Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2016 - 2017 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

(I) Batılı anlamda tiyatro türü, Türk edebiyatına Cumhuriyet Dönemi’nde girmiştir. (II) Bu döneme kadar Türk edebiyatında Karagöz, orta oyunu, meddah hikâyeleri, köy seyirlik oyunları gibi türler tiyatro türünün yerini tutmuştur. (III) Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseri, Batılı anlamda tiyatronun edebiyatımızdaki ilk örneği kabul edilir. (IV) Daha sonra Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Vefik Paşa gibi yazarlar tiyatro türünün gelişimine katkı sağlamışlardır.
Bu parçanında numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 2

• Eserin konusuna göre sahnede kullanılan eşyaların toplu adıdır.
• Oyunun, seyirciyle buluştuğu ilk gösterimine verilen addır.
• Oyuncuların birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen addır.
Aşağıdaki tiyatro terimlerinden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

 • Dekor
 • Kostüm
 • Prömiyer
 • Replik
Soru 3

• Dramlarda hayatın tüm gerçeklerinin yansıtılması amaçlanır.
• İnsan karakterinin gülünç ve aksak yönlerini ele alan oyunlar “karakter komedisi” olarak adlandırılır.
• Trajedilerde kahramanlar genellikle günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, sıradan kimselerdir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – D – D
 • D – D – Y
 • Y – Y – D
Soru 4

Edebiyat ve sinema birer sanat dalı ve iletişim aracıdır. Edebiyat ve sinema tarih boyunca insanları kültür, bilgi, eğlence ve estetik zevk bakımından geliştirme işlevini de yüklenmiştir. Edebiyat, dille yapılan bir sanat etkinliğiyken sinema dille ortaya çıkarılan ürünün görüntüye dönüştürülmesidir. Anlatmaya bağlı edebiyat metinlerinin temelinde olan kurgu, sinema ile edebiyatın ortak bağıdır. Özellikle romanlar, sinemanın edebiyattan yararlandığı en önemli kaynaktır. Bu çerçevede dünya klasiklerinin neredeyse tümü sinema filmi hâline getirilmiştir.
Bu parçanından aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

 • Edebiyat ürünleri, sinemanın ana malzemesi olmaya uygundur.
 • Edebiyat ve sinemanın ortak işlevi vardır.
 • Sinemadaki görsellik, edebiyata göre daha fazladır.
 • Romanların yazılma amacı, sinemaya uyarlanmaktır.
Soru 5

Bir fare ile kurbağa bir ırmak kenarında karşılaşıp arkadaş olmuşlar. Kendilerine uygun bir vakit tayin edip her sabah köşelerinden çıkarak gelir, ırmak kenarında buluşurlarmış. Gönülleri bu buluşmanın şevkiyle ferahlarmış, birbirlerine hikâyeler anlatıp eğlenirmişler.
Bu parçanın aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?

 • Tiyatroya
 • Fabla
 • Romana
 • Halk hikâyesine
REKLAM
Soru 6

I. Genellikle öğrenilen geçmiş zaman veya geniş zamanın rivayeti ile anlatılır.
II. Tüm masalların kaynağı bellidir.
III. Olumlu ve olumsuz değerlerin çatışması üzerine kuruludur.
IV. Olaylar günlük yaşama uygun, gerçekçi bir şekilde verilir.
Numaralanmış özelliklerden hangileri masal için söylenemez?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi masal derleyiciliği yapmıştır?

 • Eflatun Cem Güney
 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Reşat Nuri Güntekin
Soru 8

Masalın giriş tekerlemesi ile başlayan bölümüdür. Bu bölümde bir tekerleme ile dinleyici veya okurlar masalın dünyasına hazırlanır.
Bu parçanında sözü edilen masal bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Serim
 • Döşeme
 • Düğüm
 • Çözüm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin ilkelerinden değildir?

 • Dinleme öncesinde konuşmacı veya konuyla ilgili genel bir bilgi edinmek
 • Konuşmacı ve konuya ön yargısız yaklaşmak
 • Dinlenenlerle ilgili önemli noktaları not almak
 • Konuşmacının eksik ve hatalarını anında düzeltmek
Soru 10

• Gerçekler, yaşananlar değiştirilmeden aktarılır.
• Konuşma diline yakın, samimi bir dil kullanılır.
• Yaşanan olay, gözlem ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşur.
Bu özellikler aşağıdaki türlerin hangisine aittir?

