Tarih 1 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arkeoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Kronoloji
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihiolayların mekâna göre sınıflandı rılmasına bir örnek olarak gösterilebilir?

 • 19. yüzyıl Tarihi
 • Anadolu Tarihi
 • İktisat Tarihi
 • Dinler Tarihi
SORU 3

Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç yılı olarak kabul eden takvim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hicri Takvim
 • Celali Takvim
 • Miladi Takvim
 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
SORU 4

Tarih öncesi çağlarda ateşin bulunması medeniyetin gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi ateşin bulunmasının sonuçlarından biri değildir?

 • Yiyeceklerin pişirilmesi
 • Madenlerin kullanılması
 • Dokumacılığın gelişmesi
 • Mağaraların aydınlatılması
SORU 5

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Tarih Öncesi Çağlar’da yerleşik hayata geçildiğine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Ateşin kullanılması
 • Taştan balta yapılması
 • Avcılığın yapılması
 • Tarım üretimine geçilmesi
SORU R
SORU 6

Çivi yazısının bulunmasındanKavimler Göçü’ne kadar geçen dö nem, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Tunç Çağı
 • Yakın Çağ
SORU 7

Lidyalılar değiş tokuş esasına dayanan ticareti kaldırarak ilk defa aşağıdakilerden hangisini kullanmaya başlamışlardır?

 • Yazı
 • Para
 • Senet
 • Çek
SORU 8

İyonyalılar, bilimin çeşitli dallarıyla uğraşmışlar, felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temelini atmışlardır.
Bu durum, İyonyalılar’da aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Şehir devleti olarak yaşadıklarına
 • Tapınak mimarisinde geliştiklerine
 • Tarımda ilerlemiş olduklarına
 • Özgür düşüncenin ileri olduğuna
SORU 9

Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan Fenikeliler, aşağıdaki alanlardan hangisinde kendilerini daha çok geliştirmişlerdir?

 • Deniz ticareti
 • Çinicilik
 • Müzik
 • Mimari
SORU 10

İnsan yaşamında birçok değişikli ğe ve yeniliklere yol açan, önemli bir olay ile başlayıp önemli bir olayla biten zaman dilimine ne ad verilmiştir?

 • Sene
 • Milat
 • Çağ
 • Yüzyıl
SORU 11

Mısırlılar, ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanmışlardır.
Bu durum, Mısır’da aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

 • Mumyacılık
 • Hayvancılık
 • Dokumacılık
 • Ticaret
SORU 12

Aşağıdaki İlk Çağ Uygarlıklarından hangisi tek tanrılı bir dini benimsemiştir?

 • Hititler
 • İbraniler
 • Mısırlılar
 • Yunanlılar
SORU 13

Uygurlar Çin kültürünün etkisinde kalarak Doğu Asya dinleri Maniheizm ve Budizm’i benimsemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Saray mimarilerinin gelişmiş olduğuna
 • Ticaret ile uğraştıklarına
 • İnanç farklılıklarının olduğuna
 • Bilimde ilerlemiş olduklarına
SORU 14

Türkler ancak hür yaşayabilecekleri toprakları yurt olarak görmüşlerdir. Bu nedenle tarih boyunca farklı bölgelerde birçok devlet kurmuşlardır.
Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisine önem verdiklerini gösterir?

 • Göçebe yaşama
 • Hayvancılığa
 • Bağımsız yaşamaya
 • Ölümden sonraki hayata
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Türklerde dokumacılık ve dericilik gibi sanatların gelişmesinin nedenidir?

 • Geçim kaynaklarının hayvancılık olması
 • Gök Tanrı inancını benimsemeleri
 • Rahatlarına düşkün olmaları
 • Temizliğe önem vermeleri
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi “Türk” adını ilk kez siyasi anlamda bir devlet adı olarak kullanmıştır?

 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • Uygur Devleti
 • Kök Türk Devleti
SORU 17

İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki uluslardan hangisinin kaynaklarından daha fazla yararlanır?

 • Çin
 • Rus
 • Arap
 • Fars
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangi Kök Türklerin yıkılış nedenlerinden biri değildir?

 • Taht kavgaları
 • Mani dininin etkisi
 • Çinlilerle yapılan savaşlar
 • Ülkenin doğu-batı olarak ikiye ayrılması
SORU 19

Orta Asya’daki Türkler çeşitli nedenlerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç etme nedenlerinden biri değildir?

 • Kuraklık
 • Hayvan hastalıkları
 • Nüfusun artması
 • Toprakların verimli olması
SORU 20

Karluklar, Müslüman Araplarla, Çinliler arasında yapılan Talas Savaşı sırasında Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilmesini sağladılar.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir?

 • Karlukların Moğolların hâkimiyetine girmesine
 • Karlukların doğuya doğru göç etmelerine
 • Karlukların İslamiyet’i benimsemelerine
 • Karlukların başkentlerini taşımalarına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BBACDABDACABCCADABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Tarih 1 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Tarih 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 1 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 1 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 1 soruları toplamda 23 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 1 testinin başarı yüzdesi %76. Sınava katılan 23 öğrenci arasından sadece 18 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 5.72 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?