Seçmeli Matematik 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıdaki tabloda P, R, S, T okullarındaki kadın ve erkek öğretmen sayıları gösterilmiştir.
Tabloya göre hangi okulda kadın öğretmen sayısı ile erkek öğretmen sayısı arasındaki fark en fazladır?

 • P
 • R
 • S
 • T
Soru 2

2007 ve 2017 yıllarında bir ülkedeki futbol, basketbol, voleybol ve hentbol lisansına sahip kişi sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tabloya göre hangi spor dalındaki lisanslı kişi sayısının yıllık bazda ortalama değişimi en fazladır?

 • Futbol
 • Basketbol
 • Voleybol
 • Hentbol
Soru 3

Bir kargo şirketi gönderim ücretlerini, gönderilecek ürünün ağırlığı t kg olmak üzere, f(t) = 4 + 3t doğrusal fonksiyonuna göre hesaplamaktadır.
Buna göre bu kargo şirketiyle 22 kg’lık bir ürün kaç liraya gönderilir?

 • 70
 • 66
 • 56
 • 44
Soru 4

Bir mağazada çalışan Efe ve Ali’nin aylık kazançları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
• Efe, 1500 lira sabit ücret ve sattığı her ürün için 100 lira alıyor.
• Ali, 1700 lira sabit ücret ve sattığı her ürün için 75 lira alıyor.
Ay sonunda Efe ve Ali eşit sayıda ürün satarak aynı ücreti aldıklarına göre ikisi toplam kaç ürün satmıştır?

 • 8
 • 10
 • 12
 • 16
Soru 5

Yukarıdaki grafikte bir eğlence merkezinde günlere göre kişi başı giriş ücretleri gösterilmiştir.
Buna göre bu eğlence merkezine pazar günü gelen 10 kişilik grubun ödediği toplam giriş ücreti, salı günü gelen 10 kişilik grubun ödediği toplam giriş ücretinden kaç lira fazladır?

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
REKLAM
Soru 6

Bir havayolu şirketi 120 kişilik uçağındaki kişi başı bilet ücretini yukarıdaki grafiğe göre belirlemektedir. Bu uçakla seyahat etmek için önce Ali, sonra Berk ve daha sonra da Can bilet almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • En fazla ücreti Ali ödemiştir.
 • Berk, Ali’den daha az ücret ödemiştir.
 • En az ücreti Can ödemiştir.
 • Berk, Can’dan daha az ücret ödemiştir.
Soru 7

Bir aracın deposundaki zamana bağlı (x saat) yakıt miktarı (y lira) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
Grafiğe göre bu aracın deposundaki zamana bağlı yakıt miktarı fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • f(x) = 50 + 8x
 • g(x) = 60 -(5/4) . x
 • h(x) = 50 + (5/2) . x
 • k(x) = 60 - 8x
Soru 8

Yukarıda A, B ve C araçlarının konum-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre A, B ve C araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • En hızlı araç A’dır.
 • En yavaş araç C’dir.
 • A aracının 3 saatte gittiği yolu, B aracı 2 saatte gider.
 • C aracının 2 saatte gittiği yolu, B aracı 1 saatte gider.
Soru 9

f(x) = ax + 5x + 3 fonksiyonunun değişim oranı 3’tür.
Buna göre g(x) = 2ax + 7 fonksiyonunun değişim oranı kaçtır?

 • -4
 • -1
 • 2
 • 7
Soru 10

Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin değişim oranı en büyüktür?

 • f(x) = 4x + 99
 • g(x) = 12x + 20
 • h(x) = x/100 + 100
 • k(x) = x + 47
Soru 11

olduğuna göre x kaçtır?

 • 11
 • 13
 • 17
 • 23
Soru 12

2x + 2 . 3x+3 = 108 olduğuna göre x kaçtır?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 13

2x = 40,3y = 100 ve 5z = 150 ’dir.
Buna göre x, y ve z’nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • x < y < z
 • y < x < z
 • z < y < x
 • z < x < y
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon değildir?

 • f(x) = 4(x/7)
 • g(x) = (-2)x
 • h(x) = 1/5x
 • k(x) = (√5)-x
Soru 15

Aşağıdaki üstel fonksiyonlardan hangisi artandır?

 • f(x) = (0,7)x/
 • g(x) = (1,7)-x
 • h(x) = (7/6)x
 • k(x) = (1/3)x
Soru 16

f(x) = a . 2x+2 ve f(1) = 16 ’dır.
Buna göre f(a) kaçtır?

 • 32
 • 64
 • 128
 • 256
Soru 17

f(x) = 3 . 5x+1 olduğuna göre f(1) + f(2) kaçtır?

 • 150
 • 250
 • 350
 • 450
Soru 18

 • 1/32
 • 1/16
 • 1/8
 • 1/4
Soru 19

Grafikte verilen f üstel fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5x
 • 5x-3
 • 5-x+3
 • 5-x-3
Soru 20

Grafiğe göre a, b, c ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • a < b < c
 • a + b < 0
 • 0 < a - b
 • b .c < 0
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBADCDBCABDACBCADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?