Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu çevrenin özellikleri arasında sayılamaz?

 • Kabilecilik anlayışı hâkimdi.
 • Aileye önem verilirdi.
 • Kan davaları yaygındı.
 • Ticaret gelişmişti.
Soru 2

Kur’an’da belirtildiğine göre puta tapanlar, “ ... Biz bunlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz...” diyorlardı.
(Zümer suresi, 3.ayet)
Metinde hakkında bilgi verilen kişilere ne ad verilmiştir?

 • Müşrik
 • Münafık
 • Kafir
 • Fâsık
Soru 3

“Ben babam İbrahim’in duası, annem Âmine’nin rüyası ve kardeşim İsa’nın müjdesiyim.” diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. İsmail
 • Hz. İdris
 • Hz. Süleyman
 • Hz. Muhammed
Soru 4

Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’yi ziyarete giden insanları Yemen’e çekmek için Kâbe’ye alternatif görkemli bir mabet yaptırdı. Fakat kimse bu mabede ilgi göstermedi. Buna kızan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmak için büyük bir ordu ile harekete geçti.
Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu sene gerçekleşen bu olaya ne ad verilir?

 • Fil olayı
 • Hüzün yılı
 • Ebabil vakası
 • Mabedin yıkılışı
Soru 5

Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki yakınlarından hangisi, o doğmadan önce vefat etmiştir?

 • Hz. Hatice
 • Abdulmuttalip
 • Ebu Talip
 • Abdullah
REKLAM
Soru 6

Allah’a yemin ederim ki ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve ona en saygılı olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor hem de uyuyorum. Ve ben evliyim, eşim, ailem var. Bunlar benim sünnetimdir.
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hz. Muhammed’in (sav.) Allah’ın en iyi kulu olduğu
 • Hz. Muhammed’in (sav.) ibadetlerini bazen aksattığı
 • İbadetlerde aşırılığa kaçmamak gerektiği
 • Evlilik ve ailenin önemli olduğu
Soru 7

“Yaratan Rabbi’nin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabb’in, en büyük kerem sahibidir.”
(Alak suresi, 1-5 ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?

 • İlim
 • Yaratılış
 • Allah
 • Ahiret
Soru 8

Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve eşi Hz. Hatice’nin vefat ettiği yıla ne denir?

 • Rıhlet yılı
 • Ayrılık senesi
 • Vefat senesi
 • Hüzün yılı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarından biridir?

 • Sağlıklı ve huzurlu olmayı Allah’ın nimetleri arasında sayması
 • Sefere çıktığında yanında hastabakıcılar da bulundurması
 • Sağlıklı olmanın çok mala sahip olmaktan daha önemli olduğunu söylemesi
 • Allah’tan dâima sağlıklı olmayı dilemesi
Soru 10

Kişi, yemek yiyeceği zaman midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte birini nefes alıp vermeye ayırmalıdır.
Bu hadiste, özellikle aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • İyice acıkmadan yemek yenilmemesi
 • Sofradan tam doymadan kalkılması
 • Aşırı yemek ve içmekten uzak durulması
 • Ayakta bir şeyler yenip içilmemesi
Soru 11

Müminin durumu gıpta ve hayranlığına değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur.
Bu hadiste Müminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmesi
 • Bollukta şükredip darlıkta sabretmesi
 • İbadetlerini huşu içinde yapması
 • İşlerinde orta yolu tercih etmesi
Soru 12

Kur’an-ı Kerim’de musibetler karşısında sabrıyla örnek olduğu ve daima Allah’a yöneldiği belirtilerek övülen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Yunus
 • Hz. Musa
 • Hz. İsa
 • Hz. Eyüp
Soru 13

“...Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın...”
(Bakara suresi, 195.ayet)
Bu ayet sağlık konusundaki aşağıdaki tavsiyelerden hangisi ile doğrudan ilişkili değildir?

 • Hasta olunduğunda tedavi olmak
 • Hasta olan kişilere ziyarette bulunmak
 • Sağlığa zarar veren maddelerden sakınmak
 • Salgın hastalık olan yere girerken tedbir almak
REKLAM
Soru 14

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
Bu söz aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır?

 • Saltanat
 • Muhabbet
 • Sağlık
 • Huzur
Soru 15

Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik ederse Allah ona cehennemi haram kılar.
Bu hadiste dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevhit
 • Cennet
 • Merhamet
 • İbadet
Soru 16

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde senin düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü davran çünkü günün birinde senin dostun olabilir.
Bu hadiste dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Denge
 • Kardeşlik
 • Kolaylık
Soru 17

• Cahiliye dönemi savaşlarındandır.
• Yasak savaşlar anlamına gelir.
• Zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarında yapılmışlardır.
Hakkında bilgi verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

 • Gazve
 • Seriye
 • Ficar
 • Usre
Soru 18

Mekke’de haksızlığa uğrayan ve kimsesi olmadığı için ezilen insanların haklarını savunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 • Hilfu’l-Fudul
 • Dâru’n-Nedve
 • Dâru’l-Erkâm
 • Beytu’l-Yetim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insan duygularındaki aşırılığa örnek verilebilecek kavramlardan biri değildir?

 • Saldırganlık
 • Tevazu
 • Tembellik
 • Cimrilik
Soru 20

Aşağıdaki hadislerden hangisi harcamalarda dengeli ve tutumlu olma konusuyla ilişkilendirilebilir?

 • İktisat eden fakirlik çekmez.
 • Veren el alan elden hayırlıdır.
 • İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.
 • Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı bir lokma yememiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADADCDDBCBDBCABCABA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?