Seçmeli Matematik 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Ölçeği 1/80000 olan bir haritada 25 cm uzunluk gerçekte kaç kilometredir?

 • 40
 • 20
 • 10
 • 2
Soru 2

Eş karelerden oluşan ABCD karesinin alanı 50 cm2 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?

 • 26
 • 24
 • 22
 • 20
Soru 3

Dik kenarlarının uzunlukları toplamı 16 metre olan dik üçgen biçimindeki zeminin alanı en çok kaç metrekaredir?

 • 64
 • 56
 • 48
 • 32
Soru 4

Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?

 • 120
 • 160
 • 240
 • 480
Soru 5

Yüzey alanı 36π cm2 olan bir kü renin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 2√3
 • 4
 • 3√2
 • 5
REKLAM
Soru 6

Yüzey alanı 96 cm2 olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • 144
 • 125
 • 100
 • 64
Soru 7

Hacmi 320 cm3 olan kare dik prizmanın taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm olduğuna göre yüksekliği kaç santimetredir?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
Soru 8

Yan yüzeyinin alanı 42π cm2 olan dik silindirin yüksekliği 3 cm’dir.
Buna göre bu silindirin taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 7
 • 9
 • 12
 • 14
Soru 9

Yukarıdaki tabloda, mazotla ve benzinle çalışan iki otomobilin yakıt miktarları ve bu yakıt miktarlarının tamamıyla gidebildikleri yollar verilmiştir.
Buna göre mazotla çalışan otomobilin 50 litre mazotla gidebileceği yolu, benzinle çalışan otomobil kaç litre benzinle gider?

 • 140
 • 120
 • 100
 • 80
Soru 10

Bir hayvan barınağında 130 kedi ve 390 köpek vardır.
Bu verilerin dağılımını gösteren daire grafiğinde kedilerin sayısına karşılık gelen merkez açının ölçü sü kaç derecedir?

 • 90
 • 120
 • 135
 • 150
Soru 11

Şekildeki daire grafiğindeA, B, C ürünlerini satan bir mağazadaki toplam 120 ürünün dağılımı gösterilmektedir.
Buna göre bu mağazadaki A ürü nünün sayısı kaçtır?

 • 56
 • 52
 • 48
 • 44
Soru 12

Yukarıdaki grafik bir okulda son sınıfta okuyan kız öğrencilerin sayısının şubelere göre dağılımını göstermektedir.
Bu okulda son sınıfta okuyan toplam 140 öğrenci olduğuna göre son sınıfta okuyan erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

 • 70
 • 65
 • 60
 • 55
Soru 13

Yukarıdaki grafik bir fidanın ekildikten sonra aylara göre boyundaki değişimi göstermektedir.
Buna göre bu fidanın boyu ekildikten kaç ay sonra 46 santimetre olur?

 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
REKLAM
Soru 14

Aralarında Ali’nin de bulunduğu 6 kişilik grup içerisinden seçilen 4 kişilik grupta Ali’nin bulunmama olasılığı kaçtır?

 • 1/6
 • 1/3
 • 1/2
 • 2/3
Soru 15

Bir torbada bulunan renkleri dışında aynı özelliğe sahip 4 siyah, 5 beyaz bilye arasından seçilen iki bilyenin farklı renkte olma olasılığı kaçtır?

 • 1/3
 • 4/9
 • 5/9
 • 2/3
Soru 16

Yukarıdaki grafikte aylara göre bir depodaki buğday miktarları gösterilmiştir.
Buna göre depodaki buğday miktarındaki en fazla değişim aşağıdaki hangi aylar arasında olmuştur?

 • Ocak-Şubat
 • Şubat-Mart
 • Mart-Nisan
 • Nisan-Mayıs
Soru 17

Ayşe ve Fatma’nın girdikleri yetenek sınavında başarılı olma olasılıkları sırasıyla 3/4 ve 2/3 ’tür.
Buna göre ikisinin de girdiği bu sınavda yalnız birinin başarılı olma olasılığı kaçtır?

 • 5/12
 • 1/2
 • 7/12
 • 2/3
Soru 18

İki tane düzgün madeni para atılması deneyinde ikisinin de aynı gelme olasılığı kaçtır?

 • 3/4
 • 1/2
 • 1/4
 • Bir karakteri belirleyen allel genler aynı kromozom üzerinde bulunur.
Soru 19

3 doktor, 6 hemşireden oluşan hastane personeli arasından seçilecek 4 kişilik acil müdahale ekibinde 1 doktor, 3 hemşire olma olasılığı kaçtır?

 • 1/3
 • 3/7
 • 10/21
 • 2/3
Soru 20

Bir koroda 10 kız, 6 erkek öğrenci vardır. Korodaki kızların 2’si, erkeklerin 3’ü enstürüman da çalabilmektedir.
Buna göre bu korodan seçilen bir öğrencinin erkek veya enstürüman çalabilen bir öğrenci olma olasılığı kaçtır?

 • 11/16
 • 5/8
 • 9/16
 • 1/2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDBADBADACBDBCCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?