Türk Edebiyatı 2 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Evimiz sokağın alt başında. Yatıp kalktığım odanın penceresindenbakınca bir baştan bir başa soka ğı görüyorum. Bir saat sonra yola çıkacağım.
 • Karanlıktı, hiçbir şey görünmüyordu. Birden içini bir umut kapladı, ferahladı gibi, el yordamı ile elektrik düğmesini buldu. Fakat korkusu artık bütün anı kaplamaya başladı.
 • Bir ara takımadaların önünde geminin süratini kesmiştik. Şöyle yüz metre açıktan geçiyorduk. Karada binlerce hakiki vahşi vardı. Kumsal boyunca deli gibi koşuşuyorlardı.
 • Nezir’in bizim için üzüldüğünü tek söz etmese de bakışlarından anlıyorduk. Bu mesafeli duruşların arasında nasıl bir sıcak insan silüeti geçtiğini o belki düşünmüyor, bense hissedebiliyordum.
SORU 2

Edebiyatımızda Batılı anlamda hikâye ve roman türü görülünceye kadar aşağıdakilerden hangisi bu türe benzer şekilde kulllanılmıştır?

 • Destanlar
 • Masallar
 • mesneviler
 • Orta oyunu
SORU 3

Aşağıdaki mesnevilerden hangisi öğüt vermek amacıyla yazılmıştır?

 • Harnâme
 • Hüsn ü Aşk
 • Şehrengiz-i Bursa
 • Vesiletü’n Necât
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi konularına göre roman türlerinden biri değildir?

 • Sosyal
 • Romantik
 • Tarihî
 • Polisiye
SORU 5

I. Rol gereği yapılan yüz ifadelerine jest denir.
II. Oyunda unutulan sözleri fısıldayarak hatırlatan görevliye suflör denir.
III. Oyuncuların metne bağlı kalmadan yaptıkları konuşma ve davranışlara rol denir.
IV. Yabancı dille yazılmış eseri yöresel koşullara ve kendi diline uyarlamaya adaptasyon denir.
Numaralanmış tanımlardan hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi komedi türlerinden değildir?

 • Vodvil
 • Fars
 • Komedi santimantal
 • Dram
SORU 7

Hacivat: Bu sözleri hatır için dinledim. Şimdi bir şey soracağım, mutlaka doğru cevap vermelisin.
Karagöz: Hesaba uyarsa, elbette bir mantar atarım. Sor bakalım.
Hacivat: Senin asıl ismin nedir, bakalım? Onu söyle.
Karagöz: Benim ne ispirim var, ne de ahır uşağı.
Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmıştır?

 • Giriş
 • Fasıl
 • Muhavere
 • Sonuç
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden değildir?

 • Makale
 • Şiir
 • Deneme
 • Sohbet
SORU 9

Bir varmış, bir yokmuş; Allah’ın kulu çokmuş, develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir Keloğlan varmış...
Bu parçanın masalın hangi bölümünden alınmıştır?

 • Giriş
 • Dilek
 • Sonuç
 • Döşeme
SORU 10

Abdülhak Hamit’i bir millî değer olarak kabul edebiliriz. Gerçekten çok şey borçluyuz bu şaire. Kapılar zorlamış, yollar açmış. Kadri de bilinmemiş sayılmaz doğrusu. Adını sanını bilmeyen okur yazarımız olmasa gerek. Böyle iken hangi şiiri, hangi sözü orta malı olmuş; köyümüzde kentimizde ağızdan ağıza dolaşmış,günlük konuşmalarımıza kendiliğinden karışmış? Demek en büyük yaratma gücü bile halktan ayrı düştü mü hayattan da ayrı düşüyor, kendi kendine yaşayamıyor.
Bu parçanınnın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halktan beslenen sanatçıların eserlerinin daha kalıcı olduğu
 • Abdülhak Hamit’in eserlerinin herkes tarafından beğenildiği
 • Kaynağı dışarıda olan eserlerin ağızdan ağıza yayıldığı
 • Millî şairlerin değerinin bilinmesi gerektiği
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi doğal Türk destanlarından değildir?

 • Alp Er Tunga
 • Kuvâ-yı Milliye
 • Oğuz Kağan
 • Türeyiş
SORU 12

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Homeros – İlyada ve Odysseia
 • Lönnrot – Kalavela
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca – Üç Şehitler Destanı
 • Ceyhun Atuf Kansu – Göç Destanı
SORU 13

Romanda anlatılan olayları gerçekleştiren kişilerdir.
Bunlardan belirli bir sosyal sınıfı ya da eğilimin özelliklerini üstünde taşıyan kişiye ________ denir. ________ ise kendine özgü tutum ve davranışları olan kişidir.
Bu parçanında boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 • tip – Karakter
 • rol – Aktör
 • kişilik – Kahraman
 • figüran – Aktris
SORU 14

Herhangi bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak, gerçeği savunmak ya da topluma yol göstermek amacıyla yazılan gazete ve dergi yazılarıdır. Bu türde esas olan düşüncedir. Okuyucuyu ikna etme, onu inandırma çabası vardır.
Bu parçanında açıklanan öğretici metin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haber yazısı
 • Makale
 • Fıkra
 • Deneme
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi anlatmayabağlı eserlerle göstermeye bağ lı eserlerin ortak yönü değildir?

 • Olayların belli bir zaman diliminde geçmesi
 • Bir olay çevresinde gelişmeleri
 • Sanatsal metin olmaları
 • Konuşma dilinin kullanılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi olay öyküsü ile masalın ortak özelliğidir?

 • İnsanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayların anlatılması
 • Olayın geçtiği yer ve zamanın belli olmaması
 • Serim, düğüm, çözüm bölümlerinin bulunması
 • Tekerlemelerin kullanılması
SORU 17

Aşağıdakilerin hangisinde operetin tanımı doğru yapılmıştır?

 • Halk şarkılarına dayalı, sade üslupla hafif ve eğlenceli konularda yazılıp bestelenmiş sahne oyunlarıdır.
 • Konusunu, müzik eşliğinde hareketlerle anlatan tiyatro türüdür.
 • Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlardır.
 • Sözlerinin arasında müzikli parçalar bulunan komedilerdir.
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisinde olağanüstü olayların işlendiği iki tür bir arada verilmiştir?

 • Masal – hikâye
 • Destan – masal
 • Hikâye – destan
 • Hikâye – tiyatro
SORU 19

CLEANTE – Ben mi? Ben mi söz verdim?
HARPAGON – Sen tabi!
CLEANTE – Hiç olur mu öyle şey?
HARPAGON – Sen değil miydin Marianne’i aklından çıkaracak olan?
Bu parçanın aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Anlatmaya dayalı edebî metinden
 • Kişisel hayatı anlatan metinden
 • Gazete çevresinde oluşan metinden
 • Göstermeye bağlı edebî metinden
SORU 20

Ocak ayının son günlerindeydik. Hikâyem güzel olmuyordu, farkındaydım. Ama yavaş yavaş açılacaktım; ateş kor kesilmişti. Ay çıkmıştı. Baktım, Sotiri’ye; kafası düşmüş, o da uyumuştu. Ben bütün gece uyumadım. Martılar simsiyah ayın altında dalaşıp durdular. Sabaha karşı iskele sancak ışıkları ile durgun suları bize doğru atan bir vapur geçti. Aman ne güzeldi bu vapur sabaha karşı, Kalafat’ı uyandırdım.
Bir hikâyeden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi belirgin değildir?

 • Zaman
 • Kişi
 • Yer
 • Olay
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABBDCBDABDABDCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 2 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 2 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 2 testinin başarı yüzdesi %34. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler