Tarih 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşayan kabileler arasında sık sık savaşlar yaşanmıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Bilimsel çalışmaların hızlanmasına
 • Siyasi birliğin kurulamamasına
 • Ticaretin önem kazanmasına
 • Sözlü edebiyatın gelişmesine
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi, Mekke’den Medine’ye hicretin nedenlerinden biri değildir?

 • Ticaret yollarına sahip olmak
 • Medine’yi merkez haline getirmek
 • İslamiyet’i daha rahat yaymak
 • Müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulmak
SORU 3

Aşağıdaki olaylardan hangisi, İslam dünyasını olumlu etkilemiştir?

 • Moğol istilası
 • Kerbela Olayı
 • Talas Savaşı
 • Sıffin Savaşı
SORU 4

Kudüs, Müslümanlar tarafından ilk kez hangi halife döneminde fethedilmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam Devletleri’nden biri değildir?

 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Büyük Selçuklu Devleti
 • Abbasiler
SORU R
SORU 6

İslam mimarisinde camilerde mihrap ve minareyi oluşturan devlet aşağıdakilerin hangisidir?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Beni Ahmer Devleti
 • Endülüs Emevi Devleti
SORU 7

Abbasiler, Emeviler gibi ırkçı bir politika izlememiş, Arap olmayanlara da hoşgörülü davranmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 • Halifeliğin saltanata dönüşmesine
 • İslam dünyasının Hristiyanlardan etkilenmesine
 • Görüş ayrılıklarının tamamen sona ermesine
 • İslamiyetin Arap olmayanlar arasında yayılmasının hızlanmasına
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde Dört Halife Dönemi’ni sona erdiren olaydır?

 • Hz. Ali’nin şehit edilmesi
 • Abbasi Devleti’nin kurulması
 • Deve Olayının yaşanması
 • Mekke’ye hicret edilmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Hendek Savaşı’nın yakın sonuçlarından biri değildir?

 • Mekkeliler savunmaya geçmiştir.
 • İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.
 • Müslümanlar Mekke’yi ele geçirmişlerdir.
 • Müslümanlar taarruza geçmiş­lerdir.
SORU 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Ali Dönemi’nde yaşanan iç karışıklardan biri değildir?

 • Deve Olayı
 • Sıffin Savaşı
 • Hakem Olayı
 • Moğol istilası
SORU 11

Aşağıdaki savaşlardan hangisiBüyük Selçuklu Devleti’nin kurulu şunda etkili olmuştur?

 • Talas Savaşı
 • Katvan Savaşı
 • Dandanakan Savaşı
 • Kösedağ Savaşı
SORU 12

• Afganistan’da kurulmuştur.
• Adını başkentinden almıştır.
• En parlak dönemi Sultan Mahmut dönemidir.
Verilen bilgiler hangi Türk- İslam devletine aittir?

 • Selçuklular
 • Akhunlar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Tarihi’nin başlangıcı olarak kabul edilir?

 • Pasinler Savaşı
 • Malazgirt savaşı
 • Talas Savaşı
 • Kösedağ Savaşı
SORU 14

Selçuklularda sultan çocuklarının eğitiminden sorumlu kişiye hangi unvan verilmiştir?

 • Atabey
 • Şehzade
 • Melik
 • Emir
SORU 15

Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’nın baskısındankurtaran Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tuğrul Bey
 • Alparslan
 • Selçuk Bey
 • Sencer
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Haçlı Seferleri sonucunda elde ettiği kazanımlardan biri değildir?

 • Pusula
 • Barut
 • Kâğıt
 • Yazı
SORU 17

Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Türkiye Selçuklu Devleti’ne ait mimari bir eser yoktur?

 • Konya
 • İstanbul
 • Kayseri
 • Sivas
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?

 • Skolastik düşüncenin zayıflaması
 • Kiliseye olan güvenin sarsılması
 • Feodalite rejiminin zayıflaması
 • Akdeniz ticaretinin gelişmesi
SORU 19

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu’daki ticareti olumsuz etkilemiştir?

 • Haçlı Seferleri
 • Sinop ve Antalya’nın fethi
 • Kervansarayların yapılması
 • Maden işlemeciliğinin gelişmesi
SORU 20

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik teşkilatının faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Malların fiyatlarını belirlemek
 • Ahlaki ve mesleki eğitim vermek
 • Üretimi ihtiyaca göre ayarlamak
 • Önemli devlet adamlarını atamak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BACBDBDACDCCBAADBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Tarih 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 2 soruları toplamda 44 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 44 öğrenci arasından sadece 25 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 4.04 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?