Seçmeli Matematik 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir ABC dik üçgeninde [AB]⊥[AC] ve |AB| = 2cm,|AC| = 4√2 cm ’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
Soru 2

Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB]⊥[AC], |BD| = |DA| ve
|AB| = 6cm, |AC| = 8 cm ’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Soru 3

B A 6 2 4 C D Şekildeki ABD ve BCD dik üçgenlerinde [AB]⊥[BD], [BC]⊥[CD] ve |AB| = 4cm, |AD| = 6cm, |BC| = 2cm’dir.
Buna göre |CD| kaç santimetredir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 4

Şekilde KLN ve MRL dik üçgenlerdir. [KL]⊥[LN],[LR]⊥[KM] ve |KR| = 16cm, |RL| = 8 cm, |NM| = 2cm ’dir.
Buna göre |LM| kaç santimetredir?

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
Soru 5

Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB]⊥[AC] ve |AB| = |AD|, |BD = 18cm, |DC| = 7 cm ’dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
REKLAM
Soru 6

Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB]⊥[AC], [DE]⊥[BC] ve |AD| = 2cm, |DE| = 8cm, |EC| = 6 cm ’dir.
Buna göre BE kaç santimetredir?

 • 12
 • 14
 • 16
 • 18
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [BC] ve |DE| = 9cm, |BC| = 15cm, |AE| = 6 cm ’dir.
Buna göre |EC| kaç santimetredir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde [EF] // [BC] ve A(AEK) = 12cm²,
A(ABD) = 27cm²,
A(AKF) = 8cm² 'dir.
Buna göre A(ADC) kaç santimetrekaredir?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde [DE]//[KL]//[BC],
4|AD| = 2|DK| = |KB| ve
A(DKLE) = 24 cm² 'dir.
Buna göre A(KBCL) kaç santimetrekaredir?

 • 48
 • 72
 • 96
 • 120
Soru 10

Şekildeki ABC ve DBF üçgenlerinde |AD| = 5cm, |DB| = 10cm,
|BC| = 8cm, |FE| = 9cm ve
|ED| = 6cm ’dir.
Buna göre |CF| kaç santimetredir?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 11

240 derecelik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • 4π/3
 • 7π/6
 • 8π/9
 • 2π/3
Soru 12

820 dakikalık açının derece ve dakika cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • 13° 20ʹ
 • 13° 40ʹ
 • 14° 20ʹ
 • 14° 40ʹ
Soru 13

a = cos 100°, b = sin50° ve c = cos50°'dir.
Buna göre a, b ve c’nin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • c < b < a
 • c < a < b
 • a < c < b
 • a < b < c
REKLAM
Soru 14

sin110°, cos140°, tan290°, tan320° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • -,-,-,+
 • -,-,+,+
 • +,-,-,+
 • +,-,-,-
Soru 15

sin150° + cos240° + tan315° işleminin sonucu kaçtır?

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Soru 16

tan2x . cos2x + cos2x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • -1
 • 0
 • 1
 • 2
Soru 17

f(x) = sin3(4x -1) fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/4
 • π/2
 • π
Soru 18

2sinx - + 5cosy + 3 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

 • -1
 • -4
 • -5
 • -7
Soru 19

a = 5sinx - 2 olduğuna göre a’nın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • [-7,3]
 • [-5,5]
 • [-5,3]
 • [-3,5]
Soru 20

α + β = π / 4 olduğuna göre, sin(3α + 2β) ’nın eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

 • -sinα
 • sinα
 • -cosα
 • cosα
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBBADBCDDCABCDACBBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?