Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin yararları arasında yer almaz?

 • Danışarak karar verildiğinde yanılma riski daha da artar.
 • Farklı bilgi ve fikirlerin paylaşılmasına imkân sunar.
 • Kamuya ait kararların daha doğru alınmasını sağlar.
 • Problemlerin çözümünde kolaylık sağlar.
Soru 2

Ey İnsanlar! Dikkat edin, sizin Rabb’iniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in neslindensiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır.
Bu hadiste aşağıdaki temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hoşgörü
 • Sorumluluk
 • Özgürlük
 • Eşitlik
Soru 3

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun varlığının ve kudretinin delillerindendir...”
(Rum suresi, 22. ayet)
Bu ayetin mesajı ile aşağıdakilerden hangisi çelişir?

 • Çoğulculuğa olumlu yaklaşmak
 • Farklılıkları kabul etmek
 • Ayrımcılık yapmak
 • Çeşitliliği normal karşılamak
Soru 4

Yeni Müslüman olmuş biri Hz. Peygamber’i görmeye gelmişti. Onu görünce heyecandan titremeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü ona: “Arkadaş, sakin ol! Ben kral değilim, Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Bu örnekte, Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

 • Adaleti
 • Mütevaziliği
 • Cesareti
 • Güvenilirliği
Soru 5

Hz. Peygamber, şeytanın tuzakları arasında şunları saymıştır: Allah’ın nimetleriyle azgınlık etmek, Allah’ın verdiği şeyle övünüp büyüklük iddia etmek ve Allah’ın kullarına karşı ululuk ve üstünlük taslamaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi şeytanın tuzaklarından olan davranışlardan biri değildir?

 • Tembellik
 • Böbürlenmek
 • Kibirlenmek
 • Zulmetmek
REKLAM
Soru 6

Hz. Muhammed (sav.) insanların; soyuna, zenginliğine veya gücüne göre değil, hak ettikleri şekilde davranmaya özen göstermiştir. Toplumun hiçbir bireyini diğerinden daha üstün tutmamıştır.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangisine daha çok örnek oluşturur?

 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Saygı
 • Eşitlik
Soru 7

Hz. Peygamber sahabelere: “Kardeşiniz zulüm etse de zulme uğrasa da ona yardım edin.” buyurdu. Bunun üzerine sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü! Zulme uğrayana yardım etmeyi anladık. Ama zulüm eden kimseye niçin ve nasıl yardım edeceğiz?” diye sordular. Bu soru karşısında Hz. Peygamber: “Onun da zulümden el çekmesini sağlayın. Ona yapacağınız yardım budur.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zalim ve mazlum kavramları doğru değerlendirilmelidir.
 • Haksızlık edeni kötülüğünden uzaklaştırmak, o kişiye bir yardımdır.
 • Haksızlık karşısında susmak yerine mağdur olanlara yardımcı olunmalıdır.
 • Müslümanın haksızlığa uğramaması ve başkalarına da haksızlık etmemesi gerekir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesinin korunmadığı bir toplumda bireylerin karşılaşılabileceği sorunlardan biri değildir?

 • Dışlandıklarını düşünürler.
 • Adalete olan inanışlarını yitirirler.
 • Öfkeli davranışlarda bulunabilirler.
 • Dayanışma duygusuyla hareket ederler.
Soru 9

Yetimlerin ihtiyacına koşan, Allah yolunda savaşa giden askerlerle, gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren gibidir.
Hz. Muhammed (sav.) bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?

 • Askerliğin bir vatan görevi olduğuna
 • Allah yolunda mücadele etmenin kutsiyetine
 • Yetim ve öksüzlere yardım etmenin önemine
 • Gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçirmek gerektiğine
Soru 10

Her toplumda varlıklı insanlar bulunduğu gibi maddi olanakları zayıf, güçsüz ve kimsesiz insanlar da vardır. Korunmaya ve yardıma muhtaç bu kimsesizleri gözetip onlara sahip çıkmak, toplumun büyük bir sorumluluğudur. Hz. Peygamber “Dul ve kimsesizlerle ilgilenmek için çalışan, onların yardımına koşan Müslüman, Allah yolunda cihat eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir.” diyerek müminleri, bu hususta bilinçli davranmaya teşvik etmiştir.
Bu parçanında, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Toplumda zenginler kadar fakirler de bulunur.
 • Sorumluluklarını yerine getiren toplumlar ilerleyebilir.
 • Kimsesizlere yardımcı olmak, İslam’ın insana verdiği bir görevdir.
 • Geceleri ibadetle geçirmek, gündüzleri ise oruç tutmak erdemli bir davranıştır.
Soru 11

İslam anlayışına göre Allah katında üstünlük aşağıdakilerden hangisi ile sağlanabilir?