 • Anı
 • Hikâye
 • Mektup
 • Günlük
Soru 11

Dinleyicinin dinlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler üretmesi ile gerçekleşen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaratıcı
 • Katılımlı
 • Seçici
 • Katılımsız
Soru 12

Mektup yazışmaları bilgisayar ve İnternet teknolojisi ile şekil değiştirmiş,mektubun yerini eposta almıştır. Ancak toplum hayatında geniş yer tutan e-posta, henüz bir edebî tür olarak kabul görmemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında sayılamaz?

 • Anlatımın mümkün olduğunca kısa ve net olması
 • Sanatsal bir üslubunun olmaması
 • Günümüzde yaygın olarak kullanılması
 • Başkalarının okuması için yayımlanmamış olması
Soru 13

“Günlük” türü eskiden “ ______ ” sözcüğü ile karşılanırdı. Günümüzde günlükleri bir araya getiren defter veya kitaplar ise “_______” olarak adlandırılır.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • seyahatname – portre
 • ruzname – günce
 • vakayiname – anı
 • şehrengiz – postmodern
REKLAM
Soru 14

Panel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Başkan tartışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Konuşmacı sayısı en fazla 6 ile sınırlandırılmıştır.
 • Alanında uzman konuşmacıların her biri konunun farklı bir yönünü ele alır.
 • Tartışmanın düzgün yürütülmesi için dinleyicilere kapalı bir ortamda gerçekleştirilir.
Soru 15

Tiyatro eserleri sahnede oynanmadan hayata kavuşmadığı için her yazar yaşadığı dönemin söz varlığını kullanmak zorundadır. Zira sahnede telaffuz edilen her kelime, seyirciler tarafından anlaşılmalıdır. Anlaşılmayan eserler ölür gider. Tanzimat’tan sonra yazılan eserlerimizde maalesef bu durum anlaşılmamış ve birkaç eserin dışında çoğu yitip gitmiştir.
Bu parçanında tiyatro ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kullanılan dil halkın kullandığı dile uzak düşmemelidir.
 • Tanzimat Dönemi’nden sonra bu türde eser verilmemiştir.
 • Bu türdeki eserlerin kalıcılığı yakalaması oldukça zordur.
 • Sahnelenmek için yazılan tek tür tiyatrodur.
Soru 16

Önceden belirlenmiş ve tartışmaya açık bir konunun farklı görüşlere sahip 3 ila 5 uzman tarafından çeşitli yönleriyle topluluk önünde tartışıldığı konuşmalardır.
Bu cümlede tanımı verilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Konferans
 • Açık oturum
 • Sempozyum
Soru 17

I. Ciddi ve bilimsel bir dille oluşturulur.
II. Olay, gözlem ve izlenimler günü gününe yazılır.
III. Yazar, kişiliğini ve görüşlerini yazılarına yansıtmaz.
IV. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur.
“Günlük” türü ile ilgili verilen cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 18

Türküler ve mektuplardan söz etmek kaçınılmaz olarak ayrılıktan ve hasretten söz etmek olacaktır. Sadece şiirlerin, edebiyat ve sanat eserlerinin değil, türkülerin ve mektubun da önemli temasıdır ayrılık. Taşıdıkları olumsuz çağrışıma ve içerdikleri acılı yaşam biçimine karşın oluşturucu bir güçtür. Ayrılık olmasaydı türkülerin de mektupların da birçoğu olmayacaktı kuşkusuz.
Bu parçanında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkü ve mektup birer edebî türdür.
 • Türkü ve mektup birbirini etkileyen türlerdir.
 • Türkü ve mektubun kaynağı kavuşma isteğidir.
 • Her türkü ve mektubun acıklı bir hikâyesi vardır.
Soru 19

Edebiyatımızın önemli oyun yazarlarındandır. TRT İstanbul Radyosu Tiyatro Bölümü’nde dramaturg olarak çalışan yazar, konusunu Osmanlı tarihinden alan ve televizyona da uyarlanan oyunlarıyla tanınmıştır. “Deli İbrahim”, “IV. Murat”, “Genç Osman” ve “Keziban” oyunlarından bazılarıdır.
Bu parçanında hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turan Oflazoğlu
 • Refik Erduran
 • Orhan Asena
 • Turgut Özakman
Soru 20

Sinemada film çekimine uygun olarak ve belirli yöntemlerle hazırlanan, kurgulanmış metinler kullanılır. Bu metinleri yazan, alanında uzmanlaşmış kişilerdir.
Bu metinler oldukça önemlidir çünkü bir filmin ilk aşamasıdır.
Bu metinlerde olayların geçtiği yer, zaman unsurları belirtilir; kullanılacak yer değişimleri açıkça yazılır.
Bu parçanında aşağıdaki sinema terimlerinden hangisine ait bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

 • Senaryo
 • Sahne
 • Senarist
 • Aktris
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDBDABDDACBDACBCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler