Seçmeli Kimya 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Verilen bileşiklerden hangileri alifatik hidrokarbondur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 2

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yanlıştır?
Bileşik <----> Adı

 • CH4 <----> Metan
 • CH3 ▬ CH = CH2 <----> Propen
 • CH3 ▬ C Ξ C ▬ CH3 <-----> Bütin
Soru 3

CH3 ▬ CH = CH2 + H2>/sub>O → Ürün
Verilen tepkime sonucu oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 ▬ CH2/ ▬ CH2 ▬ OH
Soru 4

Yukarıda yapı formülleri verilen hidrokarbonlardan hangileri cis-trans izomerisi gösterir?

 • Yalnız I
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Verilen bileşiğin IUPAC kurallarına göre adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 2-klor-5-metil-3-heksin
 • 5-klor-2-metil-3-heksin
 • 5-metil-2-klor-3-heksin
 • 2-metil-5-klor-3-heksin
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi naftalin bileşiğidir?

Soru 7

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi primer (birincil) alkol olarak sınıflandırılır?

 • CH3 ▬ CH ▬ CH2 ▬ OH
Soru 8

bileşiği için verilen;
I. 2-propanol
II. İzopropil alkol
III. 2-hidroksi propan
adlandırmalarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

CH3 ▬ CH2 ▬ O ▬ CH2 ▬ CH3 bileşiği için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Etilmetil eter olarak adlandırılır.
 • Simetrik eter olarak sınıflandırılır.
 • Etoksietan olarak adlandırılır.
 • Anestetik (bayıltıcı) madde olarak kullanılır.
Soru 10

Yukarıdaki bileşik için verilen;
I. Anilin bileşiğidir.
II. Zayıf baz özelliği gösterir.
III. Tersiyer amin olarak sınıflandırılır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 11

Tepkimesi sonucu oluşan ürün aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH2 ▬ OH
 • CH3 ▬ O ▬ CH2 ▬ CH3
Soru 12

Verilen bileşiklerden kaç tanesinin adı yanlış yazılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

Aşağıda verilen petrol ürünlerinden hangisi en yaygın kullanım alanına sahiptir?

 • Fuel oil
 • Gaz yağı
 • Asfalt
 • Benzin
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinde asimetrik karbon atomu yoktur?

Soru 15

“Ham yağa uygulanan bütün işlemler sonucunda elde edilen yağa _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • naturel yağ
 • sızma yağ
 • rafine yağ
 • prina yağ
Soru 16

Bir yüzeyden kirin çıkarılması için sabunlu su kullanılıyor.
Buna göre:
I. Sabunun hidrofob grubu ile su arasında çekim kuvveti oluşur.
II. Sabunun hidrofil grubu ile kir arasında çekim kuvveti oluşur.
III. Sabun, kirin tekrar yüzeye yapışmasını engeller.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir?

 • Protein
 • Teflon
 • Naylon
 • Etilen
Soru 18

Kapı ve pencere profilleri, cephe kaplaması gibi yapı sektöründe kullanılan polimer bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • PET
 • PVC
 • PS
 • PE
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit bileşiğidir?

 • Fruktoz
 • Maltoz
 • Glukoz
 • Selüloz
Soru 20

I. Sakkaroz
II. Aspartam
III. Sakarin
Yukarıda verilen maddelerden hangileri yapay tatlandırıcı değildir?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III.
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDBACDDABCADBCADBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?