Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’den biridir?

 • Ziya Osman Saba
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Nazım Hikmet Ran
Soru 2

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kemal Tahir – Yol Ayrımı
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Ankara
 • Orhan Kemal – Müfettişler Müfettişi
 • Refik Halit Karay – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 3

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Geçmişe özlem
 • Yaşama sevinci
 • Umut
Soru 4

Toplumdaki oluşumu irdelemekten yana olan yazarımız “Yaprak Dökümü” ve “Eski Şarkı” adlı oyunlarında toplumdaki hızlı değişimin değer karmaşasına yol açtığını ve kuşaklar arasında aşılması güç kopmalar yarattığını göstermiştir.
Bu parçanında sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Turan Oflazoğlu
 • Aziz Nesin
Soru 5

Denemenin bağımsız bir edebiyat türü olarak benimsenmesini sağlayan Fransız yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bacon
 • Montaigne
 • T. S. Eliot
 • B. Julien
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

 • Anlatımda içtenlik ve doğallık söz konusudur.
 • Herhangi bir konu sınırlandırması yoktur.
 • Yazarlar daha çok kişisel deneyimlerinden ve yaşantılarından esinlenirler.
 • Nesnel anlatıma önem verilir.
Soru 7

Kurtuluş Savaşı sürecinde ________,_______ ve ________ gazetelerinde yayımlanan makaleler bu türün gelişmesinde etkili olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen bu makaleler edebiyatımızın değerli çalışmaları arasında sayılmaktadır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 • İrade-i Millîye
 • Akşam
 • Takvim-i Vekâyi
 • Vakit
Soru 8

Zengin Brezilya topraklarının Atlantik üstünde büyük limanları var: şimalden cenuba doğru; Para Maios, Pernanbouc, Rio de Janeiro, Santos… Bunlar Amazonya’nın kau­ çuk ve kerestesini, Tropika hükümetlerinin şeker kamışını, tütününü ve kakaosunu, Saint Paule’un kahvesini boşaltan altın ağızlardır.
Bu parçanın aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

 • Anıya
 • Gezi yazısına
 • Denemeye
 • Sohbete
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yurt içi gezi yazılarına örnek değildir?

 • Gide Gide
 • Anadolu Notları
 • Bu Diyar Baştan Başa
 • Seyir Defteri
Soru 10

İşte, tam bu sırada Yahya Kemal beni ziyarete gelince mal bulmuş mağribiye dönmüştüm. Ona pek ağır bir külfet yükleyeceğimi biliyordum. Bu yüzden o sıkıntılı durumdan beni kurtarması için ona yalvar yakar olmuştum.
Bu parçanın aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnektir?

 • Anıya
 • Makaleye
 • Gezi yazısına
 • Fıkraya
Soru 11

Su topunun 126 yıllık bir tarihi var. İlk kez 1890’da İngiltere’de bir gölde oynanmış. İlk su topu maçı İngilizler ve İskoçlar arasında yapılmış. 1900 yılında da olimpiyatlarda yer almaya başlamış. 1946 yılında ilk kez Su Topu Dünya Şampiyonası yapılmış.
Bu parçanın aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Denemeye
 • Fıkraya
 • Makaleye
 • Anıya
Soru 12

Aşağıdaki eserlerden hangisi Haldun Taner’e aittir?

 • Midas’ın Kulakları
 • Yatık Emine
 • Keşanlı Ali Destanı
 • Derya Gülü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazı larında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Gezilen yerler özüne inilerek anlatılmalıdır.
 • Okuyucunun ilgisini çekecek görünüm ve olaylar yansıtılmalıdır.
 • Gezilip görülen yerler gerçekte olduğu gibi tasvir edilmelidir.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanılır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde fıkra ile makale yanlış karşılaştırılmıştır?

 • Fıkra öznel, makale nesnel bir tutumla yazılır.
 • Fıkralarda savunulan düşünceyi ispatlama gereği yoktur, makalelerde vardır.
 • Her ikisi de gazete çevresinde gelişen metinlerdir.
 • Fıkralar sanatlı, makaleler açık bir dille yazılır.
Soru 15

Sabahattin Ali’den sonra gelen Türk hikâyeci ve romancılarının büyük kısmı hayat görüşlerini toplumsal gerçekçilik adıyla edebiyata uygulamışlardır.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu açıklamaya örnek gösterilemez?

 • Kemal Tahir
 • Orhan Kemal
 • Şeref Taşlıova
 • Aziz Nesin
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden biridir?

 • Deneme
 • Anı
 • Gezi yazısı
 • Biyografi
Soru 17

Kendimizi ne denli değiştirirsek değiştirelim, içimizden bir türlü atamadığımız, genlerimize kadar sinmiş güdülerimiz vardır. Bunların, bazen hiç ayrımına varmadan bizi yönlendirdiği olur. Çocuklarımıza katıksız bir sevgi vermemizi önler. Bu sebeple çocuklarımı­zı severken onların canını yakmadan edemeyiz. Âdeta sevgimizi acılı kebap tadında veririz.
Bu parçanınnın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
 • Anı
Soru 18

Ben her gün gazetedeki köşemde toplumsal ve günlük olaylarla ilgili yazılar yazıyorum. Yazılarımda olay ve gelişmelerle ilgili düşüncelerimi özgürce açıklıyorum.
Bu parçanında kendinden bu şekildesöz eden yazarın yazdığı tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Anı
 • Günlük
 • Fıkra
 • Makale
Soru 19

Aşağıdaki eser – tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Deniz Aşırı – gezi yazısı
 • Karalama Defteri – roman
 • Köşebaşı – tiyatro
 • Babürname – anı
Soru 20

Anı; konu ve üslup bakımından aşağıdaki türlerden hangisiyle daha çok benzerlik gösterir?

 • Otobiyografi
 • Günlük
 • Biyografi
 • Deneme
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBABDCBDACCDDCABCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler