Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güvenlik ihtiyacı
 • Saygı ihtiyacı
 • Başarma ihtiyacı
 • Sevgi ve ait olma ihtiyacı
Soru 2

Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kâr amacı güder.
 • Örgütsel birimler oluşturur.
 • Mal ve hizmet üretimi yapar.
 • Doğabilecek risklerden uzak durur.
Soru 3

Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

 • Yardımcı araçlar
 • İşletme gereçleri
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve parçaları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

 • Uyumluluk
 • Kararlılık
 • İş bitiricilik
 • İnisiyatif kullanma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

 • İstediği kârı elde etme hakkı
 • Sözleşme yapma hakkı
 • Meslek seçme hakkı
 • Mülkiyet hakkı
REKLAM
Soru 6

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

 • Emek
 • Sermaye
 • Girişimci
 • Hizmetler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

 • Satın alma gücü
 • Piyasanın olması
 • Satın alma isteğinin var olması
 • Geniş bir zaman dönemini kapsaması
Soru 8

Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Denetleme gizli olmalıdır.
 • Denetleme esnek olmalıdır.
 • Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
 • Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.
Soru 9

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik araştırma
 • Teknik araştırma
 • Mali araştırma
 • Yasal araştırma
Soru 10

Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dikkat çekme
 • İlginin isteğe dönüşmesi
 • İsteğin arza dönüşmesi
 • Satışın gerçekleştirilmesi
Soru 11

Mal ve hizmet üretiminde insanların sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalara ne denir?

 • Emek
 • Rant
 • Ücret
 • Fayda
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

 • Emek
 • Mal
 • Tabiat
 • Sermaye
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerde olması gereken özelliklerden değildir?

 • Kararlılık
 • Tutarlılık
 • Riski göze alabilme
 • Sorumluluktan kaçınma
REKLAM
Soru 14

İşletme kurma sürecinde devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler, hangi araştırmaları kapsar?

 • Ekonomik araştırmaları
 • Teknik araştırmaları
 • Yasal araştırmaları
 • Mali araştırmaları
Soru 15

Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek için oluşturdukları hukuki, mali ve örgütsel yapılara ne ad verilir?

 • Girişim
 • Fabrika
 • Dükkân
 • Mağaza
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • Mal ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevlerinden biridir?

 • Koordinasyon
 • Pazarlama
 • Planlama
 • Denetim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomik hayattaki önemini vurgular?

 • Topluma hizmet ederek sosyal yarar sağlaması
 • Pazardaki şartları günün koşullarına uyarlaması
 • İnsan yaşamını kolaylaştıran yenilikler çıkarması
 • İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmesi
Soru 19

Başka mal ya da hizmet üretiminde kullanılan mallara üretim malları denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi üretim mallarına örnek olur?

 • Torna tezgâhı
 • Cep telefonu
 • Makarna
 • Elbise
Soru 20

İşletme kurma sürecinde, ön proje çalışmalarından kârlılık ve verimlilik sağlanacağı sonucu çıktığında hangi aşamaya geçilir?

 • Ön araştırmalara
 • Deneme üretimine
 • Kesin projeye
 • Ön projeye
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDADDABCABDCAABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?