Seçmeli Mantık 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Doğruluğu, gözlem ve deneyle de ğil, akıl aracılığıyla bilinen yargılara mantık doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?

 • Kar beyazdır.
 • Bakır ısıtılınca genleşir.
 • Hiçbir insan kedi değildir.
 • Su normal koşullarda 100°C’de kaynar.
Soru 2

Dünya ve Mars kendi etrafında döner. Dünyada gece gündüz oluşur. O halde Mars’ta da gece gündüz oluşur.
Bu örnek aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?

 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Özdeşlik
 • Analoji
Soru 3

Bir akıl yürütmedeki her kavram ve önerme kendisiyle aynı olmalı, kendisinden başka bir şey olmamalıdır. Bir şey ne ise odur.
Tanımı verilen akıl ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özdeşlik
 • Çelişmezlik
 • Yeter neden
 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 4

Mantık bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Farabi, İbn-i Sina ve Razi önemli İslam mantıkçılarıdır.
 • Mantığı sistemli bir bilgi haline getiren kişi Aristoteles’tir.
 • Mantık üzerine yazılmış en eski ve en temel eser “Organon”dur.
 • Aristoteles mantığı Orta Çağ’da etkisini yitirmiştir.
Soru 5

I. İnsan
II. Dünya
III. Gezegen
Yukarıdakilerden hangileri genel kavramdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasına kimlik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kimliği vardır?

 • Malatya kayısısı
 • Kaf dağı
 • Kedi
 • Dev
Soru 7

Canlı→ Hayvan → Kuş→ Güvercin
Yukarıdaki sıralamada kaplamı en fazla olan kavram hangisidir?

 • Kuş
 • Canlı
 • Hayvan
 • Güvercin
Soru 8

• Tüm köpekler havlayandır.
• Tüm havlayanlar köpektir.
Bu önermelerde aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?

 • Eksik girişimlik
 • Tam girişimlik
 • Ayrıklık
 • Eşitlik
Soru 9

Türün cinsinden farkını gösteren temel özelliğidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cins
 • İlinti
 • Ayrım
 • Özgülük
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi önermedir?

 • Arkadaşım çok düşüncelidir.
 • Sınavı geçmek için çok çalış.
 • Toplantıyı unuttun mu?
 • Vay canına!
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “tanım”ın özelliklerindendir?

 • Tanımda kısır döngü olmalıdır.
 • Bir kavram kendinden daha karmaşık bir terimle tanımlanabilir.
 • Bir kavramın kaplamına giren tüm bireyler tanımda bulunmayabilir.
 • Tanımlanan bir özne ile tanımlayan bir yüklemden oluşan çelişkisiz bir önerme olmalıdır.
Soru 12

Bileşenlerinden birinin, kendi varlığıyla diğerini geçersiz kılmasına ayrık koşullu önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ayrık koşullu önermedir?

 • Arda meyve ve sebze ağırlıklı beslenir.
 • Ya bu sorunu çözersin ya da bu işten ayrılırsın.
 • Bilim mantıksaldır; çünkü akla dayanır.
 • Ebru çalışırsa sınıfını geçer.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tümel olumlu önermedir?

 • Bazı insanlar gözlüklü değildir.
 • Hiçbir insan gözlüklü değildir.
 • Bütün insanlar gözlüklüdür.
 • Bazı insanlar gözlüklüdür.
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki karşı olum karesine göre; “Bütün bitkiler canlıdır.” önermesinin çelişiği hangisidir?

 • Bazı bitkiler canlı değildir.
 • Hiçbir bitki canlı değildir.
 • Bazı bitkiler canlıdır.
 • Bazı canlılar bitkidir.
Soru 15

I. Aynı nitelikte olma
II. Aynı nicelikte olma
III. Aynı terimlerden oluşma
Yukarıdakilerden hangileri karşı olum karesinde yer alan önermelerin özelliklerindendir?

 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 16

“Tüm çiçekler güzeldir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiçbir çiçek güzel değildir.
 • Bazı çiçekler güzel değildir.
 • Bazı çiçekler güzeldir.
 • Bazı güzeller çiçektir.
Soru 17

Bütün ressamlar(I) sanatçıdır.
Abidin Dino(II) ressamdır.
O halde Abidin Dino sanatçıdır(III).
Numaralanmış terimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I -- > II -- > III

 • Büyük terim -- > Küçük terim -- > Orta terim
 • Büyük terim -- > Orta terim -- > Küçük terim
 • Orta terim -- > Küçük terim -- > Büyük terim
 • Orta terim -- > Büyük terim -- > Küçük terim
Soru 18

Zincirleme kıyasın bir türü olarak, zincirleme kıyasın ortasındaki sonuç önermelerinin çıkarılmasıyla elde edilir.
Tanımı verilen kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sorit
 • İkilem
 • Entimem
 • Karma kıyas
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi basit kı yas çeşitlerinden biri değildir?

 • İkilem
 • Zincirleme kıyas
 • Ayrık koşullu kıyas
 • Bitişik koşullu kıyas
Soru 20

Aşağıdaki kesin kıyas kurallarından hangisi yanlıştır?

 • İki olumlu öncülden çıkan sonuç olumludur.
 • Her kıyas, iki öncül ve bir sonuçtan oluşur.
 • Orta terim sonuç önermesinde bulunur.
 • İki olumsuz öncülden bir sonuç çıkmaz.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDADBABDCADBCABDCABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?