Seçmeli Kimya 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Fe(k) → Fe2+(suda) + 2e- tepkimesi için verilen:
I. Fe metali 2 elektron alarak Fe2+ iyonunu oluşturmuştur.
II. Yükseltgenme yarı tepkimesidir.
III. Fe indirgen maddedir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

SO2-4 iyonundaki S elementinin yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • -8
 • -2
 • +4
 • +6
Soru 3

Sn2+(suda) + NO-3(suda) → Sn4+(suda) + NO2(suda)
Bazik ortamda gerçekleşen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde, OH- iyonunun katsayısı kaç olur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 4

“Tepkime verme yatkınlığı düşük olan ve yarı hücrelerde redoks olaylarına katılmayan elektrotlara inert elektrot denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi inert elektrot olarak kullanılamaz?

 • Platin
 • Grafit
 • Altın
 • Çinko
Soru 5

Mg(k) + Ni2+(suda) → Mg2+(suda) + Ni(k)
istemli olarak gerçekleşen yukarıdaki tepkime için verilen:
I. E°hücre > 0 olur.
II. Mg metali, Ni metalinden daha aktiftir.
III. Ni2+ iyonunun E° değeri, Mg2+ iyonunun E° değerinden daha küçüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
REKLAM
Soru 6

Şematik olarak gösterilen elektrokimyasal hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Zn elektrot, katottur.
 • Cu elektrot, anottur.
 • Hücre dengeye geldiğinde E°hücre = 0 olur.
 • Tuz köprüsündeki Cl- iyonları, II numaralı yarı hücreye doğru hareket eder.
Soru 7

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Bir elektroliz hücresinin katotunda aşağıdaki tepkime gerçekleşmektedir.
Ag+(suda) + e- → Ag(k)
Buna göre 53,93 g Ag metali elde edebilmek için, kaç Coulomb elektrik yükü gerekir?
( Ag = = 107,86 g/mol 96500C = 1F)

 • 193000
 • 96500
 • 48250
 • 24125
Soru 9

Farklı derişimlerde anot ve katot çözeltileri bulunan şekildeki derişim hücresinin hücre gerilimi (Ehücre) kaç V olur?

 • 0,0148
 • 0,0296
 • 0,0592
 • 0,7926
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyondan korunabilmesi için uygulanan yöntemlerden değildir?

 • Metalin hava ile temas ettirilmesi
 • Metalin elektroliz ile kaplanması
 • Metalin galvanize edilmesi
 • Metalin boyanması
Soru 11

Yukarıda bazı bileşikler organik/ anorganik olarak işaretlenmiştir.
Buna göre hangi bileşik için yapılan işaretleme yanlıştır?

 • C6H12O6
 • CH3NH2
 • CaCO3
 • CH4
Soru 12

Organik bileşikler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Genelde kendilerine has kokuları vardır.
 • Genelde kovalent yapılı bileşiklerdir.
 • Ana kaynakları doğadaki mineraller ve cevherlerdir.
 • Yapılarında mutlaka karbon atomu bulunan bileşiklerdir.
Soru 13

Karbon elementinin _________ olarak bilinen yapay bir allotropu vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere ( _________ ) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • fulleren
 • propilen
 • grafit
 • elmas
REKLAM
Soru 14

molekülü için:
I. Azot atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
II. Ortaklanmamış 2 elektronu vardır.
III. Molekül geometrisi üçgen düzlemdir.
bilgilerinden hangileri doğrudur? (7N)

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Açık formülü verilen molekülde bulunan numaralandırılmış karbon atomlarından hangisinin hibrit türü yanlış yazılmıştır?
(6C)
C atomu numarası <-----> Hibrit türü

 • 1 <----> sp3
 • 2 <----> sp2
 • 3 <----> sp2
 • 4 <----> sp3
Soru 16

BF3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
(5B, 9F)

 • AX3
 • AX4
 • AX2E2
 • AX3E
Soru 17

CH3COOH bileşiğinin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • ▬OH
 • ▬O▬
Soru 18

Verilen bileşiklerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yapı formülleri farklıdır.
 • Molekül formülleri aynıdır.
 • Birbirinin yapı izomeri olan bileşiklerdir.
 • Fiziksel ve kimyasal özellikleri aynıdır.
Soru 19

Verilenlerden hangileri
CH3 ▬ CH2 ▬ CH = CH2
bileşiğinin yapı izomeri olan bileşiklerdir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADBCDCBABCABDACDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?