Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Dinde zorlama yoktur, artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır...”
(Bakara suresi, 256.ayet)
“De ki hakikat Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29.ayet)
Bu ayetlerin ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnanç seçme özgürlüğü
 • Hak ile batılın ayrıldığı
 • Hakikatin Allah’tan olduğu
 • İnananların kurtuluşa ereceği
Soru 2

Ebu Hureyre, Hz. Peygamber hakkında; “Ben Allah Resulü’nden daha fazla arkadaşlarıyla istişare eden birini görmedim.” demiştir.
Ebu Hureyre, bu sözüyle Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade etmiştir?

 • Eğitim ve öğretime önem verdiğini
 • İnsanlara karşı hoşgörülü olduğunu
 • Farklı düşüncelere önem verdiğini
 • Kimsesiz ve düşkünleri koruduğunu
Soru 3

İslam; hırsızlık, faiz ve rüşvet gibi davranışları yasaklayarak aşağıdaki haklardan hangisini güvence altına almayı amaçlamıştır?

 • İnanç
 • Düşünce
 • İbadet
 • Mülkiyet
Soru 4

“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan günah işlemiş olur.”
Bu hadiste aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine işaret edilmektedir?

 • İnanç ve ibadet
 • Özel hayatın gizliliği
 • Düşünce ve ifade
 • Mülkiyet
Soru 5

Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.
Bu hadis aşağıdaki özgürlüklerin hangisinde uyulması gereken tutumu tavsiye etmektedir?

 • Söz ve ifadede
 • İnanç ve ibadette
 • Sağlık ve yaşamda
 • Özel hayatın gizliliğinde
REKLAM
Soru 6

Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan çıkmayınız.
Bu hadis ile aşağıdaki haklardan hangisinin korunması amaçlanmıştır?

 • Mülkiyet
 • İnanç
 • Sağlık
 • Seyahat
Soru 7

Hz. Peygamber bir gün sahabeleriyle otururken yanlarından bir cenaze geçtiğini görünce ayağa kalktı. Yanındakiler, “Ey Allah’ın Resulü! Bu bir Yahudi cenazesidir.” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber “O bir insan değil midir?” dedi
Bu örnekten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Hz. Peygamber’in inançlara saygılı olduğuna
 • Hz. Peygamber’in insanlara değer verdiğine
 • İnsanın cenazesinin de saygıyı hak ettiğine
 • Ölümün herkesi eşit hale getirdiğine
Soru 8

Hz. Peygamber’in, kabileciliğin doğurduğu kin ve öfke duygularını ortadan kaldırarak yerine kardeşlik esasına dayanan bir toplum inşâ etme hedefi, aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir?

 • İstişâre etmek
 • Toplumsal birlik ve beraberlik
 • Ehliyet ve liyakate önem vermek
 • Halkın yönetimine katılımını sağlamak
Soru 9

Yüce Allah, peygamberlerini içinde yaşadıkları topluma doğru yolu göstermekle görevlendirmiştir. Bununla beraber bazılarına, içinde yaşadıkları topluma hükümranlık etme görevi de verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biridir?

 • Hz. Süleyman
 • Hz. Yunus
 • Hz. Yahya
 • Hz. İbrahim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?

 • İstişâre etmek
 • Yakınlarına ayrıcalık tanımak
 • Ehliyet ve liyakate öncelik vermek
 • Halkın yönetime katılımını sağlamak
Soru 11

Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı ve destekçisidir. Nitekim Hz. Peygamber, kadın ve erkeği bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görmüştür.
Parçada kadın ve erkek arasında olması gereken kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

 • Eşitlik
 • Sevgi
 • Merhamet
 • Saygı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in aile içindeki davranışları arasında yer almaz?

 • Ev işlerine yardım etmesi
 • Şefkat ve merhametli olması
 • Eşi ve çocuklarıyla şakalaşması
 • Kararlarını tek başına alması
Soru 13

Hz. Peygamber, yönetimindeki yoksulları ve kimsesizleri daima gözetirdi. Hiç kimse dilenmeye ve açlıktan ölmeye terk edilmezdi. O, zenginlerin zekâtlarını devlet eliyle toplayarak fakirlere dağıtırdı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi, sadaka vermeyi ve dayanışmayı teşvik ederdi. Birbirini seven ve birbiriyle paylaşan bir toplum oluşturmayı hedeflerdi.
Buna göre Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenir?

 • Sosyal adaletin sağlanmasını
 • Eğitim-öğretimin geliştirilmesini
 • Yönetime ehil kimselerin getirilmesini
 • Devlet kararlarının istişare ile alınmasını
REKLAM
Soru 14

İslam’ın ilk yıllarında halkın yöneticilerine bağlılığını bildirmesi ve hukuktan ayrılmadığı sürece itaat edeceğine söz vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • İstişâre
 • Mukâvele
 • Biat
 • Riâyet
Soru 15

Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu
Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer’den onu

Bu dizelerde, bir yöneticide bulunması gereken niteliklerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ehliyet
 • Merhamet
 • Sorumluluk
 • Eşitlik
Soru 16

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.
Bu hadisi kendisine ilke edinen bir yöneticiden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Yetkisini halka hizmet için kullanması
 • Çalışanları arasında taraflı davranması
 • Yoksul, yetim ve kimsesizleri gözetmesi
 • Kamu menfaatini kendi menfaatinden üstün tutması
Soru 17

Onların işleri aralarında danışma iledir.
(Şûrâ suresi, 38.ayet)
Bu ayete göre bir yöneticinin aşağıdakilerden hangisine göre hareket etmesi gerekmektedir?

 • Yapılacak işleri ehline vermesi
 • Yetki vereceği kimsede liyakat araması
 • Çalışanlar arasında adaletli davranması
 • Karar vermeden önce istişare etmesi
Soru 18

Ey İnsanlar! Allah’a karşı gelmekten sakının, şeytana aldanmayın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Allah’a yemin olsun ki beni Allah’ın bana verdiği mertebenin üstüne çıkartmanızı asla istemem.
Hz. Peygamber’in bu hadis ile insanları uyardığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah’a isyan etmemek
 • Kendisine saygı ve övgüde aşırıya kaçmamak
 • Kul olduklarını hatırlayıp büyüklenmemek
 • Kendilerini Hz. Peygamber’den üstün görmemek
Soru 19

“Allah size, mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”
(Nisa suresi, 58.ayet)
“... Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı ona ceza verirdim.”
(Hadisi şerif)
Bu ayet ve hadiste vurgulanan ortak ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadakat
 • Liyakat
 • Ehliyet
 • Adalet
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’de bir iffet örneği olarak övgüyle bahsedilen kadın aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Havva
 • Hz. Meryem
 • Hz. Asiye
 • Hz. Hacer
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBACDBABADACCBDBDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?