Seçmeli İşletme 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Verimli olmak
 • Kâr elde etmek
 • İstihdamı sürekli kılmak
 • Mal veya hizmet üretmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamuişletmelerinin özelliklerinden değildir?

 • Sermayelerinin devlete ait olması
 • Asıl amaçlarının tekel oluşturmak olması
 • Kamu yönetimine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı olması
 • Özel yasalarla kurulup özel hukuk kurallarına göre işletiliyor olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi üretim yapan bir endüstri işletmesidir?

 • Demir çelik fabrikası
 • Ticaret işletmesi
 • Banka
 • Okul
Soru 4

Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

 • İşletme bütçesi
 • Teşkilat şeması
 • Kâr/zarar tablosu
 • İşletme bilançosu
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

 • Faaliyetlerin gizli olması
 • Kurulmasının kolay olması
 • Yetkilerin bir kişide toplanmış olması
 • Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması
REKLAM
Soru 6

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ekonomik mal ve hizmet üretmek için faaliyette bulunan kuruluşlara ne denir?

 • Fabrika
 • işletme
 • Dükkân
 • Büro
Soru 7

İşletme -- > Hizmet
I. Banka -- > Finans
II. Okul -- > Konaklama
III. Otel -- > Eğitim
IV. Hastane -- > Sağlık
Yukarıdaki işletme hizmet eşleştirmelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • I ve IV.
 • II, III ve IV.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı mallara örnek olur?

 • Fırın
 • Konserve
 • Makarna
 • Kâğıt
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır?

 • Personelinin çalışmalarından haberdar olmalı
 • Çalışanlarının işle ilgili görüşlerini almalı
 • Sorumluluk almaya hazır olmalı
 • Yetki almaktan kaçınmalı
Soru 10

Kamu kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan kreşlerin kurulma amaçları, işletmelerin hangi amacına örnek olur?

 • Kâr elde etmek
 • İşsizliği azaltmak
 • Mal ve hizmet üretmek
 • Topluma hizmet etmek
Soru 11

İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 • Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İşleri yapacak kişilerin göreve atanması
 • Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi
Soru 12

İşletmelerin çalışanlarını memnun etmek ve onların daha verimli olmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları etkili olur?

 • Topluma hizmet etmek
 • Çalışanlarına iyi ücret ödemek
 • Kaliteli mal ve hizmet üretmek
 • Tüketicileri doğru bilgilendirmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı olan sorumluluklarından biridir?

 • Vergi ödeme
 • Çevreyi kirletmeme
 • İş güvenliğini sağlama
 • Kaliteli mal ve hizmet üretme
REKLAM
Soru 14

Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

 • Finansman
 • Pazarlama
 • Üretim
 • Yönetim
Soru 15

Hiyerarşik denetimde işletme yö neticisi aşağıdaki kişilerden hangisini denetleyebilir?

 • İşletme ortaklarını
 • Üst kademe yöneticisini
 • İşletmenin genel müdürünü
 • Alt kademesinde çalışanlarını
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir?

 • Büyüme yeteneği sonsuzdur.
 • Yönetim belli bir sisteme bağlıdır.
 • İşletmede yetkiler bir kişide toplanır.
 • İşletmeden alacaklı olanlara karşı sorumlulukları sınırlıdır.
Soru 17

I. Gerekli kredileri sağlama
II. Mal ve hizmetleri üretme
III. Ticari faaliyetleri kaydetme
IV. Satışları artırmak için reklam yapma
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin pazarlama fonksiyonu kapsamında yerine getirilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız IV
 • II ve III
 • III ve IV.
Soru 18

Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Denetim
 • Sevk ve idare
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
Soru 19

İşletmelerde bilinen organizasyon kurallarının uygulanmaması veyagözden kaçırılması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • Tam örgütlenme
 • Aşırı örgütlenme
 • Eksik örgütlenme
 • Yeniden örgütlenme
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin başlıca işlevlerinden biri değildir?

 • Tüketim
 • Üretim
 • Pazarlama
 • finansman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBABDBCADDDBCADCBCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?