Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir duygunun, tasarımın veya gü zelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?

 • Spor
 • Bilim
 • Sanat
 • Hukuk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatlar (görsel biçimsel) sınıfına girmez?

 • Resim
 • Heykel
 • Mimari
 • Müzik
Soru 3

Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek biçimlendirilen üç boyutlu eserlere ne ad verilir?

 • Dans
 • Tiyatro
 • Heykel
 • Resim
Soru 4

İnsanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarih
 • Coğrafya
 • Arkeoloji
 • Epigrafi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “Taç Mahal” ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Afganistan’dadır.
 • Şah Cihan tarafından yaptırılmış tır.
 • Dünyanın Yedi Harikasından biridir.
 • Beyaz mermerden yapılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Tarihçiler yazının bilinmediği dönemleri aşağıdakilerden hangisi ile tanımlamışlardır?

 • Orta Çağ
 • Yakın Çağ
 • Tarih Öncesi Çağlar
 • Tarihi Çağlar
Soru 7

Tunçtan silah, heykel ve mühürlerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleolitik Çağ
 • Mezolitik Çağ
 • Neolitik Çağ
 • Maden Çağı
Soru 8

Aşağıdaki bölgelerden hangisi “Irmaklar arasındaki ülke” olarak tanımlanmıştır?

 • Anadolu
 • Mezopotamya
 • Mısır
 • Roma
Soru 9

Sümer ülkesinde çok fazla taş bulunmadığı için yapılar genellikle hangi malzemeden yapılmıştır?

 • Kerpiç
 • Ahşap
 • Beton
 • Maden
Soru 10

Yeryüzündeki anıt kabirlerin en eskisi ve en büyüğü olan piramitler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

 • Sümer
 • Roma
 • Mısır
 • Anadolu
Soru 11

Roma sanatında vahşi hayvan dövüşleri, tarihi savaşların sahneye konulması, avcılık yarışmaları gibi etkinliklerin yapıldığı mekânlara ne ad verilmiştir?

 • Tapınak
 • Bazilika
 • Forum
 • Amfitiyatro
Soru 12

Trabzon Maçka’da Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalığa Meryem Ana adına inşa edilmiş manastır aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sümela Manastırı
 • Aya Nikola Manastırı
 • Gümüşler Manastırı
 • Deyrulzafaran Manastırı
Soru 13

Roma İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanat hangi döneme aittir?

 • İkonoklazma Dönemi
 • Erken Hristiyan Dönemi
 • Orta Bizans Dönemi
 • Son Bizans Dönemi
REKLAM
Soru 14

El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere ne ad verilir?

 • ikona
 • Minyatür
 • Bazilika
 • Rölyef
Soru 15

Eğri çan kulesi ve vaftizhanesi ile dünyanın gözde yapılarından biridir. Kulenin eğriliği inşaatın ileri bir safhasında zemindeki çökmeden oluşmuştur.
Hakkında bilgi verilen bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Speyer Katedrali
 • Modena Katedrali
 • St Albans Katedrali
 • Pisa Katedrali
Soru 16

İtalya’da 15. yüzyılda başlayan “yeniden doğuş” anlamına gelen edebiyat, bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ne ad verilmiştir?

 • Reform
 • Fransız ihtilali
 • Rönesans
 • Fetret Dönemi
Soru 17

18. yüzyılın sonlarında barok ve rokoko sanatlarının aşırı süslemeciliğine karşı oluşan tepki sonucunda ortaya çıkan sanat akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Neoklasizm
 • Romantizm
 • Realizm
 • Empresyonizm
Soru 18

Realizmin önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gustave Courbet
 • Henry Matisse
 • Pablo Picasso
 • Paul Gauguin
Soru 19

Rembrandt’ın cerrahlar loncası tarafından sipariş edilen ve tablosunda tıp öğrencileriyle bir kadavrayı incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gece Bekçileri
 • Akşam yemeği
 • Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi
 • Proserpina’nın Kaçırılışı
Soru 20

Savaşın yarattığı umutsuzluk içinde eserlerinde anlamsızlık ve hiçliğin ön planda olduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Soyut Resim
 • Dadaizm
 • Fütürizm
 • Pop Art
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCBACDBACDABBDCAACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?