Türk Edebiyatı 6 – Test 12 2017-3. Dönem

SORU 1

Servetifünun sanatçılarının benimsediği edebiyat anlayışına bağlı kalmakla birlikte şiirde yapılan yeniliklerin belirli bir ölçüsü olması gerektiğini savunmuştur. Sanatçı “Şiirimiz” adıyla Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı uzun makalesinde topluluğun sanat anlayışını ve eleştirilerini dile getirmiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ali Ekrem Bolayır
 • Süleyman Nazif
 • Muallim Naci
 • Mehmet Rauf
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun edebiyatı ile fecriati edebiyatının ortak özelliklerinden değildir?

 • “Sanat sanat içindir.” görüşüne bağlı kalınmıştır.
 • Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirde “Uyak, kulak içindir.” anlayı şına uyulmuştur.
 • Roman türünde başarılı eserler verilmiştir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şiirinde görülen edebî akımlardan biridir?

 • Realizm
 • Sembolizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
SORU 4

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi mensur şiir türünde eser vermiştir?

 • Namık Kemal
 • İbrahim Şinasi
 • Ahmet Haşim
 • Mehmet Rauf
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi servetifünun sanatçılarının şiire getirdiği yeniliklerdendir?

 • Şiirde uyak ve redif kullanmak
 • Şiiri düzyazıya yaklaştırmak
 • Şiirde söz sanatlarına yer vermek
 • Aruz ölçüsünü kullanmak
SORU R
SORU 6

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra parnasizme tepki olarak doğmuştur. Önce Fransa’da başlayan bu hareket, kısa sürede bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Bu akıma göre gerçeği olduğu gibi anlatma olanağı yoktur. Bu nedenle dünyada gördüğümüz nesnelerin bizde bıraktığı izlenimler anlatılır. Bunun için birtakım sembollerden yararlanılır.
Bu parçanında sözü edilen edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Klasisizm
 • Romantizm
 • Realizm
 • Sembolizm
SORU 7

Servetifünun Dönemi’nin önemli romancılarından biridir. Eserlerinde genellikle romantik duyguları işlemiştir. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romanın yazarıdır.
Bu parçanında sözü edilen romancı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halit Ziya Uşaklıgil
 • Mehmet Rauf
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Cenap Şahabettin
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nde kullanılmaya başlanan nazım biçimlerinden biridir?

 • Gazel
 • Sone
 • Müstezat
 • Koşma
SORU 9

1909 yılında bazı edebiyatçılar tarafından bildiri yayımlanarak kurulan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Fecriâti
 • Millî Edebiyat
SORU 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin roman türünde eseri yoktur?

 • Hüseyin Rahmi Gürpınar
 • Ahmet Haşim
 • Mehmet Rauf
 • Ahmet Hikmet Müftüoğlu
SORU 11

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine
Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine
Sessizdiler, fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları
Az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı,
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.

Bu dizelerde şairin bir yeri resmetmesi, dizelerin aşağıdaki akımlardan hangisiyle yazıldığını gösterir?

 • Sembolizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
 • Parnasizm
SORU 12

Mehmet Akif, “toplum için sanat” anlayışını benimseyen şairlerimizdendir. Aruzu halkın konuşma diline başarıyla uygulamıştır. Yazdığı manzum hikâyelerde insanların yaşamını gerçekçi bir şekilde aktarmıştır.
Bu parçaya göre aşağıdaki hangi dizeler Mehmet Akif’e aittir?

 • Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman
  Gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman
  Eli ekmek tutacak? İşte saat belki de üç
  Görüyorsun daha gelmez...
  Yalnızlık pek güç.
 • Derinden derine ırmaklar ağlar,
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
  Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?
 • Güzel dil Türkçe bize,
  Başka dil gece bize,
  İstanbul konuşması
  En saf, en ince bize.
 • Tahtadan yapılmış bir uzun kutu,
  Baş tarafı geniş, ayakucu dar.
  Çakanlar bilir ki, bu boş tabutu,
  Yarın kendileri dolduracaktır.
SORU 13

Aşağıdaki eserlerin hangisinde ku şaklar arası çatışma işlenmiştir?

 • Devlet Ana
 • Kiralık Konak
 • Ankara
 • Aşk-ı Memnu
SORU 14

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
 • Halide Edip Adıvar – Mai ve Siyah
 • Ömer Seyfettin – Kaşağı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın hikâye türündeki eserlerindendir?

 • Ateşten Gömlek
 • Vurun Kahpeye
 • Sinekli Bakkal
 • Dağa Çıkan Kurt
SORU 16

Aşağıdaki eserlerden hangisi manzum hikâyedir?

 • Eylül
 • Kûfe
 • Cezmi
 • İntibah
SORU 17

Fecriati topluluğunun bazı isimleri Selanik’te yayımlanmakta olan dergisinde dil ve edebiyat hakkında ileri sürülen görüşleri benimseyerek topluluktan ayrıldılar. Böylece sanat ve edebiyat sevgisiyle kurulmuş olan topluluk, fazla bir varlık gösteremeden dağıldı.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tasvir-i Efkar
 • Servetifünun
 • Genç Kalemler
 • Varlık
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Millî Edebiyat Dönemi romancılarından değildir?

 • Halide Edip Adıvar
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Namık Kemal
SORU 19

Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,
Türkçeleşmiş Türkçedir;
Eski köke tapmayız.

Bu dizelerin şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yazıldığı söylenir?

 • Millî Edebiyat
 • Tanzimat
 • Servetifünun
 • Fecriâti
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden değildir?

 • Şiirde anlamdan çok söyleyişe önem verilmiştir.
 • Sosyal temalardan çok bireysel duyarlılık tercih edilmiştir.
 • Şiirde anlamın kapalı olması gerektiği savunulmuştur.
 • Sanatsız ve kuru bir anlatım kullanılmıştır.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBDBDBBCBDABCDBCDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Online Test 12

Açık lise Test çöz 2017 Türk Edebiyatı 6 testimiz 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2016 - 2017 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 01 - 02 temmuz 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2016 ve 2017 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 01 - 02 temmuz 2017 tarahinde yapılan 2016 - 2017 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 eylül 2017 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 6 2017 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 16 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %43. Sınava katılan 16 öğrenci arasından sadece 7 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 14.58 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler