Seçmeli Dil ve Anlatım 6 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi mülakat ile röportajın ortak özelliklerinden değildir?

 • Sözlü anlatım türleri olmaları
 • Gazete ve dergilerde yayımlanmaları
 • Kişisel yorumlara yer verilmesi
 • Öncesinde araştırma ve ön hazırlık gerektirmeleri
SORU 2

Bilimsel toplantılarda konunun uzmanları tarafından belli bir konuda yapılan coşkulu konuşmalara ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Akademik söylev
 • Hukuksal söylev
 • dinî söylev
 • İktisadi söylev
SORU 3

İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini ve töresini tutuvermiş, düzene sokuvermiş. Dört taraf hep düşman imiş. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş.
Bu parçanın aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine örnektir?

 • Konferansa
 • söyleve
 • Mülakata
 • Röportaja
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser vermemiştir?

 • Mustafa Baydar
 • Nurullah Berk
 • Necmi Onur
 • Osman Bölükbaşı
SORU 5

Bir söylevcinin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • Yöresel ifadelere sıkça yer vermelidir.
 • Gereksiz ve abartılı sözler kullanmalıdır.
 • Dinleyicilerin kültür düzeylerini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Kelimelerin anlamından çok vurguya önem vermelidir.
SORU R
SORU 6

― Mısır’da nasıl vakit geçirdiniz?
― Kahire’nin yirmi beş kilometre cenubunda Helvan vardır. Sakin, asude bir köşedir. Orada oturdum. Zaten münzevi bir adamım. Gürültüyü sevmem.
― Sevdiniz mi Mısır’ı?
― Var, güzel tarafları var... Bilhassa kışın... Hoş yazın da sıcak iklimlerde bulunduğum için muzdarip olmadım.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Mülakata
 • Sohbete
 • Hikâyeye
 • söyleve
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Söylevin amacı bir olayın aktarı mını sağlamaktır.
 • Bir yeri konu alan röportajlar, gezi yazıları ile benzerlik gösterir.
 • Röportajlarda nesnellik ön plandadır.
 • Ekonomik konularda ekonomistlerin yaptıkları konuşmalara siyasi söylev denir.
SORU 8

• Röportaj yazarı, yazılarına kendi görüş ve düşüncelerini katabilir.
• Söylev türü edebiyatımızda Tanzimat’tan sonra gelişim göstermiştir.
• Sözlü anlatım türleri ön hazırlık gerektirir.
Bu cümleler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – D – Y
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
 • D – Y – D
SORU 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi rö portaj türünde değildir?

 • Edebiyatçılarımız Konuşuyor
 • Abbas Yolcu
 • Peri bacaları
 • Ustalarla Konuşmalar
SORU 10

Söylev türünün ilk örneklerini EskiYunan ve Roma Dönemleri’nde görüyoruz. Eski Yunan edebiyatında ________, Latin edebiyatında _________ ilk akla gelen söylevcilerdir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • Stendhal – Shakespeare
 • Dostoyevski – Tolstoy
 • Maupassant – Çehov
 • Demosthenes – Cicero
SORU 11

Röportajlar aşağıdaki türlerin hangisiyle benzerlik göstermez?

 • Mülakat
 • Makale
 • Söylev
 • Gezi yazısı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi mülakatı yapacak kişinin dikkat etmesi gerekenlerden değildir?

 • Mülakat yapacağı kişiden randevu almalıdır.
 • Konuşulanları okuyucuya yorumlarını da katarak aktarmalıdır.
 • Sorduğu sorular açık ve net olmalıdır.
 • Ayrıntıya girerek konuyu dağıtmamalıdır.
SORU 13

Söylevlerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı en azdır?

 • Alıcıyı harekete geçirme
 • Kanalı kontrol
 • Heyecana bağlı
 • Şiirsel
SORU 14

Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli konuşmacısı olan Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde Türk milletinin bağımsız, yeni bir devlet kurmasının olağanüstü öyküsü baştan sona ilk ağızdan anlatılmıştır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Onuncu Yıl Nutku
 • Çankaya
 • Gençliğe Hitabe
 • İstanbul Mitinglerinde
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre röportaj türlerinden değildir?

 • Bir yeri konu alan
 • Eşyayı konu alan
 • Bir inanışı konu alan
 • İnsanı konu alan
SORU 16

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Cuma hutbesinde iyiliğin önemiyle ilgili yapılan konuşma– Dinî söylev
 • Maç öncesi amigonun taraftarları hareketlendirmek için yaptığı konuşma – Askerî söylev
 • İş adamının piyasaya yeni çıkardığı ürün ile ilgili tanıtım konuşması – İktisadi söylev
 • Avukatların müvekkillerini savunmak için mahkemede yaptığı konuşmalar – Hukuksal söylev
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden değildir?

 • röportaj
 • Mülakat
 • Tiyatro
 • Söylev
SORU R
SORU 18

Sizin _________ pek çok ünlü kişiyi bizlere daha iyi tanıttı, bazı olayların da bilinmeyen taraflarını gün yüzüne çıkardı. Bence yazılarınızdaki başarınızın anahtarı insanları tanıma yeteneğiniz ve sorularınızı ustaca bir araya getirmenizdir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • mülakatlarınız
 • makaleleriniz
 • denemeleriniz
 • söylevleriniz
SORU 19

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söylev türünde eser vermemiştir?

 • Ömer Naci
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Osman Yüksel Serdengeçti
 • Muharrem Ergin
SORU 20

Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyatımızdaki ilk mülakat örneklerindendir?

 • Doğudan Gezi Notları
 • Diyorlar ki
 • Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar
 • Telsiz Duvaksız Anadolu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCABDBDCBDACBCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Dil ve Anlatım 6 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Dil ve Anlatım 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Dil ve Anlatım 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Dil ve Anlatım 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Dil ve Anlatım 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Dil ve Anlatım 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Dil ve Anlatım 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Dil ve Anlatım 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Dil ve Anlatım 6 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Dil ve Anlatım 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Dil ve Anlatım 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler