GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Dil ve Anlatım 8 – Test 122017-3. Dönem

SORU 1

Konferans ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Amacı bir fikri, dinleyenlere benimsetmektir.
 • B) Özgün düşünceler dile getirilir.
 • C) Konuşmacı sayısının altıyı geç­ memesi tercih edilir.
 • D) Geniş kitlelere bir konu hakkında bilgi vermek üzere düzenlenir.
SORU 2

I. Önceden konuyla ilgili araştırma yapılmalıdır.
II. Konuşma sırasında ses tonuna dikkat edilmelidir.
III. Görsellerden etkili bir şekilde yararlanılmalıdır.
IV. Konuya dikkat çekmek için jest ve mimikte abartıya kaçılmalıdır.
Bu uygulamalardan hangisi konferansa uygun değildir?

 • A) I.
 • B) II.
 • C) III.
 • D) IV.
SORU 3

I. Hitap
II. Sonuç
III. Konferansın amacı
IV. Sorular ve cevaplar
V. Konunun sunuluşu
Konferans planına göre bu aşamaların uygun sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I – II – V – IV – III
 • B) I – IV – V – III – II
 • C) III – I – V – IV – II
 • D) III – I – V – II – IV
SORU 4

Bir konunun dinleyiciler önünde alanında uzman kişilerce söyleşi havası içerisinde tartışılmasına ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Söylev
 • B) Açık oturum
 • C) Forum
 • D) Sempozyum
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerindendir?

 • A) Forum
 • B) Makale
 • C) Deneme
 • D) Gezi yazısı
SORU 6

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
Bu cümle aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

 • A) Konferans
 • B) Söylev
 • C) Sempozyum
 • D) Makale
SORU 7

Garlar genellikle kent merkezlerinde yer alan büyük tren duraklarıdır. Garlarda gişeler bulunur. Yolcular tren biletlerini gişelerden alabilir. Bu gişelerdeki görevliler güler yüzleriyle iyi bir yolculuğun habercisi olarak görev yaparlar.
Bu parçanında aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • A) Açıklayıcı
 • B) Gelecekten söz eden
 • C) Betimleyici
 • D) Destansı
SORU 8

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların, konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Açık oturum
 • B) Münazara
 • C) Sempozyum
 • D) Forum
SORU 9

Konferans ile sempozyumun ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Konuşmacıların birbirlerine soru sorabilmesi
 • B) Sonlarında bir bildiri yayımlanması
 • C) Yazılı anlatım türlerinden olması
 • D) Hitabet becerisi gerektirmeleri
SORU 10

• Görüş ve karşıt görüşler bir hakem kurulu karşısında tartışılır.
• Öğrencilerin topluluk karşısında konuşma becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.
• Bir görüşme ve çözüm yöntemidir.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • A) münazaraya
 • B) sempozyuma
 • C) Konferansa
 • D) Panele
SORU 11

Aşağıdaki dipnot örneklerinden hangisi doğrudur?

 • A) İzzettin Önder ve Diğerleri, İstanbul 1933, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • B) Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Türkiye’de Kamu Maliyesi, İzzettin Önder ve Diğerleri, İstanbul 1933.
 • C) İzzettin Önder ve Diğerleri, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1933.
 • D) İstanbul 1933, İzzettin Önder ve Diğerleri, Türkiye’de Kamu Maliyesi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
SORU 12

Bilimsel yazılarda etik olarak bir yazar daha önce başkalarının söylediklerini belirtmek zorundadır. Eğer yazar başkasının görüşlerini alır ve yazılarında dipnot olarak belirtmezse buna ________ denir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) alıntı
 • B) intihal
 • C) yararlanma
 • D) esinlenme
SORU 13

Psikolojinin ruh bilimi oluşu, bizi ruhun varlığıyla ilgili ilk tartışmaların yaşandığı Antik Çağ’a kadar götürmektedir. Benzer şekilde bazı Orta Çağ ve Yeni Çağ düşünürleri de ruhun var olduğunu ileri sürmüşlerdir. Heraklitus ve Eflatun başta olmak üzere birçok düşünür, ruhun var olduğu konusunda felsefi tartışmalara girmiş ve “spiritüalist” akım böylece ortaya çıkmıştır.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sohbet
 • B) Deneme
 • C) Eleştiri
 • D) Makale
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi makale türü ile ilgili söylenemez?

 • A) Genellikle; açıklayıcı, kanıtlayıcı, öğretici anlatım türlerinden yararlanılır.
 • B) Nesnellik ön plandadır.
 • C) Söz sanatlarına sıkça başvurulur.
 • D) Bilimsel nitelik taşıyan yazılardır.
SORU 15

Bilimsel yazıların bu bölümünde, metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilmiş biçimi yer alır. Bu kısım metnin içeriğini tam anlamıyla ifade edebilecek özellikte olmalıdır.
Bu parçanında bilimsel yazıların hangi bölümünden söz edilmektedir?

 • A) Giriş
 • B) Özet
 • C) Sonuç ve tartışma
 • D) Başlık
SORU 16

Kadın çantasını kaptığı gibi mağazadan koşarak çıktı.
Bu cümlede aşağıdaki anlatım ilkelerinden hangisine uyulmamıştır?

 • A) Akıcılık
 • B) Duruluk
 • C) Yalınlık
 • D) Açıklık
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?

 • A) Çok gezen mi çok okuyan mı daha çok bilir?
 • B) Televizyonun Türk ailesine etkileri nelerdir?
 • C) Okumak insanı mutlu kılar mı?
 • D) Eğitimde tek tip kıyafet gerekli midir?
SORU 18

Edebiyatımızda ilk makale ________ yılında ________ tarafından Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) 1860 – İbrahim Şinasi
 • B) 1865 – Namık Kemal
 • C) 1870 – Ziya Gökalp
 • D) 1863 – Falih Rıfkı Atay
SORU 19

Forumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Söz alan dinleyiciler özel sorunlarına değinmekten kaçınırlar.
 • B) Forumun sonunda bir bildiri yayımlanır.
 • C) Uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak ve öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalardır.
 • D) Tez ve antiteze dayalı bir tartışma türüdür.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda kullanılan anlatım türlerinden biridir?

 • A) Destansı
 • B) Öyküleyici
 • C) Açıklayıcı
 • D) Düşsel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDDBABACDACBDCBDBAAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?