GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 7 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir?

 • A) Gerçeklik ön plandadır.
 • B) Sözcükler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
 • C) Okuyucuya bilgi verme amacı güdülür.
 • D) Açık ve sade bir dille yazılır.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmıştır?

 • A) Eskici bu diyarı terk etmek zorunda kalmıştır. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra ağlamaktadır. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır.
 • B) Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolon dizlerden yamalı, dişler eksik ve surat sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı.
 • C) Eskici adlı hikâyede yazar, herkesin başından geçebilecek bir olayı ve gurbet duygusunu kurgulayarak anlatmıştır.
 • D) Eskici hem çalışıyor hem de ara sıra “Ha! Ya! Öyle mi?..” gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu konuşturuyordu.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi fabl tü rüyle ilgili söylenemez?

 • A) Hem nazım hem nesir hâlinde yazılabilir.
 • B) Ders verme amacı vardır.
 • C) Teşhis ve intak sanatlarından yararlanılır.
 • D) Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım ağır basar.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerindendir?

 • A) Leyla ile Mecnun
 • B) Battalgazi
 • C) Ferhat ile Şirin
 • D) Köroğlu
SORU 5

Aşağıdaki parçalardan hangisi olay hikâyesinden alınmıştır?

 • A) Kahve limon iyi geldi. Akşama doğru iyice acıktım, yemek salonuna indim. Orada yeni müdürü­ müzle tanışma imkânı buldum.
 • B) Gözlerimle ipi takip ettim. Çok inceydi ama yine de zeminin üzerinde onu oldukça net görüyordum. Kafamın içindeki soruyu ne kadar net görüyorsam incecik ipi de o kadar net görüyordum.
 • C) Kâğıda sorduğu soru bir leke gibi duruyordu kalbinin ortasında. Kalemini bıraktı. Parmaklarında bir ince sızı… Düşlerini damıtıyordu hiç durmadan yazarken.
 • D) Hafızamın, benliğimin başkasına karışması, benden uzaklaşmasıydı bu durum. Hafızamın bana ait olmaktan çıkmaya başlamasıydı.
SORU 6

Aşağıdaki parçaların hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

 • A) Güneşin alnındaki tarlalarda çekirgeler zıplardı. Çocuklar, “Şimdi ba­ şınıza güneş geçecek!” uyarılarına aldırmadan çekirgelerin iç kanatlarını kibrit kutularına doldururdu.
 • B) Daha kapıdan içeri adımımı atar atmaz tanımıştı Karabaş beni. İnlemeyle havlama arası dostça bir ses çıkardı. Işıkları yakınca gördüm onu.
 • C) Akşamüzerleri beni sahile götürü­ yor babam. Denizi koklayarak gün batımını, denizin aynasına vuran kızıllığı görmeye çalışıyorum.
 • D) Ne Şevket ne ben itiraz ettik. Aslında bakılırsa Dursun’un söyleyeceklerini çok merak ediyordum. Ama ona soru sormaya çekiniyordum.
SORU 7

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde hikâye ve romanda mekân olarak Anadolu kullanılmaya başlanmıştır?

 • A) Servetifünun
 • B) Millî Edebiyat
 • C) Tanzimat
 • D) Fecriâti
SORU 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi psikolojik romana örnek gösterilemez?

 • A) Eylül
 • B) Genç Werther’in Acıları
 • C) Define Adası
 • D) Suç ve Ceza
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi roman yazarlarındandır?

 • A) Namık Kemal
 • B) Ahmet Mithat
 • C) Nabizade Nazım
 • D) Oğuz Atay
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden biridir?

 • A) Olay, kişi, zaman ve yer ögesine bağlıdır.
 • B) Merak ögesi çözüm bölümünde giderilir.
 • C) Belli bir zaman diliminde, hayatın doğallığı içinde insanların davranışları ele alınır.
 • D) Olay aktarımında kronolojik sıraya uyulur.
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyeleriyle tanınmıştır?

 • A) Sait Faik Abasıyanık
 • B) Orhan Kemal
 • C) Necati Cumalı
 • D) Ömer Seyfettin
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi komedinin çeşitlerinden değildir?

 • A) Töre
 • B) Yergi
 • C) Karakter
 • D) Absürt
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi dram ile komedinin ortak özelliğidir?

 • A) Erdem ve ahlaka önem verilmesi
 • B) Amaçlarının seyirciye gerçeği göstermek olması
 • C) Kişilerin her tabakadan seçilmesi
 • D) Gülünç, bayağı, korkunç olayları iç içe anlatması
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi müzikli oyunlardan değildir?

 • A) Opera
 • B) Bale
 • C) Vodvil
 • D) Operet
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi epik tiyatro türüne örnektir?

 • A) Keşanlı Ali Destanı
 • B) Hastalık Hastası
 • C) Şair Evlenmesi
 • D) Venedik Taciri
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden değildir?

 • A) Kaside
 • B) Semai
 • C) Şarkı
 • D) Murabba
SORU 17

Kararmış kara gözler
Dermanım kara gözler
Gemim deryada kaldı
Yelkenim kara gözler

Bu dizelerde “kara gözler” sözünün kullanımıyla sağlanan ahenk unsuruna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Aliterasyon
 • B) Cinas
 • C) Asonans
 • D) Akrostiş
SORU 18

Dövüşüyorduk Üç Şehitlerimizde
Zorluyordu derya gibi düşman
Attığım boşa gitmiyordu
Lüzumsuzdu nişan.

Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Teşhis – Benzetme
 • B) Benzetme – Tariz
 • C) Abartma – Benzetme
 • D) Kinaye – Tenasüp
SORU 19

Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir.

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

 • A) Dramatik
 • B) Didaktik
 • C) Lirik
 • D) Epik
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden değildir?

 • A) Meddah
 • B) Komedi
 • C) Orta oyunu
 • D) Köy tiyatrosu
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDDAABCDCADCCABBCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?