Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli olarak yapılan ilk yardımın sonuçlarındandır?

 • Sakatlıkları artırması
 • İyileşme sürecini kısaltması
 • Ölümleri %20 oranında artırması
 • İnsan psikolojisini olumsuz etkilemesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, 112 Acil Yardım Servisi’ne bildirilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

 • Yaralı sayısı
 • Olayın tanımı
 • Adres bilgileri
 • Bildirenin yaşı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Kazazedeye müdahalenin hızlı ancak sakin bir şekilde yapılması
 • Kazazedeye müdahaleden sonra çevre güvenliğinin sağlanması
 • Kazazedenin hareket etmesinin sağlanması
 • Kazazedenin soğuk tutulması
Soru 4

Aşağıdaki araçların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

 • Traktör
 • Motosiklet
 • Kamyonet
 • Motorlu bisiklet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemlerdendir?

 • Kazazedenin yarasını görmesine izin verilmesi
 • Çevredeki meraklı kişilerin izlemesine müsaade edilmesi
 • Kazaya karışan araçta LPG varsa vanasının açık bırakılması
 • Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi
REKLAM
Soru 6

“Kişinin bir dakika içinde nefes alma ve verme sayısına solunum sıklığı denir.”
Buna göre sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sıklığı sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5 - 10
 • 12 - 20
 • 22 - 30
 • 32 - 40
Soru 7

I. Kalp basısından sonra 2 solunum yaptırılır.
II. Kalp basısı uygulamak için bebe ğin göğüs merkezi belirlenir.
III. Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde 30 kalp basısı uygulanır.
IV. Bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir. < br>Bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulama sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • II - IV - III - I
 • II - IV - I - III
 • III - II - I - IV
 • IV - II - I - III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanma yaşayan kazazedede görülebilecek belirtilerdendir?

 • Öksürme
 • Konuşamama
 • Nefes alamama
 • Renginde morarma
Soru 9

Vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

 • Taşıma
 • yanma
 • Burkulma
 • Boğulma
Soru 10

İç kanama geçiren bir kazazedede aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

 • Derinin sıcak ve kuru olması
 • Nabzın güçlü ve yavaş olması
 • Baş dönmesi, bulantı ve kusma
 • Gözlerde canlılık ve göz bebeklerinde küçülme
Soru 11

El bileği bölgesinde meydana gelen atardamar kanamasını durdurmak için vücudun hangi bölgesine boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?

 • El bileği ile dirsek arasına
 • Üst kol kemiği üzerine
 • Dirsek eklemi üzerine
 • El bileği üzerine
Soru 12

“Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir.”
Yukarıdaki açıklama hangisine aittir?

 • Şok
 • Koma
 • İç kanama
 • Zehirlenme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmasında yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kazazedenin yalnız bırakılması
 • Baş-boyun-gövde ekseninin bozulmaması
 • Kazazede hakkındaki bilgilerin kaydedilerek gelen ekibe bildirilmemesi
 • Herhangi bir tehlike söz konusu ise kazazedenin itfaiyeci yöntemi ile taşınması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, kulağa yabancı cisim kaçması durumunda yapılacak müdahalelerdendir?

 • Su ile yıkamak
 • Cismin zamanla çıkmasını beklemek
 • 112 Acil Yardım Servisinden yardım istemek
 • Ucu sivri bir cisimle müdahale etmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • El ve ayakların aşağıda tutulması
 • Eller ve ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılması
 • Donuk bölgenin ovularak hemen ısınmasının sağlanması
 • Su toplamış bölgeler patlatılmadan üzerinin temiz bir bezle örtülmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, çıkmış bir kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılmasının neden olabileceği durumlardandır?

 • Yoğun ağrıyı ortadan kaldırması
 • Damar ve sinir sıkışması
 • Eklem şişliğini azaltması
 • İşlev kaybını gidermesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Yaşam bulgularının değerlendirilmesi
 • Yardım gelinceye kadar yanında beklenmesi
 • Sık sık nabzının ve solunumunun kontrol edilmesi
 • Sırtüstü yatırılması ve bacakları nın 30 cm aşağı indirilmesi
Soru 18

I. Nefes alıp vermekle ağrının şiddeti azalır.
II. Terleme, mide bulantısı, kusma gibi bulgular görülür.
III. Kazazede ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder.
IV. Ağrı, göğüs ya da mide boşluğunda oluşur; omuz, boyun ve sol kola yayılır.
Kalp krizi geçiren kazazedede yukarıdaki belirtilerden hangileri görülür?

 • I ve II
 • III ve IV.
 • II, III ve IV.
 • I, II, III ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla zehirlenmeye sebep olabilecek davranışlardandır?

 • Tedbir alınmadan ilaçlama yapılması
 • İyi konserve edilmiş gıdaların tü ketilmesi
 • Sebze ve meyvelerin tüketilmeden önce yıkanması
 • Kimyasal temizlik malzemelerinin uygun yerlerde saklanması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yılan ısırmalarında yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yaranın su ile yıkanması
 • Yaranın emilerek zehrin çıkarılması
 • Yara baş ve boyunda ise çevresine baskı uygulanması
 • Yara kol ve bacaklarda ise dolaşı mı engellemeyecek şekilde bandaj uygulanması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDBAADCBABCDBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler