Seçmeli Matematik 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • –2
 • –1
 • 0
 • 1
Soru 2

İlk terimi 8, beşinci terimi -4 olan aritmetik dizinin üçüncü terimi kaçtır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

1, 1, 2, 3, 5, a, b ...
Yukarıda ilk yedi terimi verilen Fibonacci dizisinde a b + kaçtır?

 • 34
 • 27
 • 21
 • 16
Soru 4

Bir geometrik dizide birinci terim 27 ve ortak çarpan 1/3 olduğuna göre dizinin beşinci terimi kaçtır?

 • 1/9
 • 1/3
 • 1
 • 3
Soru 5

Dört basamaklı 47a8 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre a kaçtır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
REKLAM
Soru 6

Altı basamaklı 3K5 241 sayısı 11 ile bölünebildiğine göre K kaçtır?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Soru 7

Dört basamaklı 3a6b doğal sayısı 15 ile bölünebildiğine göre a + b en çok kaçtır?

 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
Soru 8

3 ve 4’e bölünebilen iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?

 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
Soru 9

42 ve 60 litrelik iki farklı marka zeytinyağı birbirine karıştırılmadan ve artmayacak şekilde eşit hacimli bidonlara doldurulacaktır.
Bunun için en az kaç bidona ihtiyaç vardır?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Soru 10

36, 72 ve 108 sayılarının EKOK’u kaçtır?

 • 180
 • 216
 • 288
 • 360
Soru 11

Bir top kumaşın önce 1/5 ’i, sonra kalan kumaşın 1/3 ’i satılıyor.
Geriye 1200 metre kumaş kaldığına göre bir top kumaş kaç metredir?

 • 2500
 • 2250
 • 2000
 • 1750
Soru 12

Eşit iş gücündeki 4 çalışan 8 günde 20 m² halı dokuyabilmektedir.
Buna göre bu çalışanlardan 2’si 15 m² halıyı kaç günde dokuyabilir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
Soru 13

Aysu kullandığı cep telefonu operatörüne hat bedeli olarak ayda 15 lira sabit ücret ve konuştuğu her dakika için 0,2 lira ödemektedir.
Buna göre Aysu 40 lira telefon faturası ödediği ay telefonuyla kaç dakika konuşmuştur?

 • 125
 • 120
 • 115
 • 110
REKLAM
Soru 14

% 20 eksiği 128 olan sayı kaçtır?

 • 140
 • 150
 • 160
 • 170
Soru 15

Bir kilogramının maliyeti 15 lira olan 6 kg fıstıkla, bir kilogramının maliyeti 30 lira olan 4 kg fındık karıştırılıyor.
Buna göre bu karışımın bir kilogramının maliyeti kaç lira olur?

 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
Soru 16

Boş bir havuzu doldurmak üzere aynı anda açılan eşit kapasiteli 5 musluk havuzun tamamını 9 saatte dolduruyor.
Buna göre bu musluklardan 3’ü aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar?

 • 10
 • 12
 • 15
 • 18
Soru 17

Şeker oranı % 20 olan 80 litre şekerli suya 20 litre saf su ilave edilirse yeni karışımın şeker yüzdesi kaç olur?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 16
Soru 18

Yıllık %14 basit faizle bankaya yatırılan paranın 4 yıl sonunda getirdiği faiz 2240 liradır.
Buna göre bankaya yatırılan para kaç liradır?

 • 4300
 • 4200
 • 4100
 • 4000
Soru 19

Aralarında 420 km mesafe bulunan iki araçtan biri A kentinden saatte 60 km, diğeri B kentinden saatte 80 km sabit hızla aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar.
Buna göre bu iki araç B kentinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar?

 • 240
 • 250
 • 260
 • 270
Soru 20

Üç hemşire sırasıyla 6, 8 ve 10 gün aralıklarla nöbet tutmaktadırlar.
Bu üç hemşire birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar?

 • 60
 • 80
 • 100
 • 120
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCBADABCBBDACBCDDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?