 • Soy
 • Akıl
 • Yaş
 • Takva
Soru 12

Muhakkak ki Allah, benim ümmetimi dalalet (sapıklık) üzere bir araya getirmez.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Müslümanlar hatada ittifak etmemelidir.
 • Müslüman hatasında ısrarcı olmaz, tövbeye yönelir.
 • Çoğunluğun aldığı kararlarda isabet oranı yüksektir.
 • Müslümanların istişareleri hayırlı sonuçlar doğurur.
Soru 13

“Kim gözü görmeyen bir kimseyi kırk adım götürürse cennet ona vacip olur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek yargılardan biridir?

 • Dinimiz, engellilere karşı duyarlı olunmasını istemektedir.
 • Devlet engellilerin hayatını kolaylaştırıcı tedbirler almalıdır.
 • Engellilere yardım eden kişi sorgusuz sualsiz cennete gidecektir.
 • Engelliler zorluklara sabretmelerinin mükâfatını ahirette alacaklardır.
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber evlenmek isteyenlere destek olmanın önemini sıklıkla dile getirirdi. Maddi imkânlar açısından buna gücü yetmeyen bekârları bizzat kendisi evlendirir ve müminlere de böyle yapmalarını tavsiye ederdi.
Hz. Peygamber’in bu tutumu öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • Bütün dinlerin evliliği teşvik ettiğinin
 • Aile kurmak isteyene yardımcı olmanın öneminin
 • Ailelerin maddi açıdan desteklenmesine duyulan ihtiyacın
 • Ailenin bir toplumun devamlılığı açısından taşıdığı anlamın
Soru 15

“Kişinin bilgi ve yeteneklerinin sınırlı olduğunun farkında olması, büyük bir olgunluktur. Bir işin uzmanlarını dinlemesi, onların fikir ve önerilerini değerlendirmesi önemlidir.” diyen bir kimse, aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?

 • Bilgi
 • Meziyet
 • Sorumluluk
 • İstişâre
Soru 16

Şu dünya malı gerçekten çekici ve tatlıdır. Buna bir Müslümanın sahip olması ne kadar güzeldir! Yeter ki ondan fakire, yetime ve yolcuya versin.
Bu hadisten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Yoksul ve mağdur kimselere yardım etmekle zenginlik kalıcı bir hayra dönüşür.
 • Dünya malı ve kazanç elde etme isteği insanın doğasında var olan bir özelliktir.
 • İslam, paranın nereden kazanıldığını değil nereye harcanması gerektiğini önemser.
 • Elindeki imkânları ihtiyaç sahipleriyle paylaştığı sürece kişinin zengin olması övülen bir durumdur.
Soru 17

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabb’inize karşı gelmekten sakının...”
(Nisâ suresi, 1. ayet)
Bu ayetten, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Bütün insanlar aynı atanın çocuklarıdır.
 • İnsanlar Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmelidir.
 • İnsanlar doğuştan benzer yeteneklere ve ilgilere sahiptir.
 • Yaratılış bakımından insanların birbirlerine karşı üstünlüğü yoktur.
Soru 18

“Mümin olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.”
(Nisâ suresi, 124. ayet)
Bu ayette vurgulanan ahlakî ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Hoşgörü
 • Özgürlük
 • Sorumluluk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in istişareyle aldığı kararlardan biri değildir?

 • İlk vahiy sonrası eşiyle birlikte Varaka b. Nevfel’e gitmesi
 • Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra eşi Ümmü Seleme’ye danışması
 • İlk vahiy sonrası Allah’tan aldığı emirleri etrafındakilere iletmesi
 • Hendek Savaşı öncesi Selmani Farisi’nin önerisini kabul etmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi istişarenin sonuçlarından biri değildir?

 • Ortak aklı ve ortak iradeyi öne çıkarması
 • İnsanları bencilce davranışlara sevk etmesi
 • Toplumda birlik ve beraberliğe katkı sağlaması
 • İnsanların kendilerini ifade etmelerine imkân tanıması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBADBDCCDBABDCCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?