Seçmeli Kimya 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Kütlenin korunumu yasası”nı bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rutherford
 • Proust
 • Lavoisier
 • Milikan
Soru 2

I. Proton
II. Nötron
III. Elektron
Yukarıda verilenlerden hangileri atomda bulunan yüklü taneciklerdir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Şekildeki dalgada K ile gösterilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hız
 • Frekans
 • Genlik
 • Dalga Boyu
Soru 4

Temel halde bulunan 11Na elementinin kaç tane tam dolu orbitali vardır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 5

Aşağıda verilen orbitallerden hangisinin enerjisi diğerlerinden daha düşüktür?

 • 3d
 • 4s
 • 5p
 • 6s
REKLAM
Soru 6

Verilen periyodik tabloda gösterilen ok (←---) yönünde, aşağıdaki özelliklerden hangisi artar?

 • İyonlaşma enerjisi
 • Elektronegatiflik
 • Atom yarıçapı
 • Elektron ilgisi
Soru 7

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en büyüktür?

 • 13Al3+
 • 8O2-
 • 9F-
 • 12Mg2+
Soru 8

“Diazot trioksit” bileşiğinin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • N3O2
 • N2O5
 • NO2
 • N2O3
Soru 9

I. H2SO4 → Zaç yağı
II. NH3 → Amonyak
III. HCl → Kezzap
Yukarıda bazı bileşikler ve günlük yaşamda kullanılan yaygın isimleri verilmiştir.
Buna göre hangi bileşiklerin isimleri doğru yazılmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Li(k) + N2(g) → Li3N(k) tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirilirse tepkimeye giren maddelerin kat sayıları toplamı kaç olur?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Soru 11

C(k) + O2(g) → CO2(g) tepkimesi ile ilgili verilen:
I. C indirgendir.
II. O2 yükseltgendir.
III. Çözünme - çökelme tepkimesidir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

44 gram CO2 bileşiği kaç moldür?
(C: 12 g/mol, O: 16 g/mol)

 • 0,25
 • 0,5
 • 1
 • 2,5
Soru 13

3 mol H2O bileşiği ile ilgili verilen:
I. 36 gramdır.
II. 3. NA tane molekül içerir.
III. 1 molü 18 gramdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, NA: Avogadro sayısı)

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 14

Genel formülü CnHn2 olan bir bileşiğin mol kütlesi 28 gramdır.
Buna göre bu bileşiğin molekül (gerçek) formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)

 • CH2
 • C2 H4
 • C3 H6
 • C4 H10
Soru 15

Aşağıda verilenlerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir?

 • Sıkıştırılabilirler.
 • Belirli bir hacimleri vardır.
 • Bulundukları kabı tamamen doldururlar.
 • Tanecikleri arasındaki boşluklar çok fazladır.
Soru 16

• torr
• bar
• Pa
• cmHg
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi basınç birimidir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 17

Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan N2 gazı kaç moldür?

 • 0,5
 • 1
 • 2,5
 • 4
Soru 18

Kapalı bir kapta bulunan 4 mol SO2 gazının 0ºC sıcaklık ve 2 atm basınçta kapladığı hacim kaç litredir?

 • 44,8
 • 22,4
 • 11,2
 • 5,6
Soru 19

Şekilde verilen sabit hacimli kapalı kapta, aynı sıcaklıkta 2 mol He gazı ile 4 mol CH4 gazı bulunmaktadır.
Toplam basınç 3 atm olduğuna göre CH4 gazının kısmi basıncı kaç atm’dir?

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 20

Aynı koşullarda bulunan H2 ve O2 gazları, şekilde verilen eşit bölmelendirilmiş cam borunun iki ucundan aynı anda gönderiliyor.
Buna göre bu gazlar ilk olarak kaç numaralı çizgide karşılaşırlar?
(H2: 2 g/mol, O2: 32 g/mol)

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABCBDBCACDBBDAADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?