var... Bilhassa kışın... Hoş yazın da sıcak iklimlerde bulunduğum için muzdarip olmadım.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Mülakata
 • Sohbete
 • Hikâyeye
 • söyleve
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Söylevin amacı bir olayın aktarı mını sağlamaktır.
 • Bir yeri konu alan röportajlar, gezi yazıları ile benzerlik gösterir.
 • Röportajlarda nesnellik ön plandadır.
 • Ekonomik konularda ekonomistlerin yaptıkları konuşmalara siyasi söylev denir.
Soru 8

• Röportaj yazarı, yazılarına kendi görüş ve düşüncelerini katabilir.
• Söylev türü edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişim göstermiştir.
• Sözlü anlatım türleri ön hazırlık gerektirir.
Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi rö portaj türünde değildir?

 • Edebiyatçılarımız Konuşuyor
 • Abbas Yolcu
 • Peri bacaları
 • Ustalarla Konuşmalar
Soru 10

Söylev türünün ilk örneklerini EskiYunan ve Roma Dönemleri’nde görüyoruz. Eski Yunan edebiyatında ________, Latin edebiyatında _________ ilk akla gelen söylevcilerdir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Stendhal – Shakespeare
 • Dostoyevski – Tolstoy
 • Maupassant – Çehov
 • Demosthenes – Cicero
Soru 11

Röportajlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik göstermez?

 • Mülakat
 • Makale
 • Söylev
 • Gezi yazısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden değildir?

 • Mülakat yapacağı kişiden randevu almalıdır.
 • Konuşulanları okuyucuya yorumlarını da katarak aktarmalıdır.
 • Sorduğu sorular açık ve net olmalıdır.
 • Ayrıntıya girerek konuyu dağıtmamalıdır.
Soru 13

Söylevlerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı en azdır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Kanalı kontrol
 • Heyecana bağlı
 • Şiirsel
REKLAM
Soru 14

Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli konuşmacısı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde Türk milletinin bağımsız, yeni bir devlet kurmasının olağanüstü öyküsü baştan sona ilk ağızdan anlatılmıştır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Onuncu Yıl Nutku
 • Çankaya
 • Gençliğe Hitabe
 • İstanbul Mitinglerinde
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre röportaj türlerinden değildir?

 • Bir yeri konu alan
 • Eşyayı konu alan
 • Bir inanışı konu alan
 • İnsanı konu alan
Soru 16

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Cuma hutbesinde iyiliğin önemiyle ilgili yapılan konuşma– Dinî söylev
 • Maç öncesi amigonun taraftarları hareketlendirmek için yaptığı konuşma – Askerî söylev
 • İş adamının piyasaya yeni çıkardığı ürün ile ilgili tanıtım konuşması – İktisadi söylev
 • Avukatların müvekkillerini savunmak için mahkemede yaptığı konuşmalar – Hukuksal söylev
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Tiyatro
 • Söylev
Soru 18

Sizin _________ pek çok ünlü kişiyi bizlere daha iyi tanıttı, bazı olayların da bilinmeyen taraflarını gün yüzüne çıkardı. Bence yazılarınızdaki başarınızın anahtarı insanları tanıma yeteneğiniz ve sorularınızı ustaca bir araya getirmenizdir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • mülakatlarınız
 • makaleleriniz
 • denemeleriniz
 • söylevleriniz
Soru 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylev türünde eser vermemiştir?

 • Ömer Naci
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Osman Yüksel Serdengeçti
 • Muharrem Ergin
Soru 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyatımızdaki ilk mülakat örneklerindendir?

 • Doğudan Gezi Notları
 • Diyorlar ki
 • Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
 • Telsiz Duvaksız Anadolu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCABDBDCBDACBCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler