Seçmeli Mantık 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Tikel evetleme önerme ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • V
 • Ʌ
Soru 2

~[(p⇔q)Ʌ(p⇒r)] önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~
 • Ʌ
Soru 3

Yukarıdaki doğruluk tablosunda I ve II ile gösterilen yerlere hangi doğruluk değerleri getirilmelidir?
I <-----> II

 • Y <-----> Y
 • Y <-----> D
 • D <-----> Y
 • D <-----> D
Soru 4

“Dürüst davranırsan insanlar seni sever.” önermesinin sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • p ⇒ q
 • p Ʌ q
 • p V q
 • p ⇔ q
Soru 5

“(p Ʌ q )” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çalışkansa başarır.
 • Aylin ve Alev çalışkandır.
 • Aylin çalışırsa Alev de çalışır.
 • Ancak ve ancak Aylin çalışırsa Alev de çalışır.
REKLAM
Soru 6

Bir doğruluk değeri tablosunda satır sayısı 2n formülü ile bulunur. Burada “n” bileşen sayısını gösterir. Örneğin; “p” gibi tek bir basit önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki yorumlaması olur.
Buna göre “p” ve “q” önermelerinden oluşan bir bileşik önermenin kaç yorumlaması olur?

 • Üç
 • Altı
 • Dört
 • Sekiz
Soru 7

Yukarıdaki tabloya göre (p V q) Ʌ p önermesi için hangisi doğrudur?

 • Tutarlı bir önermedir.
 • Geçerli bir önermedir.
 • Eşdeğer bir önermedir.
 • Totolojik bir önermedir.
Soru 8

(p Ʌ q)önermesinin çözümleyici çizelgedeki çözümleme kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

p ⇒ q önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • p V ~ q
 • p Λ ~ q
 • ~ p V ~ q
 • ~ p V q
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “Ela çirkin değildir.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesidir?

 • Fa
 • Fab
 • ~ Fa
 • ~ Fab
Soru 11

I. y+4
II. x öğretmendir.
III. Handan güzeldir.
Yukarıdaki örneklerden hangileri açık önermedir?

 • Yalnız I
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

“x (x madendir.)” açık önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğrudur?

 • E={altın, gümüş, krom}
 • E={kedi, aslan, yılan}
 • E={Elif, Emel, Ece}
 • E={lale, gül, sümbül}
Soru 13

“Herkes değerlidir.” önermesinin niceleme mantığındaki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~ ∀xFx
 • ∀xFx
 • ~ ∃xFx
 • ∃xFx
REKLAM
Soru 14

Kiplik mantığında, zorunlu eklemi ile kurulan önermelere zorunlu önerme, mümkün eklemi ile kurulan önermelere de mümkün önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu önermedir?

 • ~ p
 • ◇p
 • □p
Soru 15

Önermelerin ikiden fazla değere sahip olabileceklerini kabul eden mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kiplik mantığı
 • Varlık mantığı
 • Çok değerli mantık
 • Özdeşlik mantığı
Soru 16

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Doğruluğu açıkça belli olan önermelere teori denir.
 • Bir teori; tanımlar, aksiyomlar ve teoremlerden oluşur.
 • Aksiyomlardan türetilmiş önermelere teorem denir.
 • Tanım, verilen bir dildeki yeni değişmezin anlamını, dilde var olan değişmezler yardımıyla belirleme işlemidir.
Soru 17

“Su iki hidrojen bir oksijenden oluşur.” önermesini kanıtlamak için dünyadaki bütün suları analiz etmek gerekir ki bu olanaklı değildir.
Bu durumda kanıtlama, grubun tümüne değil bir kısmına dayandırılıyor demektir.
Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tümdengelim
 • Tam tümevarım
 • Eksik tümevarım
 • Varsayımlı dedüktif yöntem
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı problemler arasında değildir?

 • Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar
 • Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlar
 • Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlar
 • Varlığın niteliğiyle ilgili sorunlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışmaya uygulanmasını ifade eder?

 • Özdeşlik mantığı
 • Tartışma mantığı
 • Varlık mantığı
 • Kiplik mantığı
Soru 20

“p” önermesi yanlış, “q” önermesi doğru ise aşağıdakilerden hangisi “doğru” değeri alır?

 • p ⇒ q
 • p Λ q
 • p V ~q
 • p ⇔ q
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABCADDCBABDCACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?