Tarih 4 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

 • Hümanizm
 • Merkantilizm
 • Milliyetçilik
 • Rönesans
SORU 2

İngiltere, Amerika’nın bağımsızlı ğını aşağıdaki hangi antlaşmayla kabul etmiştir?

 • Versay
 • Londra
 • Paris
 • Berlin
SORU 3

Fransız İhtilaline karşı Avrupa’daki krallıkların ilk defa bir araya gelerek, Avrupa’nın sınırlarını çizdikleri toplantı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1878 Berlin Kongresi
 • 1876 İstanbul Konferansı
 • 1841 Londra Sözleşmesi
 • 1815 Viyana Kongresi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden biri değildir?

 • Kâğıt fabrikasının açılması
 • Enderun Mektebinin açılması
 • İlk defa çiçek aşısının uygulanması
 • İlk Türk matbaasının açılması
SORU 5

Osmanlı Devletinde yenilik hareketlerinin gerçekleştiği Lale Devri aşağıdaki hangi olayla son bulmuştur?

 • 31 Mart Olayı
 • Sırp İsyanı
 • Patrona Halil İsyanı
 • Kabakçı Mustafa İsyanı
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa’da köylerden şehirlere göçler yaşanmış, fabrikalarda çalışan işçi sınıfı ile sendikacılık faaliyetleri ortaya çıkmıştır?

 • Fransız İhtilali’nin
 • Haçlı Seferleri’nin
 • Rönesans Hareketleri’nin
 • Sanayi İnkılabı’nın
SORU 7

Avrupa başkentlerine ilk kez daimi elçiliklerin açılması aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

 • III. Selim
 • I. Ahmet
 • II. Mahmut
 • IV. Murat
SORU 8

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Mühendishane-i Bahri Hümayun ve Humbaracı Ocağı gibi okulların açılması, hangi alandaki ıslahatlara örnektir?

 • Mali
 • Askeri
 • Hukuk
 • Siyasi
SORU 9

II. Mahmut Dönemi’nde Padişah ile Ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak’ın önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülkede çıkan isyanlar son bulmuştur.
 • Dış baskılara engel olmuştur.
 • İlk defa padişahın otoritesi sınırlandırılmıştır.
 • Yenilik hareketlerinin önündeki engel kalkmıştır.
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin etkisiyle isyan edip Osmanlı Devleti’nden ayrılmamıştır?

 • Kırım
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Sırbistan
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Rusya’nın izlediği politikalardan birisi değildir?

 • Panslavizm politikasını yaymak
 • Balkanlardaki isyanları desteklemek
 • Karadeniz’e inmek
 • Zengin kaynaklara sahip Orta Asya’ya doğru genişlemek
SORU 12

Avrupa’da, XIX. yüzyılın sonlarına doğru siyasi birliklerini tamamlayan devletler aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya-İtalya
 • İspanya-Portekiz
 • Fransa-Rusya
 • Fransa-İngiltere
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

 • Islahat Fermanı
 • Kanuni Esasi
 • Tanzimat Fermanı
 • Kapitülasyonlar
SORU 14

Avrupalı Devletler 1828 tarihinde Navarin Limanında Osmanlı Donanması’nı yakmışlardır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırp ayaklanmalarını desteklemek
 • Boğazları ele geçirmek
 • Ticari ayrıcalıklar elde etmek
 • Yunanistan’ın bağımsızlığını sağ lamak
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yapılan bir yenileşme hareketi değildir?

 • Islahat Fermanı
 • Panslavizm hareketleri
 • Tanzimat Fermanı
 • Meşrutiyetin ilanı
SORU 16

Osmanlı Devleti için çok ağır hü kümler taşıyan ve Ermeni meselesinin dünya kamuoyuna taşındığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bükreş
 • Uşi
 • Berlin
 • Yaş
SORU 17

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımından ve yabancı devletlerin kışkırtmalarından etkilenerek Taşnak ve Hınçak cemiyetlerini kurup özellikle Doğu Anadolu’da isyanlar çıkaran azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Arnavutlar
 • Ermeniler
 • Rumlar
 • Sırplar
SORU R
SORU 18

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü olumsuz durumdan kurtarmak için aydın ve düşünürler arasında fikir akımları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir?

 • Sömürgecilik
 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • İslamcılık
SORU 19

Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet yanlısı aydınlar tarafından kurulan ve daha sonra ülke yönetimindesöz sahibi olan siyasi hareket aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felah-ı Vatan
 • Ahrar
 • İttihat-ı İslam
 • İttihat ve Terakki
SORU 20

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Mısır’ı İngilizlerden geri almak ve İngilizler’in sömürgeleri ile bağlantısını kesmek için Almanya’nın isteği üzerine açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hicaz
 • Kanal
 • Irak
 • Çanakkale
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBCDABCACABDBCBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Tarih 4 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 83 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 83 öğrenci arasından sadece 47 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 2.13 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?