Seçmeli Fizik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Elektrikle yüklü cisimlerin arasındaki elektriksel kuvvet I. Yük miktarına (q)
II. Yükler arası uzaklığa (d)
III. Coulomb sabitine (k)
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Aralarında 3 m uzaklık bulunan q1 = 2.10–3 C ve q2 = 3.10-3 C olan yüklü küreler şekildeki gibidir.
Buna göre yükler arasındaki itme kuvveti kaç Newton'dur?
( k = 9.109(Nm2/C2) )

 • 2.103
 • 3.103
 • 6.103
 • 9.103
Soru 3

Elektrik alan pozitif birim yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlanır.
Buna göre
I. Elektrik alan E = F/q bağıntısı ile hesaplanır.
II. Elektrik alan skaler bir büyüklüktür.
III. Elektrik alan birimi Coulomb/Newton (C/N)’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 4

Elektrik alan çizgileri ile ilgili; verilen I, II ve III şekillerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Yükü 5.10–9 C olan şekildeki kürenin 10 cm uzaklığındaki K noktasında oluşan elektriksel alan şiddeti kaç N/C’dur?
(k = 9.109 Nm2/C2 )

 • 4,5
 • 45
 • 450
 • 4500
REKLAM
Soru 6

Yüklü iletken bir kürenin oluşturduğu elektrik alanı ile ilgili;
I. Kürenin içinde sıfırdır.
II. Küre yüzeyinde maksimumdur.
III. Küreden uzaklaştıkça artar
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Pozitif elektrik yüklü r yarıçaplı iletken küre şekildeki gibidir.
Kürenin O, K ve L noktalarındaki elektriksel potansiyel VO, VK, VL arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • VL > VK > VO
 • VO= VKL
 • VO > VK VL
 • VKL > VO
Soru 8

Şekildeki K ve L noktasal yüklerinin A noktasında oluşturduğu toplam potansiyel kaç volttur?
(k = 9.109 Nm2 / C2 )

 • 1000
 • 4000
 • 6000
 • 9000
Soru 9

Elektrik yükü +q olan m kütleli cisim havasız bir ortamda şekildeki gibi d uzaklığında uçlarına pil bağlı levhalar arasına konuluyor.
Buna göre yüke;
I. Yerçekimi
II. Elektriksel
III. Kaldırma
kuvvetlerinden hangileri etki eder?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve I
 • I, II ve III
Soru 10

Elektrik yükü depolamaya yarayan sistemlere ne denir?

 • Termometre
 • Kondansatör
 • Voltmetre
 • Ampermetre
Soru 11

Her bir armatür 12.10–6 C’luk yük bulunan 4.10–6 F sığalı bir kondansatörün armatürleri arasındaki potansiyel fark kaç Volt’tur?

 • 3
 • 6
 • 12
 • 16
Soru 12

Sığaçlar kullanıldıkları yere ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre;
I. Paralel plakalı
II. Silindirik
III. Küresel
şekillerinden hangileri gibi üretilmektedir?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Sığaları 6μF olan şekildeki sığaçlar seri olarak bağlanmıştır.
Buna göre eşdeğer sığa kaç μF’dır?

 • 1/2
 • 2/3
 • 3/2
 • 7/4
REKLAM
Soru 14

K ve L kondansatörlerinin yük-potansiyel farkı grafiği şekildeki gibidir.
Bu kondansatörler paralel bağlanarak uçlarına 20 Volt potansiyel fark uygulanırsa sistemde depolanan yük kaç μC olur?

 • 50
 • 200
 • 250
 • 300
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde kondansatör kullanılmaz?

 • Bilgisayar
 • Dinamometre
 • Mikrodalga fırın
 • Cep telefonu
Soru 16

Sonsuz uzunluktaki K telinden şekildeki gibi 2A’lik akım geçmektedir.
Buna göre K telinin 1 m uzaklığındaki O noktasında oluşan manyetik alan şiddeti kaç Tesla’dır?
(K = 10–7 N/A2 )

 • 2.10–7
 • 3.10–7
 • 4.10–7
 • 8.10–7
Soru 17

Akım makarasının (Bobin) oluşturduğu manyetik alan için;
I. Sarım sayısı ile doğru orantılıdır.
II. Tellerin üzerinden geçen akım ile doğru orantılıdır.
III. Sarımların uzunluğu ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Üzerinden akım geçen bir tele manyetik alanda etki eden kuvvet;
I. Telin uzunluğuna (L)
II. Telden geçen akıma (I)
III. Manyetik alana (B)
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi alternatif akım kaynağına örnek verilebilir?

 • Hidroelektrik santraller
 • Pil
 • Akü
 • Bilgisayar
Soru 20

Sarım sayıları 300 ve 900 olan şekildeki transformatörde birincil sarımlara 600 V potansiyel fark uygulanıyor.
Buna göre ikincil sarımlardan elde edilen potansiyel fark V2 kaç Volt’tur?

 • 900
 • 1200
 • 1800
 • 2400
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDABDCBADCDBCADAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?