Seçmeli Türk Edebiyatı 6 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki dizelerin hangisi servetifünun anlayışıyla yazılmıştır?

 • Herkesin bir yağmuru vardır ve bir rüzgârı Aşk biraz ıslanmaktır
 • Sorma bana oymağımı, boyumu… Beş bin yıldır millet gibi yaşarım.
 • Sabahki tatlı rüzgârın Budur çiçekli bir eşi
 • Sarmış âfâkını bir dud-ı muannid, Bir zulmet-i beyzâ ki pey-â-pey mütezâyid.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi hikâye ve romanlarında görülen edebî akımlardan biridir?

 • Realizm
 • Sembolizm
 • Empresyonizm
 • Sürrealizm
SORU 3

Benim olsaydın, ah bu mümkün olsaydı... Seni uzak, uzak, bu insanlardan pek uzak bir yere götürürdüm ki orada yalnız tabiatla kalırdık. Denizle, sema ile, sahra ile kalırdık... Sade ikimiz kalırdık...
Bu parçanın aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Manzum hikâye
 • Mensur şiir
 • Epik şiir
 • Didaktik şiir
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarından değildir?

 • Mai ve Siyah
 • Aşk-ı Memnu
 • Kırık Hayatlar
 • Çalıkuşu
SORU 5

Fecriati topluluğu sanatçıları, edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini Servet-i Fünun dergisinde açıkladılar. Bu açıklama edebiyatımızda _________ sayılır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • ilk bildiri
 • ilk çeviri
 • ilk eleştiri
 • ilk hatıra
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi sadece Millî Edebiyat Dönemi’nde eser vermiştir?

 • Ömer Seyfettin
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Halide Edip Adıvar
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
SORU 7

Aşağıdaki anlayışlardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi’nin başlamasında etkili olmuştur?

 • Osmanlıcılık
 • İslamcılık
 • Türkçülük
 • Batıcılık
SORU 8

Edebiyat tarihçisi ve tarih araştırmacısıdır. Türk edebiyatını dönemlere ayıran, bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar vb.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • Mehmet Fuad Köprülü
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Ahmet Haşim
SORU 9

Realizm akımının şiirdeki karşılığına _________ denir. Bu akım şiirdeki gerçekçiliktir. Bu akımda “Sanat için sanat” görüşünü benimseyen şairler; duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Romantizm
 • Klasisizm
 • Sembolizm
 • Parnasizm
SORU 10

I. Nazmı nesre yaklaştırmıştır.
II. Sone ve terzarima gibi yeni biçimleri denemiştir.
III. Bütün şiirlerinde bireysel konuları işlemiştir.
IV. Roman türünde başarılı eserler vermiştir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri Tevfik Fikret için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 11

Sanatçı Millî Edebiyat Dönemi’nin en ünlü hikâye yazarıdır. Hikâyelerinde Maupassant tarzını benimsemiştir. Betimleme ve ruh çözümlemelerine hiç girmemiştir. Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan almıştır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ziya Gökalp
 • Ömer Seyfettin
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Namık Kemal
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun roman türündeki eserlerinden değildir?

 • Kiralık Konak
 • Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
 • Yaban
 • Hüküm Gecesi
SORU 13

Tiyatro ile ilgilenen sanatçı, Şahabettin Süleyman’dan etkilenmiştir. Fecriati topluluğunun Ahmet Haşim’den sonraki en önemli şairidir. Şiirlerinin tamamını “Ruh-ı Bîkayd” adlı eserde toplamıştır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tevfik Fikret
 • Cenap Şahabettin
 • Tahsin Nahit
 • Süleyman Nazif
SORU 14

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi realizm akımından etkilenmemiştir?

 • Dostoyevski
 • Tolstoy
 • Çehov
 • Baudelaire
SORU 15

• Konuşma dilinin şiire yerleşmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
• Aruz ölçüsünü terk ederek hece ölçüsünü kullanmışlardır.
• Romanlarda mekân İstanbul ile sınırlı kalmıştır.
Millî Edebiyat ile ilgili bu özellikler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – Y
 • Y – D – D
 • Y – D – Y
SORU 16

Sanatçı 1897 yılında Türk – Yunan savaşı nedeniyle yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanınmıştır. Halkın acılarını, dertlerini, ulusal bir duyarlılıkla dile getirmiştir. Hece ölçü sünü kullanmasına karşın halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanmamıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türkçe Şiirler, Türk Sazı vb.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Mehmet Emin Yurdakul
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Mehmet Rauf
SORU 17

Reşat Nuri Güntekin’in Millî Edebiyat Dönemi’nde yazdığı tiyatro eseridir. Bu eserde farklı çevrelerde büyümüş iki gencin evlilikleri ve bu evlilikte kadının mutsuzluğu anlatılmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çalıkuşu
 • Tanrı Misafiri
 • Hançer
 • Anadolu Notları
SORU R
SORU 18

Edebiyatıcedide topluluğunun yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servet-i Fünun
 • Genç Kalemler
 • Varlık
 • Türk Yurdu
SORU 19

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Mehmet Rauf – Siyah İnciler
 • Tevfik Fikret – Ferda
 • Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
 • Halide Edip Adıvar – Balıkesir Muhasebecisi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun romancılarındandır?

 • Tevfik Fikret
 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Cenap Şahabettin
 • Hüseyin Suat
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDAACBDABBCDABCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 13 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %69. Sınava katılan 13 öğrenci arasından sadece 9 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 11.26 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler