Seçmeli Fizik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir cismin sabit süratle çembersel yörüngedeki dönme hareketine düzgün çembersel hareket denir.
Buna göre;
I. Lunaparktaki dönme dolabın hareketi
II. Evlerdeki vantilatörün çalışırken hareketi
III. Kol saatindeki akrep ve yelkovan hareketi
Yukarıdaki hareketlerden hangileri düzgün çembersel harekete örnek olarak verilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Yatay düzlemde yarı çapı 2 m olan çembersel yörüngede sabit süratle dönen çarkın tam bir turu için geçen süre 5 saniyedir.
Buna göre çarkın açısal hızı kaç rad/s dir? (π = 3 alınacak)

 • 6/5
 • 1/5
 • 1/6
 • 6
Soru 3

Düzgün çembersel hareket eden bir cisim için;
I. Tam tur attığında geçen süreye periyot denir.
II. Bir saniyedeki tur sayısına frekans denir.
III. Yarıçap vektörünün birim zamanda daire üzerinde taradığı açıya açısal hız denir.
verilen tanımlardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Bir çamaşır makinesinin kazanı dakikada 1200 devir yapmaktadır. Kazanın yarıçapı 40 cm’dir.
Buna göre kazanın;
I. Frekansı 20 s–1 dir.
II. Periyodu 20 s dir.
III. Çizgisel hızı 48 m/s dir.
verilen fiziksel büyüklüklerden hangileri doğrudur? (π = 3 alınacak)

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Sürtünmesiz yatay düzlemde uzunluğu 1 m olan bir ipin ucuna 2 kg’lık bir cisim bağlanarak 5 m/s çizgisel hızla döndürülüyor.
Cismin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti kaç Newton’dur?

 • 50
 • 5
 • 2
 • 1
REKLAM
Soru 6

Yatay virajı dönen yarış aracına etki eden merkezcil kuvvet (Fm) ve araç ile yol arasındaki sürtünme kuvveti (Fs) olduğuna göre;
I. Fm > Fs
II. Fs > Fm
III. Fs = Fm
verilen durumlardan hangilerinde araç virajı güvenle alabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Dönerek ilerleyen cisimler hem dönme hem de öteleme hareketine sahiptir.
Buna göre;
I. Doğrusal yolda hareket eden bisiklet tekerleklerinin hareketi
II. Rüzgâr türübününün pervanesinin hareketi
III. Kan tahlilinde kullanılan santrifüj makinesinin hareketi
verilen örneklerden hangilerinde hem dönme hem de öteleme hareketi vardır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Ay ile Dünya arasındaki kütle çekim kuvveti (Fç) için;
I. Ay ile dünya arasındaki uzaklığa bağlıdır.
II. Kütle çekim sabitine (G) bağlıdır.
III. Ay ile Dünyanın kütlesine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi X(m) = 5 cos3t bağıntısı ile veriliyor.
Buna göre;
I. Periyotu 2 s dir.
II. Genliği 5 m dir.
III. Frekansı 5 s–1 dir.
hareket için verilen fiziksel büyüklüklerden hangileri doğrudur?
(π = 3 alınacak)

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Şekildeki gibi cisim eşit bölmelendirilmiş KN arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cisim O (denge konumu) noktasından ok yönünde harekete başlıyor.
Cismin periyodu 12 s olduğuna göre cisim 13. saniyede hangi noktada bulunur?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 11

İki nokta arasındaki gidip gelme ve periyodik harekete basit harmonik hareket denir.
Buna göre;
I. Müzisyenin çaldığı gitar telinin hareketi
II. Salıncakta sallanan çocuk
III. Doğrusal yolda hareket eden YHT treni
verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek olabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Basit harmonik hareket eden bir cisim ile ilgili;
I. Cismin denge noktasından uzaklaştığı en büyük mesafeye frekans denir.
II. Cismin herhangi bir andaki denge noktasına uzaklığına genlik denir.
III. Cismin tam bir titreşimi için geçen süreye periyot denir.
IV. Cismin birim zamandaki titreşim sayısına uzanım denir.
tanımlarından hangisi doğrudur?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Sürtünmesiz sistemde şekildeki gibi denge konumu O noktası olan m kütleli bir cisim Ave B noktaları arasında basit harmonik hareket ediyor.

Buna göre; m kütleli cisim A, O ve B noktalarından geçerken gösterilen F1 , F2 , F3 ve F4 kuvvetlerden hangileri geri çağrıcı kuvvet olabilir?

 • F1 ve F4
 • F2 ve F3
 • F1 , F2 ve F3
 • F1 , F2 , F3 ve F4
REKLAM
Soru 14

Kütlesi 2 kg olan basit harmonik hareket yapan cismin genliği 0,5 m’dir.
Cismin periyodu 6 s olduğuna göre maksimum hızı kaç m/s dir?
(π = 3 alınacak)

 • 6
 • 2
 • 0,5
 • 0,1
Soru 15

Kütlesi 2 kg olan basit harmonik hareket yapan cismin maksimum uzanımı 4 m ve maksimum hızı 2 m/s olduğuna göre geri çağrıcı kuvvet kaç Newton’dur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 16

Şekil I deki gibi özdeş yaylarla seri bağlanan sistemin eş değer yay sabiti k1 ve Şekil II deki gibi özdeş yaylarla paralel bağlanan sistemin eşdeğer yay sabiti k2 dir.
Buna göre k1 / k2 oranı nedir?

 • 1/2
 • 1/3
 • 3/2
 • 1/6
Soru 17

Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde λ dalga boylu doğrusal dalgalar şekildeki gibi bir yarıktan geçerken çemberleşir.
Buna göre doğrusal su dalgalarının dalga boyu mertebesindeki bir yarıktan geçerken çemberleşmesine ne denir?

 • Kırınım
 • Periyot
 • Frekans
 • Yansıma
Soru 18

Işığın yayılma hareketi dalga modeli ve tanecik modeli ile açıklanır
Buna göre tablodakilerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 19

Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde sabit kaynağın oluşturduğu dairesel dalgalar ile hareketli kaynağın oluşturduğu dairesel dalgalar şekilde gösteriliyor.
Buna göre dalga kaynağının hareketi ile ortaya çıkan dalga frekansındaki değişmeye ne denir?

 • Fotoelektrik Olay
 • Doppler Olayı
 • Füzyon Olayı
 • Fisyon Olayı
Soru 20

Maxwell elektromanyetik dalgaların boşlukta yayıldığını açıkladı.
Buna göre elektromanyetik dalgalar boşlukta hangi hızla yayılır?

 • Işık hızı
 • Ses hızı
 • Araba hızı
 • Uçak hızı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADCACADBCBCACBDADBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?