Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke toplumundaki sosyal sınıflardan biri değildir?

 • Hürler
 • Köleler
 • Mevaliler
 • İşçiler
Soru 2

Hz. Muhammed’in (sav.) doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 565
 • 571
 • 610
 • 625
Soru 3

Hz. Muhammed (sav.) “Hayâ imandandır.” sözüyle hangi iki kavram arasındaki ilişkinin önemine işaret etmiştir?

 • İman - edep
 • İffet - namus
 • İbadet - inanç
 • İnanç - itikat
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in(sav.) Mekke’de yaşadığı dönemde gerçekleşmiştir?

 • Bedir Savaşı
 • Medine Sözleşmesi
 • Orucun farz kılınması
 • Hılfü’l-Fudül’ün kurulması
Soru 5

Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne ad verilir?

 • Vefat yılı
 • Ayrılık yılı
 • Hüzün yılı
 • Matem yılı
REKLAM
Soru 6

Hz. Peygamber’in 632 yılında, kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte yaptığı hacca ne denir?

 • Mebrür Hac
 • İlk Hac
 • Kâbe ziyareti
 • Veda Haccı
Soru 7

Allah güzeldir, güzel olanı sever. Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

 • İbadet
 • Estetik
 • İman
 • Ahlak
Soru 8

Hz. Muhammed (sav.) günlük hayatında işlerini belli bir sıra ve düzen içinde yapardı. Müslümanlara da her zaman tertipli ve düzenli olmalarını tavsiye ederdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyelere uygun bir davranış değildir?

 • Sabahları erken kalkmak
 • Namazları vaktinde kılmak
 • Yılın her günü oruç tutmak
 • Yemeğe besmeleyle başlamak
Soru 9

“(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et...”
(Nahl suresi, 125.ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Söz ve davranışlardaki güzelliğin önemi
 • Hz. Muhammed’in son peygamber olduğu
 • Hz. Muhammed’in(sav.) tebliğ ile görevli olduğu
 • İnsanları sözle ikna etmeye çalışmanın önemi
Soru 10

“Utanma duygusunu kaybettiysen istediğin her şeyi yap.”
Bu hadiste önemine dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayâ
 • Çekingenlik
 • Alçakgönüllülük
 • Cesaret
Soru 11

“... Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.”
(Taha suresi, 44.ayet)
Bu ayette verilen mesajı en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzel söz sadakadır.
 • İnsan, sözünün esiridir.
 • Söz odur ki acıyı bal eyler.
 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Soru 12

Allah, sizden birinizin yaptığı işi ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilmek istenen düşünceye uygundur?

 • Ali ödevlerini bir gün gecikmeyle tamamlamıştır.
 • Ayşe derste öğrendiği bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaz.
 • Mustafa ödevlerini hazırlarken kaynak kitaplara da başvurmuştur.
 • Sena kahvaltı yapmaktan hoşlanmadığı için okula her sabah aç gider.
Soru 13

Hz. Muhammed’in (sav.) diğer peygamberlerin de sünnetlerinden olduğunu söylediği ve ashabına tavsiye ettiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hoş koku sürmek
 • Kına yakmak
 • Sürme çekmek
 • Saçları boyamak
REKLAM
Soru 14

Sözlükte; “ahlaken temiz olmak, meşru olmayan ilişkilerden uzak durmak” gibi anlamlara gelir. İnsanı küçük düşürücü ve yüz kızartıcı davranışlardan uzaklaştıran bir erdemdir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • İffet
 • Tevazu
 • Sadakat
Soru 15

Bir kimsenin lüzumsuz ve boş şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır.
Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adaletli davranmak
 • Kolaylaştırıcı olmak
 • Zamanı iyi kullanmak
 • Aşırılıktan kaçınmak
Soru 16

Sözlükte; “iyi davranma, yaptığı işi güzel yapma; başkalarına iyilik etme, bağışta bulunma; bağışlanan şey, lütuf ve inayet” gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise, “Allah’ın lütuf ve inâyetiyle dâima iyilik üzere yaşamak, sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmek ve Allah’a ihlasla kulluk etmek” anlamındadır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Edep
 • İhsan
 • İffet
 • Takva
Soru 17

Hz. Muhammed (sav.) bir sahabeye şöyle tavsiyede bulunmuştur: “Diline sahip ol; evin başına dar gelmesin.”
Hz. Muhammed (sav.) bu tavsiyesi ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

 • Ağızdan çıkan sözün kişiyi zor durumda bırakabileceğini
 • Konuşmak yerine dinlemenin tercih edilmesi gerektiğini
 • Söz söylemenin ve dinlemenin erdem olduğunu
 • Başkalarının sözlerinin de değerli olabileceğini
Soru 18

İslam öncesi dönemde Mekke’de kabilelerin haram aylarda yaptıkları savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

 • Tahrim
 • Câhiliye
 • Ficâr
 • Gazve
Soru 19

Hz. Peygamber sık sık şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim.”
Hz. Muhammed’in (sav) bu duasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Cömert olmaya
 • Namuslu yaşamaya
 • Doğru yola ulaşmaya
 • Günahlardan arınmaya
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hem kadınlara hem de erkeklere tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

 • Göze sürme çekmek
 • Altın takı kullanmak
 • Temiz giyinmek
 • Kına yakmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBADCDBCBADCABCBACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?