Seçmeli Fizik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Eşit bölmelendirilmiş kareler üzerine çizilen K, L ve M vektörleri şekildeki gibidir.
Buna göre vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 2

Aynı doğrultuda 10 km /h ve 20 km/h süratlerle iki araç birbirlerine doğru hareket etmektedirler.
Araçlar yan yana geldiklerinde araçlardan birinde olan gözlemci diğer aracın süratini kaç km/h olarak görür?

 • 30
 • 20
 • 10
 • 5
Soru 3

Kütlesi 10 kg olan bir tahta blok sürtünme katsayısı 0,1 olan şekildeki eğik düzlem üzerine bırakılıyor. 37°
Buna göre blok ile ilgili,
I. Hareket etmez
II. Hızlanarak hareket eder.
III. Sabit ivme ile hareket eder.
yargılarından hangileri doğrudur? (sin37°=0,6 cos37°=0,8 g=10m/s2 )

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
Soru 4

Akıntı sürati 2 m/s olan bir nehirde, akıntı ile anı yönde yüzen yüzücünün suya göre sürati 1 m/s dir.
Nehir kenarında duran bir gözlemci yüzücünün süratini kaç m/s olarak görür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Yatay zemin üzerinde duran bir cisme kuvvet uygulandığında kuvvetin ivmeye bağlı grafiği şekildeki gibi çiziliyor.
Buna göre
I. Zemin sürtünmelidir.
II. Sürtünme kuvveti 2 N’dur.
III. Cisme uygulanan net kuvvet 6 N’dur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Kareli yatay düzlem sistemde O noktasında duran noktasal cisme şekildeki kuvvetler uygulanıyor.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?
(Sürtünme önemsizdir.)

 • 16
 • 8
 • 4
 • 2
Soru 7

Sürtünmenin önemsiz olduğu havasız bir ortamda kütlesi m olan bir cisim h yüksekliğinden serbest bırakıldığında a ivmesiyle yere düşüyor.
Aynı ortamda 2m kütleli cisim aynı yükseklikten serbest bırakılsaydı kaç a ivmesiyle yere düşerdi?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hareketlinin 2. saniyedeki ivmesinin 6. saniyedeki ivmesine oranı kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Bir hareketliye ait konum-zaman grafi­ği şekildeki gibidir.
Buna göre hareketliye ait ivme-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Soru 10

Bir cisim yatayla 53° lik açı ile 50 m/s lik hızla şekildeki gibi eğik atılıyor.
Buna göre cisim kaç saniyede yere çarpar?
(sin53° = 0,8: g=10 m/s2 )

 • 4
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 11

Yüksekliği 80 m olan bir yerden, şekildeki gibi yatay olarak 40 m/s’lik ilk hızla atılan bir cisim yatay atış hareketi yapıyor.
Buna göre cismin yere çarpma hızının büyüklüğü nedir? (g=10m/s2 ve sürtünmeler önemsizdir.)

 • 80√2
 • 80
 • 40
 • 40√2
Soru 12

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 10 m yükseklikte duran bir taş parçası yere doğru ilk hızsız bırakılıyor.
Buna göre tam yere çarptığı anda sürati kaç m/s olur?
(g = 10 m/s2 )

 • 5
 • 5√2
 • 10
 • 10√2
Soru 13

Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda kütlesi 1 kg olan bilyenin hızı 1 m/s dir. Bu bilye yay sabiti 100 N/m olan yaya şekildeki gibi gönderiliyor.
Buna göre bilye, yayı kaç metre sıkıştırır?

 • 0,1
 • 1
 • 1,5
 • 2
REKLAM
Soru 14

Kütlesi 0,1 kg olan bir cisim sürtünmesiz bir ortamda 45 m yükseklikten serbest bırakılıyor.
Buna göre cismin yere düşene kadar cisme etki eden itme kaç N.s dir? (g = 10 m/s2 )

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

Eşit bölmelendirilmiş homojen çubuk şekildeki gibidir.
Buna göre çubuk nereden asılırsa yatay olarak dengede kalır?

 • L noktasında
 • L ve M arasında
 • M noktasında
 • M ve N arasında
Soru 16

Kütleleri 2m, 4m ve 6m olan noktasal cisimler şekildeki gibi koordinat üzerine yerleştirilmiştir.
Buna göre cisimlerin oluşturduğu sistemin kütle merkezi koordinatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • (3, 1)
 • (3, 2)
 • (3, 3)
 • (2, 2)
Soru 17

Sürtünmesiz ortamda esnek çarpışma ile ilgili;
I. Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji çarpışmadan sonraki toplam kinetik enerjiye eşittir.
II. Çarpışma esnasında enerji kaybı vardır.
III. Çarpışmada momentum korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
Soru 18

Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmelendirilmiş homojen çubuğun bir bölme uzunluğu d kadardır.
Çubuk O noktası etrafında döndürülebilmektedir.
Buna göre F ve 3F kuvvetlerinin O noktasına göre bileşke tork, büyüklüğü kaç F.d dir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 19

Günlük hayatta kullanılan bazı basit makineler aşağıda verilmiştir.
I. Sabit makara
II. Palanga
III. Eğik düzlem
Bu basit makinelerden hangileri kullanım amaçlarına göre kesinlikle kuvvet kazancı sağlamaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 20

Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 10 N ağırlığındaki makara ile 40 N ağırlığındaki yük şekildeki F kuvveti ile dengededir.
F kuvvetinin uygulandığı ip sabit hızla 2m çekildiğine göre hareketli makaranın verimi % kaçtır?

 • 50
 • 60
 • 80
 • 90
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCDCAABBDDACBBDAAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?